NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Informatikai jártasság és készségvizsgálat

TÁJÉKOZTATÓ
az informatikai jártassági és készségvizsgálat lefolytatásáról.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara a bűnügyi alapképzési szak kiber nyomozó, illetve a bűnügyi igazgatási alapképzési szak informatikai nyomozó szakirányra jelentkezettek esetében a pályaalkalmassági orientációs beszélgetés keretében informatikai jártassági és készségvizsgálatot folytat le.

Az informatikai jártassági és készségvizsgálaton (továbbiakban: készségvizsgálat) megfelelő minősítés megszerzésének folyamata és feltételei:

A készségvizsgálaton maximálisan 45 pont szerezhető. A megfelelt minősítést az a jelentkező kapja, aki legalább 23 pontot szerez a 45 lehetségesen megszerezhető pontból.

A vizsgálat megkezdése előtt a pályázók elektronikus úton (a jelentkezéskor kapcsolattartásra megadott e-mail útján) tájékoztatást kapnak a készségvizsgálat pontos lefolyásáról (a bizottság összetétele, pontos időpont, a készségvizsgálat lefolyása, az értékelés rendje, felkészülési témakörök).

A készségvizsgálat során a felvételiző személy azonosítása a személyi igazolvány felmutatásával történik meg.

A felvételi bizottság előtt végrehajtott szóbeli beszélgetés, kérdés–azonnali felelet formájában tervezett. A bizottság célja a felvételiző tájékozottságának és attitűdjének felmérése az infokommunikáció, információtechnológia általános ismeretéből.

A beszélgetésre személyenként 15 perc áll rendelkezésre, amely tartalmazza a jelentkező felvételi motivációit tartalmazó bemutatkozást is (erre a bizottság maximálisan 5 pontot adhat).

A beszélgetésen a bizottság két kérdést tesz fel az infokommunikáció, információtechnológia ismeretköréből – egy általános, felhasználói szintű tudást feltételezve. Az egyik kérdés tipikusan számítástechnikai, a másik tipikusan telekommunikációs jellegű lesz. A beszélgetés célja, hogy felmérje a felvételiző általános infokommunikációs, információtechnológiai ismereteit, képet kapjon a felvételiző motivációjáról, attitűdjéről, az átlag felhasználói ismereteken esetlegesen túlmutató tudásáról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kiber nyomozó számára szükséges ismereteket elsajátíthassa a tanulmányai során. A bizottság kérdésenként maximálisan 20 pontot adhat a felvételizőnek.

Néhány témakör, amely a beszélgetés során felmerülhet:

  • a kibertérhez kapcsolódó káros jelenségek;
  • a kiber bűncselekmények (milyen negatív hatású eseményekkel találkozhat egy felhasználó? Milyen szereplők végezhetnek károkozó cselekményeket a kibertérben? stb.);
  • a kiberbiztonság témaköréhez kapcsolódóan: biztonsági kockázatok a kibertérben, a tudatos felhasználóval szemben támasztott követelmények, kiberhigiénia;
  • a kibertér, az internet veszélyei (grooming, gyermekek online szexuális kizsákmányolása, cyberbullying, közösségi média káros hatásai, stb.);

A beszélgetés részleteiről további felvilágosítás kérhető a simon.bela@uni-nke.hu e-mail címen, vagy a 432-9000/ 19-259 melléken.

A készségvizsgálat idejéről pontos vizsgabeosztást az elektronikus úton kiküldött értesítő tartalmazza, mely időpont módosítása indokolt esetben írásban kérhető.

Pótnapot csak rendkívüli esetben tervezünk igénybe venni, ezért kérjük, hogy egyéb elfoglaltságaikat az kiértesítésben szereplő időpontban történő rendelkezésre állásnak megfelelően szervezzék.

További információ és felvilágosítás: simon.bela@uni-nke.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2022. január

 

dr. Verhóczki János r. ezredes sk.

tanulmányi osztályvezető