NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Polgári nemzetbiztonsági alapképzési szak

A hallgatók levelező munkarendben, hároméves alapképzési szakon folytathatnak tanulmányokat. A képzés zárt, a szakra jelentkezés korlátozott, csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a titkos információgyűjtés folytatására, illetve leplezett eszközök alkalmazására törvényben feljogosított szervek állományába tartozó olyan személy jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik. A jelentkezők humán felderítő, technikai felderítő, illetve terrorelhárítási specializációra kerülnek besorolásra.

A képzés célja olyan polgári nemzetbiztonsági szakértők oktatása és nevelése a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a titkos információgyűjtésre feljogosított szervek számára, akik korszerű általános és szaktudományi, elméleti és gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai, szaktechnikai, jogi, kriminológiai, kriminalisztikai, pszichológiai, informatikai, biztonságpolitikai és idegen szaknyelvi ismeretekkel rendelkeznek.

Polgári nemzetbiztonsági alapképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményei a 2020/2021 tanévtől

Polgári nemzetbiztonsági alapképzési szak Képzési  és Kimeneti Követelményei (KKK)