NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Előzetes kreditelismerési eljárás

Az előzetes kreditelismerési eljárással kapcsolatos információk

Az RTK mesterszakjaira, az alábbiakban meghatározott, korábbi tanulmányok birtokában lehet jelentkezni. Az NKE Felvételi Szabályzatának 3. melléklete határozza meg, hogy mely szakokon szerzett főiskolai végzettség, vagy BA, BSc fokozat birtokában lehet a mesterszakra teljes kreditérték beszámításával jelentkezni. Ezekben az esetekben előzetes kreditelismerési eljárást nem kell kérni.

Mesterszak

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

(Előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges)

Rendészeti vezető

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:

a büntetés-végrehajtási, a bűnügyi, a gazdaságvédelmi, a határrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügyi nyomozói és a vámigazgatási, a közbiztonsági, az állambiztonsági, a vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi, a bűnügyi igazgatási, a rendészeti és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.

Kriminalisztika

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

a büntetés-végrehajtási, a bűnügyi, a gazdaságvédelmi, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a vámigazgatási, a közbiztonsági, az állambiztonsági, a vámnyomozói, a határrendészeti főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi igazgatási, a bűnügyi, a rendészeti igazgatási és a rendészeti alapképzési szakok.

Katasztrófavédelem

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

katasztrófavédelem alapképzési szak.

Polgári nemzetbiztonsági

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:
a nemzetbiztonsági, a polgári nemzetbiztonsági, a bűnügyi igazgatási és a bűnügyi alapképzési szakok.

Biztonsági szervező

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

a bűnügyi igazgatási, a rendészeti igazgatási, a bűnügyi, a rendészeti, a biztonság- és védelempolitikai, a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, a nemzetbiztonsági, a polgári nemzetbiztonsági, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, valamint a biztonságszervező mérnöki alapképzési szakok, a főiskolai szintű bűnügyi, gazdaságvédelmi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, vámigazgatási, pénzügynyomozói, nemzetbiztonsági, büntetés-végrehajtási, katasztrófavédelmi szakok, az e szakoknak megfeleltethető korábbi közbiztonsági, nemzetbiztonsági, pénzügynyomozói szakok; a főiskolai szintű biztonságtechnikai szak.

 

Aki nem teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető oklevéllel rendelkezik, annak előzetes kreditelismerési eljárást kell kérnie. Az alábbi kérelmet legkésőbb 2024. május 03-ig kell megküldeni a kért mellékletekkel együtt az alábbi két mesterszak kivételével az rtk.kreditatvitel@uni-nke.hu e-mail-címre.

A polgári nemzetbiztonsági mesterképzési szakra jelentkezés esetében: pnbtsz@uni-nke.hu ,

a katasztrófavédelem mesterképzési szakra jelentkezés esetében:  krizsan.zoltan@uni-nke.hu

e-mail címekre szükséges megküldeni az elismerési kérelmet a kért mellékletekkel együtt.

Előzetes kreditelismerési eljáráshoz szükséges nyomtatványok:

 • Elismerési (kreditátviteli) kérelem mesterképzési szakra történő felvételi jelentkezéshez (lásd az oldal alján)

A sikeres jelentkezéshez a pályázónak korábbi felsőoktatási tanulmányaiból rendelkeznie kell az NKE Felvételi Szabályzat 3. mellékletében (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott számú felvételhez előírt kredittel a Szabályzatban meghatározott ismeretkörökből. (Lásd alább a „Az előzetes kreditelismerési eljárásban a felvételhez szükséges ismeretkörök” címszó alatti táblázatban.

Amennyiben csak a Szabályzatban meghatározott minimális kredittel rendelkezik a pályázó, abban az esetben is felvételt nyerhet, de a hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Mesterszak

A felvételhez előírt kreditszám

Minimálisan teljesítendő kreditszám

rendészeti vezető

60

50

kriminalisztika

60

60

katasztrófavédelem

60

30

polgári nemzetbiztonsági

60

30

biztonsági szervező

60

60

 

A legalább öt éve hivatásos állományban dolgozó kollégák, a betöltött beosztásokról szóló igazolások csatolásával, az ellátott feladatkörök leírásával kérhetik a munkatapasztalatok beszámítását (validáció) is. Ebben az esetben a Kreditátviteli kérelem 2. számú melléklet Felsőoktatási képzésnek nem minősülő formális tanulás vagy nem formális tanulás útján szerzett kompetenciák elismerése” részét is szükséges kitölteni. (letölthető az oldal alján)

A pályázók előtanulmányait, a szerzett kreditpontok mennyiségét – a beküldött vagy bekért dokumentumok alapján – a Kreditátviteli és Validációs Bizottság értékeli és döntéséről értesíti az érintett pályázókat. A kreditátviteli határozatokat a jelentkezéshez csatolni kell, legkésőbb július elejéig.

A szóbeli felvételi vizsgára, felvételi beszélgetésre csak azokat hívja be az intézmény, akik a Kar által folytatott alapképzések tantervében szereplő tantárgyakra szerezhető kreditértékkel számolva, korábbi tanulmányaik alapján elérik a  Szabályzatban meghatározott minimális kreditértéket.

A kreditátviteli kérelemhez mellékelni kell:

1.   a teljesített tantárgy teljesítését igazoló oklevélmelléklet másolatát vagy a leckekönyv másolatát, vagy a hitelesített törzslap-kivonat hiteles másolatát vagy a felsőoktatási intézmény által a vonatkozó jogszabályok által meghatározott módon kiadott más igazolást;

2.   a teljesített tantárgy tantárgyi programjának hiteles másolatát, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot;

3.   az előzetes kreditátviteli kérelem esetén az oklevél (oklevelek) hiteles másolatát;

4.   az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

Munkatapasztalat elismerése esetén a kérelemhez mellékelni kell: (legalább 5 éve hivatásos állományban dolgozók esetén)

1.   a munkatapasztalatot hitelt érdemlően igazoló, a munkáltató által kiállított dokumentumot, amely tartalmazza legalább a munkatapasztalat kreditátvitel szempontjából releváns tartalmát, a munkatapasztalat megszerzésének helyét és időtartamát órára lebontva.

Az előzetes kreditelismerési eljárásban a felvételhez szükséges ismeretkörök, minimális és maximális kreditértékek.

Mesterszak

Elismerhető ismeretkörök

rendészeti vezető

 • államtudományi ismeretek,
 • társadalomtudományi ismeretek,
 • jogtudományi ismeretek,
 • általános igazgatási ismeretek,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek,
 • közgazdasági menedzsment ismeretek,
 • európai uniós ismeretek.

kriminalisztika

 • társadalomtudományi ismeretek 0-30 kredit,
 • jogtudományi ismeretek 0-65 kredit,
 • általános igazgatási ismeretek 0-20 kredit,
 • szakigazgatási ismeretek 0-20 kredit,
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek 0-15 kredit,
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek 0-35 kredit,
 • közgazdasági menedzsment ismeretek 0-20 kredit,
 • európai uniós ismeretek 0-30 kredit,
 • természettudományi ismeretek 0-20 kredit.

katasztrófavédelem

 • államtudományi ismeretek 1-4 kredit,
 • gazdaságtudományi ismeretek 1-4 kredit,
 • informatikai ismeretek 1-4 kredit,
 • katasztrófavédelmi (iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási) szakmai ismertek 1-20 kredit,
 • jogtudományi ismeretek 1-10 kredit,
 • műszaki tudományi ismeretek 1-4 kredit,
 • társadalomtudományi ismeretek 1-4 kredit,
 • természettudományi ismeretek 1-10 kredit.
   

polgári nemzetbiztonsági

 • társadalomtudományi és természettudományi ismeretek,
 • állam és jogtudományi ismeretek,
 • rendészettudományi ismeretek,
 • hadtudományi ismeretek, vezetési ismeretek,
 • biztonságpolitikai ismeretek,
 • általános igazgatási ismeretek,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • közszolgálati ismeretek,
 • európai uniós ismeretek,
 • műszaki ismeretek,
 • haditechnikai ismeretek,
 • informatikai ismeretek, nemzetbiztonsági ismeretek.

biztonsági szervező

 • társadalomtudományi ismeretek 0-15 kredit,
 • jogtudományi ismeretek 0-30 kredit,
 • általános igazgatási ismeretek 0-20 kredit,
 • szakigazgatási ismeretek 0-15 kredit,
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek 0-10 kredit,
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek 0-15 kredit,
 • közgazdasági menedzsment ismeretek 0-10 kredit,
 • európai uniós ismeretek 0-5 kredit,
 • műszaki ismeretek 0-10 kredit.

 

Az NKE Elismerési Szabályzata

 

ELISMERÉSI (kreditátviteli és validációs) kérelem mesterképzési szakra történő felvételi jelentkezéshez.docx
Word letöltése
ELISMERÉSI (kreditátviteli és validációs) kérelem mesterképzési szakra történő felvételi jelentkezéshez.pdf
PDF letöltése