Bűnügyi igazgatási alapszak

Bűnügyi igazgatási alapszak

A bűnügyi igazgatási képzés a katonai, közigazgatási, rendészeti képzési terület alapszakja. Az alapszakon diplomázók bűnügyi igazgatásszervező szakképzettséget szereznek az alábbi szakirányok valamelyikén: bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó.

A végzettek tehát bűncselekmények nyomozói munkáját végzik, beleértve a nyomozások szervezését, az adatgyűjtés, a felderítés és bizonyítás megtervezését és a mindehhez szükséges irányítási tevékenységeket. Az elhelyezkedésre a rendőrség mellett az adó- és vámhivatal szerveinél van lehetőség. Az alapszakon szerzett ismeretek jelentős része tehát a nyomozási eljárásokra vonatkozik, de a jelölteknek emellett szükségük van alapos kriminalisztikai ismeretekre is, hisz munkájuk a bűncselekményekkel, bűnelkövetéssel kapcsolatos. Természetesen a tevékenységükre, működési területükre vonatkozó jogszabályok ismerete is elengedhetetlen a munkához. Meg kell felelniük mindazon egészségügyi, pszichikai, fizikai, kondicionális elvárásoknak, amely a rendvédelmi szerveknél ellátandó szolgálathoz szükségesek. A szakirányokat alapvetően az különbözteti meg egymástól, hogy a bűnügyi nyomozás mely területre terjed ki.

A bűnügyi nyomozók esetében a kriminalisztikai ismeretek dominálnak, hiszen az itt végzettek bűncselekmények megelőzésével, felderítésével és bizonyításával foglalkoznak. Ehhez szükséges a bűnügyi szolgálati és más rendőri szolgálatok, valamint a bűnüldözési feladatok teljesítéséhez bevonható társ-rendvédelmi szervek és társadalmi erők közötti együttműködés lehetőségeiben való tájékozottság. A szakképesítés birtokában, néhány éves gyakorlati tapasztalatot szerzett tisztek vezetői beosztásba kerülnek, ahol felderítő- vagy nyomozócsoportok munkáját irányítják, illetve egy-egy szakterületen felelősek lesznek a bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatok ellátásáért. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A bűnügyi hírszerző alapszakon folyó képzés célja olyan bűnügyi szakemberek képzése, akik ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó szabályozókat. Birtokában vannak azoknak a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteknek – különösen a humán információszerzés területén –, amelyek alkalmazásával képesek a büntetőeljárások megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére. A képzésre csak a rendvédelmi szervek hivatásos állományában bűnügyi szakterületen dolgozók jelentkezhetnek.

A gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon végzett hallgatók olyan rendvédelmi szakemberek lesznek, akik képesek az egyes gazdasági bűncselekmények felismerésére, azok jogi minősítésére, illetve önálló felderítésére. Fontos, hogy a végzettek rendelkezzenek az eredményes megelőzéshez, felderítéshez szükséges széles körű közgazdasági, pénzügyi és számviteli, valamint jogi és kriminalisztikai ismeretekkel. Feladatuk jogalkalmazóként az igazság szolgálatába szegődni a társ-rendvédelmi szervek, társadalmi erők segítségével, a gazdasági bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében. Munkájuk speciális bűnügyi nyomozói tevékenységnek tekinthető. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A pénzügyi nyomozó szakirányt választók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó (például jövedéki, adójogi, vámtarifa-) ismereteket szereznek. Ezek a szakemberek teljesítik a Magyar Köztársaság EU-társulási szerződéséből a magyar vámigazgatásra háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat. A végzettek kellő tárgyi tudással rendelkeznek a bűnüldöző munka feladataihoz, és az állam vámpolitikai érdekeit sértő cselekmények gyanúja esetén a megelőzés, felderítés, illetve az elkövető felelősségre vonása érdekében hathatós intézkedéseket tudnak tenni. Az alapszakon végzettektől elvárt, hogy rendelkezzenek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal, valamint a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai-kondícionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A tantárgyi programokat a tanszékek tették közzé.

 

Bűnügyi igazgatási alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei
PDF letöltése
Bűnügyi igazgatási szak tanterve 2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben
PDF letöltése
Bűnügyi igazgatási alapképzési szak tanterve - Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben
PDF letöltése
Bűnügyi igazgatási alapképzési szak tanterve - Érvényes: a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben
PDF letöltése