NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Partnerintézmények

CSEH KÖZTÁRSASÁG: Rendőr Akadémia

A Cseh Rendőr Akadémiával 2018-ban újítottuk meg az együttműködési megállapodást. Kölcsönösen részt veszünk egymás nemzetközi rendezvényein. ERASMUS+ hallgatói- és oktatói csereprogram jól működik a két intézmény között.

CSEH KÖZTÁRSASÁG: AMBIS Főiskola (The College of Regional Development and Banking Institut – Ambis, a.s.)

Együttműködési szerződést kötöttünk 2019-ben, mind bilaterális, mind az ERASMUS+ mobilitás területére.

ÉSZTORSZÁG: Észt Biztonságtudományi Akadémia

Az RTK jogelőd intézményének 2010-ben aláírt Szándéknyilatkozata értelmében Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok éveken át tartott órákat az észt partnerintézmény MA képzésén. Az ERASMUS+ hallgatói mobilitás jól működik magyar oldalról.

GRÚZIA: a Grúz Belügyminisztérium Rendőr Akadémiája

Együttműködési megállapodás van a két intézmény között 2016-tól. Részt veszünk egymás nemzetközi rendezvényein.

HOLLANDIA: Rendőr Akadémia

Még a jogelőd, Rendőrtiszti Főiskola idejében kezdődött a 2 intézmény kapcsolata. Kölcsönösen részt veszünk a nemzetközi rendezvényeken. ERASMUS+ együttműködés keretében hallgatói-, oktatói csere valósul meg.

HORVÁTORSZÁG: Rendőr Akadémia

Karunk kapcsolatának kialakítása a zágrábi Horvát Rendőr Akadémiával évek óta folyamatban van. Intézményünk oktatói rendszeres előadói voltak a Zágrábban az évente megrendezett rendészettudományi konferenciának. Sajnos, a járványügyi helyzet miatt, az utóbbi években szünetel a konferencia megrendezése.

LENGYELORSZÁG: Lengyel Rendőrtiszti Főiskola, Szczytno

Régóta van együttműködés a két rendészeti intézmény között. Az együttműködés területei: szakmai folyóiratukban történő publikáció és a konferencia meghívások. 2018-ban Együttműködési megállapodás aláírására került sor. Kutatás, fejlesztés, a hallgatók, oktatók csereprogramokban való részvétele működik.

KANADA: Justice Instituteof British Columbia, New Westminster

Együttműködési megállapodást írt alá a két intézmény 2021-ben.

KÍNA: Kínai Közbiztonsági Egyetem (PPSUC)

Általánosan elmondható, hogy jó kapcsolatot ápolunk Kínával. Rendszeresen felkeresik az egyetemet a kínai delegációk. Legutóbb a Ningbo Városi Rendőrség vezetőségi delegációja 2019. május 20-án tanulmányi látogatást tett a Rendészettudományi Karon.

Dr. Mészáros Bence, r. ezredes nemzetközi dékánhelyettes Vezetői továbbképzésen vett részt 2019. október 14-24. között Kínában (Peking-Jinan), melyet az Oktatási Minisztérium szervezett. A kiutazás célja volt a kínai felsőoktatási rendszer, a rendészettudományi képzés, valamint a kínai büntető igazságszolgáltatás megismerése, az egyetem kínai kapcsolatainak bővítése, közös kutatási projektek, valamint a csereprogramok bővítése.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara az ERASMUS+ mobilitási program keretében aktív kapcsolatot tart a Pekingben található Kínai Népköztásaság Közbiztonsági Egyetemével.

A 2019/20-as tanév őszi félévében két magyar tisztjelöltet fogadtak az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitáson belül.

Partnerintézményünk, a Kínai Közbiztonsági Egyetem (PPSUC) meghívására 5 fő képviselte hazánkat és az egyetemet a 11. Nemzetközi Rendőrségi Fórumon 2019. november 10-15. között Pekingben, melyet a kiberbűnözés elleni témakörben rendeztek. A kiutazó kollégák angol nyelvű előadást is tartottak a rendezvényen.

A pandémia óta a nemzetközi kapcsolatok nem működnek.

NÉMETORSZÁG

  • Alsó-szász Rendőr Akadémia (Hannoversch-Münden, Oldenburg, Nienburg)

A jogelőd Rendőrtiszti Főiskolával kötött együttműködési megállapodás 2008-tól működik.

Egy-egy delegált oktatónk kap meghívást és tart előadást az 'International Week' elnevezésű konferencián, amelyre általában évente kerül sor.

Minden évben 2 fő Szent György Szakkollégiumos hallgatót áll módunkban delegálni 'International Studies' 3 hetes külföldi kurzusára.

Évente 4-6 hallgatót küldenek az RTK-ra az alapképzésük végén egy-egy hetes külföldi szakmai gyakorlata során megismerkedni a Budapesti Rendőr-főkapitányság  felépítésévével, munkájával, valamint az NKE-RTK működésével, a magyar felsőfokú rendőrképzéssel.

A pandémia ideje alatt a jelenléti programok elhalasztva. Ezt követően a német hallgatók szakmai gyakorlata újraindult. 2022. május 02-06. között 4 német rendőrtiszt jelölt vett részt a BRFK és az NKE által szervezett szakmai gyakorlaton.

  • Berlini Közgazdasági és Jogi Főiskola 

Viszonossági gyakorlat alapján hallgatói csoportok fogadására, illetve kiküldésére van lehetőség, szakmai látogatás céljából.

Hallgatói mobilitás is működik az ERASMUS+ programon belül.

  • Német Rendőregyetem (Münster)

Együttműködés régóta van a két intézmény között, főleg közös projektek megvalósítására és a német vezetőképzős hallgatók szakmai látogatására épült. 2018-ban Együttműködési Megállapodást kötött a két intézmény.  Jelenleg közös projekt megvalósításában vesz részt az intézményünk „Internal Security Universities Maester Network”, melynek több találkozóján részt vettünk.

  • Brandenburgi Rendőr Szakfőiskola

A kapcsolat sok éves múltra tekint vissza, bár együttműködési megállapodás nincs – viszonossági alapon működik.

Évente néhány (általában 4 fő) végzős hallgatónak (tiszt-jelölteknek) van lehetősége két hetes külföldi szakmai gyakorlata során megismerkedni a Budapesti Rendőr-főkapitányság felépítésévével, működésével az RTK szervezésében.

Ugyanakkor az intézménnyel az ERASMUS+ kapcsolat is működik, akár hallgatói-, oktatói-, vagy munkatársi minőségben.

  • Szász Rendőrfőiskola (Alkalmazott Tudományok Egyeteme)

A jogelőd Rendőrtiszti Főiskola 2001-ben kötött megállapodása határozatlan időre szól.

Általában évente vesznek részt oktatóink a német partnerintézmény által megrendezésre kerülő konferenciáin meghívás alapján.

Az ERASMUS+ oktatói és hallgatói mobilitás is jól működik. Utoljára 8 hallgató vett részt szakmai gyakorlaton Budapesten 2019. szeptember 15-20. között.

SZERBIA: Academy of Criminalistic and Police Studies

A kapcsolat viszonossági alapon működik, a Rendészettudományi Kar oktatóinak évente van lehetősége részt venni az „Archiabald Reiss Days” nemzetközi konferencián angol nyelvű előadás tartása céljából. Minden év novemberében vehetnek részt a magyar oktatók.

A következő rendezvény 2022. november 8-9-én lesz.

SZLOVÁKIA: Szlovák Rendőr Akadémia

Az NKE Rendészettudományi Kar jogelődje, a Rendőrtiszti Főiskola 2004-ben kötött határozatlan idejű együttműködési megállapodást a Pozsonyi Rendőrakadémiával, ami jelenleg is érvényben van.

Az 2008/09-es tanév óta folyamatos ERASMUS+ együttműködés áll fenn a Pozsonyi Rendőrakadémiával, a hallgatók és oktatók küldése és fogadása tekintetében.

A két intézmény számos konferencián meghívta a másik felet részvételre, előadás tartására. Erre legutóbb Omsenije-ben került sor 2019. szeptember 24-25-én.

A Szlovák Rendőrakadémia tudományos folyóiratánál Varga János, korábbi oktató és Hautzinger Zoltán dékánhelyettes is szerkesztőbizottsági tagok, valamint támogatták „A migráció tendenciái és társadalmi hatásai” c. kutatócsoport munkáját.

SZLOVÁKIA: Technical University in Zvolen

A Katasztrófavédelmi Intézettel van szoros kapcsolatban. Oktatói-munkatársi mobilitás aktív.

SZLOVÉNIA: Maribori Egyetem

Nagyon jó kapcsolat van a két intézmény között évek óta. Andrej Sotlar a maribori egyetem biztonsági és igazságügyi karának dékánja és a Magánbiztonsági Tanszék közös kutatásban vett részt, vendégelőadásokat szerveztek mindkét intézményben. Miha Dvojmoc szlovén oktató és a szlovén magánnyomozói kamara elnöke egy hónapot töltött a tanszéken vendégoktatóként, kutatóként 2020-ban.

ERASMUS+ hallgatói csere is kölcsönös.

TÖRÖKORSZÁG: Nemzeti Rendőr Akadémia

ERASMUS+ együttműködési szerződésünk van, mely alapján hallgatói és oktatói csere valósul meg. Egymás nemzetközi rendezvényein aktívan részt veszünk. (AEPC, INTERPA)