Büntetlen előélet

Büntetlen előélet

levelező munkarend képzéseire felvettek, valamint a nappali munkarendes bűnügyi hírszerző,  bűnügyi nyomozó, közrendvédelmi, határrendészeti, büntetés-végrehajtási, tűzvédelmi- és mentésirányítási, önköltséges iparbiztonsági valamint a biztonsági szakirányokra felvételt nyert hallgatóknak a beiratkozásra hozniuk kell 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt (Ügyfélkapun történő igénylés esetén a Speciális igénylést kell választani. Az igénylés okánál „NKEEGYETEM”-et kell, választani a felugró lehetőségek közül. Papír alapú igénylés esetén a kérőlap III. pontjában „Igen” választ kell adni, a IV. pontban az alábbi szöveget kell beírni: 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 22. §. A kérőlap V. pontját ez esetben nem kell kitölteni.)

2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 21.§-a előírja, hogy hallgatói jogviszony csak olyan személlyel létesíthető, aki büntetlen előéletű.

A 22. § szerint a honvédtiszti alap- és mesterképzésben, valamint a rendészeti képzésben nem létesíthető hallgatói jogviszony azzal,

a) aki büntetlen előéletű, de a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős ügydöntő határozatban megállapította,

aa) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,

ab) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,

ac) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

ad) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

ae) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

af) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

ag) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig, valamint

b) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig,

c) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidő elteltétől számított három évig,

d) aki büntetőeljárás alatt áll – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll.