NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Pontszámítás - alapképzés

FŐBB PONTSZÁMÍTÁSI INFORMÁCIÓK A 2024-ES FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

 

2024-től megváltoznak a felsőoktatási képzésekre való bejutás feltételei. A Kormány döntése alapján az intézményeknek nagyobb szabadsága lesz abban, hogy milyen teljesítményeket értékelnek a felvételi eljárás során. A pontszámítás alap- és mesterképzések esetén továbbra is 500 pontos rendszerben történik. A pontszámot, amely alapján felvételt nyerhetnek hallgatóink a hozott (maximum 400 pont), illetve az intézményi pontok (maximum 100 pont) összege adja.

A pontszámítás egyik legfontosabb változása, hogy a középszintű érettségi vizsga %-os eredményének csak 67%-a vehető figyelembe felvételi pontként!  Megfelelő felvételi pontszám elérése érdekében, ezért javasoljuk az emelt szintű érettségi vizsgák letételét, mivel az emeltszintű érettségi százalékos eredménye 100%-ban figyelembe vehető felvételi pontszámként, illetve jár érte intézményi pont is.

A Rendészettudományi Kar képzései tekintetében a középfokú nyelvvizsga, mint bemeneti és kimeneti követelmény eltörlésre került. A nyelvvizsgákért (minimum középfokú, komplex) viszont intézményi pont jár.

A Kar képzésein, a tűzvédelmi mérnök alapszak kivételével, fennmaradt a 280 pontos minimum ponthatár. Ez azt jelenti, ha a jelentkező hozott pontszáma nem éri el a 280 pontot, akkor nem juthat be a Kar képzéseire. A 280 minimum pont számításába a hozott pontokon kívül beszámít a nyelvvizsgáért, illetve az emelt szintű érettségiért járó intézményi pontszám is. 

Szakokról, felvételi tárgyakról, intézményi pontokról ide kattintva tájékozódhat bővebben!

Pontszámító kalkulátor ide kattintva érhető el!

Hozott pontszám számításával kapcsolatos főbb információk:

A szakképzettség szakirányának megfelelő továbbtanulás során (pl.: rendészeti képzések esetében rendészeti technikus, vagy rendőr tiszthelyettes)

1.  a szakmai vizsga emelt szintű érettséginek számít;

2.  szakmai vizsga százalékos eredményéből lehet felvételi pontot számolni (max. 400 pont).

 

A hozott 400 pont számítása:

A hozott 400 pont számítása az Oktatási Hivatal (OH) hatáskörébe tartozik. A pontszámítás a jelentkezőre nézve a legkedvezőbb megoldásban kerül kivitelezésre. A pontszámítás e részével kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel az OH-hoz lehet fordulni.

Pontszámítási lehetőségek (400 pont)

 

1.  Két felvételi tárgyból tett érettségi százalékos eredményének duplázásával (Természetesen a középszinten tett érettségi százalékos eredményének csak 67 %-a számít felvételi pontnak)

Érettségi pont 1 vagy Érettségi pont 2 cím alatt felsoroltak közül (a katasztrófavédelem, tűzvédelmi mérnöki és a műszaki képzési terület alapszakjai kivételével) legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni. Ha valakinek legalább 1 felvételi tárgyból nincs emeltszintű érettségi eredménye, vagy az ennek kiváltására alkalmas oklevele, vagy szakképzettsége, akkor az adott képzések tekintetében a felvételi eljárásból kizárásra kerül.

Felvételi tárgyak az NKE-n:

Érettségi pont 1 vagy Érettségi pont 2 bekezdésben felsoroltak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Érettségi pont 1

Választható érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek, honvédelmi alapismeretek, katonai alapismeretek, magyar nyelv és irodalom, történelem, közigazgatási ismeretek, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), földrajz, matematika, informatika, digitális kultúra, kémia, biológia, fizika, testnevelés.

Érettségi pont 2

Választható érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek, honvédelmi alapismeretek, katonai alapismeretek, magyar nyelv és irodalom, történelem, közigazgatási ismeretek, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), földrajz, matematika, informatika, digitális kultúra, kémia, biológia, fizika, testnevelés.

Választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: rendészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, oktatási alapismeretek, elektronikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan). Választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, honvédelmi ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek.

 

2.   Szakirányú továbbtanulás esetén egy felvételi tárgy érettségi százalékos eredményéből számított felvételi pont és a szakmai vizsga százalékos eredményének duplázásával.

A Kar képzései tekintetében szakirányú továbbtanulásként szakonként meghatározott szakképzések megtekinthetők: ITT

 

3.   Tanulmányi és érettségi pontok számításával:
 

       a)   tanulmányi pontok (200 pont)

5 középiskolai tárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegennyelv + a felsőoktatási intézmény által meghatározott listából egy ötödik tárgy) utolsó két tanult év végi osztályzata szorozva kettővel (max. 100 pont) + az érettségi bizonyítványban szereplő öt tárgy érettségi százalékos eredményének átlaga (max. 100 pont)

(A Kar által meghatározott ötödik tárgyak listája elérhető: ITT)

plusz

       b)   érettségi pontok (200 pont)

  • Két felvételi tárgy százalékos eredményéből számított felvételi pont vagy
  • Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén egy felvételi tárgy érettségi százalékos eredményéből számított felvételi pont plusz szakmai vizsga százalékos eredménye.

 

4.   Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén legalább „jó” eredményű szakmai vizsga százalékos eredményének 4-szerezésével.

 

5.   Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén okleveles technikus képzésben tett szakmai vizsga százalékos eredményének 5-szörözésével.

 

6.   BA, MA szakon továbbá a műszaki képzési terület alapképzési szakjaira történő jelentkezés esetén a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélből számítható felvételi pont.

Az ilyen oklevél kiváltja az emelt szintű érettségit.
 

      a)    amennyiben az oklevél minősítése ötfokozatú:


             aa)   5 (kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont,

             ab)   5 (jeles) minősítés esetén 390 pont,

             ac)   4 (jó) minősítés esetén 360 pont,

             ad)   3 (közepes) minősítés esetén 320 pont,

             ae)   2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont;

 

     b)     amennyiben az oklevél minősítése három fokozatú:

             ba)   summa cum laude minősítés esetén 400 pont,

             bb)   cum laude minősítés esetén 350 pont,

             bc)   rite minősítés esetén 310 pont.

 

7.    Legalább 25%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán (FFSZV) elért eredmény figyelembevételével felvételi pont számítható.

Az FFSZV kiváltja az emelt szintű érettségit és a pontszámitás korábbi változataiban említett valamely számítási mód esetén az egyik, vagy mindkét érettségi eredmény helyébe léphet.

Az általános felvételi eljárásban FFSZV-re április 30-ig lehet jelentkezni.

Az FFSZV-re történő leggyakoribb jelentkezési feltétel, hogy a jelentkező felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési határidejét megelőző öt évnél korábban szerzett magyar érettségi bizonyítvánnyal vagy külföldön szerzett, vagy nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik. (Részletesebben lásd 423/2012. Korm rendelet 17. § (8) bekezdés.)

 

Intézményi pontok kaphatók szakonkénti eltéréssel (max. 100 pont):

  • Nyelvvizsga: B2 komplex középfok 30 pont, felsőfok 60 pont (max. 60 pont)
  • Emelt szintű érettségi (Tárgyanként 30 pont, max. 60 pont)
  • Szakiránynak megfelelő szakképzettség: 32 pont
  • Esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, gyermekgondozás 40 pont
  • Sporteredmény (8 éven belül): 10-50 pont
  • Országos haditorna, Kadét kupa: 20 pont
  • Önkéntes tartalékos szolgálat: max. 64 pont

          a) szakkiképzés nélkül legalább hat hónapos szolgálatot teljesített, 16 többletpontra,

          b) a hat hónapos szolgálati ideje alatt az alapkiképzést követően a szakkiképzést végrehajtotta, 32 többletpontra,

          c) a b) pontot folytatólagosan követő hat hónapos szolgálati ideje alatt a szakkiképzést folytatta és végrehajtotta, további 32 többletpontra jogosult.

Részletes, szakonkénti intézményi pont elérhető: ITT