NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Felvételi - általános információk

Üdvözöljük a Rendészettudományi Kar felvételi oldalán!

 

Szeretnénk tájékoztatni a felvételi eljárás néhány fontos információjáról.

A Kar képzéseire vonatkozó részletes felvételi tájékoztató a www.felvi.hu oldalon található, amely felület várhatóan december 21-én nyílik meg. Jelentkezni február 15-ig lehet.

A pontszámítás részletes szabályait a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza: https://njt.hu/jogszabaly/2012-423-20-22. A felvi.hu oldalon a pontszámító kalkulátor által kért valós, vagy várt adatok megadásával kiszámíthatja az Ön által megcélzott képzésre elért pontszámát. https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito.

A rendészeti képzések nappali munkarendjére azok a 18. életévüket betöltött, viszont a felvétel évében a 25. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek magyarországi állandó lakóhellyel és legalább egy emeltszintű érettségi vizsgával a felvételi tárgyak valamelyikéből.

A nappali képzések többsége szigorú fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálathoz kötött. A vizsgálat negatív kimenetele jó tanulmányi eredmények elérése esetén sem teszi lehetővé a rendészeti képzésre történő felvételt. Az egyetemre történő biztos bejutás érdekében azt javasoljuk a jelentkezőknek, hogy ne csak egy helyre jelentkezzenek, hanem érdeklődésük szerint több képzést jelöljenek meg, esetlegesen olyan képzéseket is, amelyekhez nem kapcsolódnak alkalmassági vizsgálatok. A választáshoz az NKE többi karának kínálata nyújthat segítséget, amelyek a közszolgálat számos területére adnak felkészítést. A levelező munkarendes képzések túlnyomó része a rendvédelmi szervek hivatásos állományában dolgozók számára vannak fenntartva. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az államilag támogatott nappali munkarendes bűnügyi nyomozó,  informatikai nyomozó,  határrendészeti, közrendvédelmi, valamint tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányokra, valamint a büntetés-végrehajtási alapszakra csak hivatásos állományban dolgozók jelentkezhetnek! Néhány szakirány azonban civilek számára is elérhető (katasztrófavédelem alapszak önköltséges katasztrófavédelmi műveleti, iparbiztonsági, és tűzvédelmi és mentésirányítási szakiránya, valamint a magánbiztonsági alapszak).

Amennyiben eldöntötte, hogy mely képzésekre jelentkezik, keresse fel a www.felvi.hu oldalt, ahol az E-felvételi felületen tud elektronikusan jelentkezni. Felhívjuk figyelmét, hogy intézményünk esetében a jelentkezések szakirányokra történnek, így a szakirányokon eltérő felvételi ponthatárok várhatóak. Az előző évi felvételi ponthatárokat a https://eduline.hu/felveteli_ponthatarok_2023/nemzeti_kozszolgalati_egyetem_rendeszettudomanyi_kar linken érheti el.

A jelentkezési sorrend kialakításakor azt tartsa szem előtt, hogy olyan jelentkezési hely kerüljön az első helyre, ahová legjobban szeretne bekerülni, és olyan az utolsó helyre, ahová szintén szeretne bekerülni, de a megjelöltek közül azt szeretné legkevésbé.

Figyelem! Kérjük figyelmesen tekintsék át ezen felület bal oldali menüsorában az Alapképzések részben található táblázatot, mely munkarendenként és szakirányonként tartalmazza a felvételi feltételeket. Azokra a képzésekre, melyek feltételeinek nem felel meg, NE jelentkezzen, mert azt a jelentkezését törölnünk kell, így a felvételi esélyei csökkennek, hisz új képzés megjelölésére a jelentkezési határidő után nincs lehetősége.

A jelentkezéshez fel kell tölteni valamennyi, már rendelkezésre álló dokumentumot, amely a sikeres jelentkezéshez szükséges. Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésre, akkor az legkésőbb 2024. július elejéig pótolható!

Fontos tudni, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az eredeti igazolások, bizonyítványok, okiratok bemutatása a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor. Ha a felvételi eredményt befolyásoló valótlan adatszolgáltatás, visszaélés történik, akkor a felvételről szóló döntést a felsőoktatási intézmény vezetője megsemmisíti és az érintett jelentkező ellen büntetőjogi eljárás indítható.

A felvételi eljárásban a kötelezően csatolandó dokumentumok mellé a jelentkezéskor az NKE RTK által kért speciális dokumentumot is csatolnia kell, melyet letöltést követően kitöltve kell a www.felvi.hu oldalra a jelentkezéséhez csatolnia.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a felvett hallgatók tanulmányaik megkezdésekor alapfelkészítésen vesznek részt. Az alapfelkészítés augusztus második felében kezdődik, ezért nyaralást arra az időtartamra már ne tervezzenek.

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdéseikkel Krizsai Veronikát kereshetik a 06-1/432-9169 elérhetőségen és a Krizsai.Veronika@uni-nke.hu e-mail címen.