NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tájékoztató a kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtásához szükséges feladatokról

Tájékoztató a kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtásához szükséges feladatokról

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatom, hogy ha Ön a fizikai, egészségügyi, pszichológiai vizsgálatokon első vagy másodfokon alkalmas minősítést szerzett és a nappali munkarendes képzés valamelyik alábbi szakirányára jelentkezett, akkor az Ön kifogástalan életvitelét a felvételét követően, még a beiratkozása előtt a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) ellenőrizni fogja. Az ellenőrzés egy személyes beszélgetésből áll, melyre a Szolgálat által előzetesen egyeztetett időpontban, az Ön lakóhelyén fog sor kerülni. Az NVSZ 2022. július 25. - augusztus 03. között keresheti Önt a személyes beszélgetés lefolytatása céljából. Kérem, hogy ezen időszak alatt álljon a Szolgálat rendelkezésére. A kifogástalan életvitel ellenőrzés elmaradása meghiúsíthatja a rendvédelmi tisztjelölti, ezzel együtt a hallgatói jogviszony létrehozását is. 

  • Bűnügyi szak: adó- és pénzügyi nyomozó; bűnüldözési; gazdasági nyomozó; kiber nyomozó;
  • Katasztrófavédelem szak: államilag támogatott iparbiztonsági; katasztrófavédelmi műveleti;
  • Rendészeti szak: határrendészeti rendőr, igazgatásrendészeti rendőr; közlekedésrendészeti rendőr; közrendvédelmi rendőr, vám- és pénzügyőri, bevándorlási.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint: A rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának életvitelét, a hallgatói jogviszony létesítése előtt ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzéséhez a leendő ösztöndíjas hallgatónak, illetve a vele közös háztartásban élő nagykorú hozzátartozónak hozzá kell járulnia. A hozzájárulás megadása a törvény 3. és 2. számú mellékletének kitöltésével és aláírásával történik.

Kérjük, hogy azoldal alján található nyomtatványokat elektronikusan, vagy olvasható kézírással szíveskedjenek kitölteni, kinyomtatni, keltezéssel ellátni és aláírni. (Az Adatlapot, az Adatkezelési nyilatkozatot (jelentkező) a Jelentkezőnek, a Hozzátartozói nyilatkozatot, Adatkezelési nyilatkozatot (közeli hozzátartozó) a közös háztartásban élő hozzátartozónak kell aláírnia. Hozzátartozónként egyet-egyet.)

A kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtásához szükséges egy részletes, általános önéletrajz is. Az önéletrajz elkészítéséhez irányadó szempontrendszert az oldal alján található dokumentum tartalmazza.

A kitöltött és aláírt nyomtatványokat, valamint az önéletrajzot kérjük A/4 méretű nyitott borítékban elhelyezni. A boríték közepén kérjük nyomtatott nagy betűkkel feltüntetni a felvételiző nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét.

A borítékot a felvételizőnek a pályaorientációs beszélgetésre kell magával hoznia és a regisztrációnál leadnia. A tartalom ellenőrzése után a borítékot lezárják.

A kifogástalan életvitel ellenőrzésére csak a megfelelő felvételi pontszámot elért pályázók esetében kerül sor. Ha a pályázó nem járul hozzá a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez, vele tisztjelölti hallgatói jogviszony - a megfelelő felvételi pontszám és „alkalmas” minősítés ellenére - sem létesíthető.

Értelmező rendelkezések:

  • hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
  • közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Budapest, 2022. május

dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető

 

Kifogástalan életvitel ellenőrzés nyomtatvány letöltése

Szempontok az önéletrajz elkészítéséhez letöltése

Adatkezelési nyilatkozat (jelentkező)

Adatkezelési nyilatkozat (közeli hozzátartozó)