Informatikai jártasság és készségvizsgálat

TÁJÉKOZTATÓ
az informatikai jártassági és készségvizsgálat lefolytatásáról.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara a 2021. évi felvételi eljárásban a bűnügyi alapképzési szak kiber nyomozó, illetve a bűnügyi igazgatási alapképzési szak informatikai nyomozó szakirányra jelentkezettek esetében a pályaalkalmassági orientációs beszélgetés keretében, az informatikai jártassági és készségvizsgálatot folytat le.

Az informatikai jártassági és készségvizsgálaton (továbbiakban: készségvizsgálat) megfelelő minősítés megszerzésének folyamata és feltételei:

A készségvizsgálaton maximálisan 45 pont szerezhető. A megfelelt minősítést az a jelentkező kapja, aki legalább 23 pontot szerez a 45 lehetségesen megszerezhető pontból.

A vizsgálat megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal a pályázók elektronikus úton (a jelentkezéskor kapcsolattartásra megadott e-mail útján) tájékoztatást kapnak a készségvizsgálat pontos lefolyásáról (a bizottság összetétele, pontos időpont, a készségvizsgálat lefolyása, az értékelés rendje, felkészülési témakörök).

A készségvizsgálat során a felvételiző személy azonosítása a személyi igazolvány felmutatásával történik meg.

A felvételi bizottság előtt végrehajtott szóbeli beszélgetés, kérdés–azonnali felelet formájában tervezett, a bizottság célja a felvételiző tájékozottságának és attitűdjének felmérése az infokommunikáció, információtechnológia általános ismeretéből.

A beszélgetésre személyenként 15 perc áll rendelkezésre, amely tartalmazza a jelentkező felvételi motivációit tartalmazó bemutatkozást is (erre a bizottság maximálisan 5 pontot adhat).

A beszélgetésen a bizottság két kérdést tesz fel az infokommunikáció, információtechnológia ismeretköréből – egy általános, felhasználói szintű tudást feltételezve. Az egyik kérdés tipikusan számítástechnikai, a másik tipikusan telekommunikációs jellegű lesz. A beszélgetés célja, hogy felmérje a felvételiző általános infokommunikációs, információtechnológiai ismereteit, képet kapjon a felvételiző motivációjáról, attitűdjéről, az átlag felhasználói ismereteken esetlegesen túlmutató tudásáról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kiber nyomozó számára szükséges ismereteket elsajátíthassa a tanulmányai során. A bizottság kérdésenként maximálisan 20 pontot adhat a felvételizőnek.

A készségvizsgálat ideje: 2021. június 01-18. 09:00-12:00 óra és 13:00-16:00 óra. A pontos vizsgabeosztást az elektronikus úton kiküldött értesítő tartalmazza, mely időpont módosítása indokolt esetben írásban kérhető.

A készségvizsgálatra pótidőpont kérhető a június 24-i nap 09:00-12:00 óra között. Ezt a pótnapot csak rendkívüli esetben tervezzük igénybe venni, ezért kérjük, hogy egyéb elfoglaltságaikat az kiértesítésben szereplő időpontban történő rendelkezésre állásnak megfelelően szervezzék.

További információ és felvilágosítás: simon.bela@uni-nke.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2020. november

dr. Verhóczki János r. ezredes sk.
       
tanulmányi osztályvezető