Tájékoztató a kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtásához szükséges feladatokról

Tájékoztató a kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtásához szükséges feladatokról

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatom, hogy ha Ön a fizikai, egészségügyi, pszichológiai vizsgálatokon első vagy másodfokon alkalmas minősítést szerzett és a nappali munkarendes képzés valamelyik alábbi szakirányára jelentkezett, akkor az  Ön kifogástalan életvitelét a felvételét követően, még a beiratkozása előtt a Nemzeti Védelmi Szolgálat ellenőrizni fogja. (Az ellenőrzés egy személyes beszélgetésből áll, melyre a Szolgálat által meghatározott időpontban, az Ön lakóhelyén fog sor kerülni.)

  • Bűnügyi szak: adó- és pénzügyi nyomozó; bűnüldözési; gazdasági nyomozó; kiber nyomozó;
  • Katasztrófavédelem szak: államilag támogatott iparbiztonsági; katasztrófavédelmi műveleti;
  • Rendészeti szak: igazgatásrendészeti rendőr; közlekedésrendészeti rendőr; közrendvédelmi rendőr, vám- és pénzügyőri, bevándorlási.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint: A rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának életvitelét, a hallgatói jogviszony létesítése előtt ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzéséhez a leendő ösztöndíjas hallgatónak, illetve a vele közös háztartásban élő nagykorú hozzátartozónak hozzá kell járulnia. A hozzájárulás megadása a törvény 3. és 2. számú mellékletének kitöltésével és aláírásával történik.

Kérjük, hogy a mellékelt nyomtatványt elektronikusan, vagy olvasható kézírással szíveskedjenek kitölteni, kinyomtatni, keltezéssel ellátni és aláírni. (Az Adatlapot a Pályázónak, a Hozzátartozói nyilatkozatot a közös háztartásban élő  hozzátartozónak kell aláírnia. . Hozzátartozónként egyet.)

A kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtásához szükséges egy részletes, általános önéletrajz is. Az önéletrajz elkészítéséhez irányadó szempontrendszert az oldal alján található dokumentum tartalmazza.

A kitöltött és aláírt nyomtatványt, valamint az önéletrajzot kérjük A/4 méretű nyitott borítékban elhelyezni. A boríték közepén kérjük nyomtatott nagy betűkkel feltüntetni a felvételiző nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét.

A borítékot a felvételizőnek a pályaorientációs beszélgetésre kell magával hoznia és a regisztrációnál leadnia. A tartalom ellenőrzése után a borítékot lezárják.

A kifogástalan életvitel ellenőrzésére csak a megfelelő felvételi pontszámot elért pályázók esetében kerül sor. Ha a pályázó nem járul hozzá a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez, vele tisztjelölti hallgatói jogviszony - a megfelelő felvételi pontszám és „alkalmas” minősítés ellenére - sem létesíthető.

Értelmező rendelkezések:

  • hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
  • közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Budapest, 2020. november.

dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető

Kifogástalan életvitel ellenőrzés nyomtatvány
Word letöltése
Hozzátartozói nyilatkozat
Word letöltése
Szempontok az önéletrajz elkészítéséhez
PDF letöltése