Előzetes kreditelismerési eljárás

A mesterszakra, a szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK) meghatározott, korábbi tanulmányok birtokában lehet jelentkezni. A KKK határozza meg, hogy mely szakokon szerzett főiskolai végzettség, vagy BA, BSc fokozat birtokában lehet a mesterszakra teljes kreditérték beszámításával jelentkezni. Ezekben az esetekben előzetes kreditelismerési eljárást nem kell kérni.

Aki nem teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető oklevéllel rendelkezik, annak előzetes kreditelismerési eljárást kell kérnie. Az alábbi kérelmet legkésőbb 2019. május 03-ig kell megküldeni a kért mellékletekkel együtt a simai.anett@uni-nke.hu e-mail-címre.

Előzetes kreditelismerési eljáráshoz szükséges nyomtatványok:

  • Kreditátviteli kérelem mesterképzési szakra történő felvételi jelentkezéshez (lásd az oldal alján)
  • Validációs kérelem (munkatapasztalat beszámítása) (lásd az oldal alján)

A sikeres jelentkezéshez a pályázónak korábbi felsőoktatási tanulmányaiból rendelkeznie kell legalább 60 kredittel a KKK-ban meghatározott ismeretkörökből.

Amennyiben csak 50 kredittel rendelkezik a pályázó, a hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint meg kell szerezni. A legalább tíz éve hivatásos állományban dolgozó kollégák, a betöltött beosztásokról szóló igazolások csatolásával, kérhetik a munkatapasztalatok beszámítását (validáció) is.

A pályázók előtanulmányait, a szerzett kreditpontok mennyiségét – a beküldött vagy bekért dokumentumok alapján – a Kreditátviteli és Validációs Bizottság értékeli és döntéséről értesíti az érintett pályázókat. A kreditátviteli határozatokat a jelentkezéshez csatolni kell, legkésőbb július elejéig.

Az írásbeli felvételi vizsgára csak azokat hívja be az intézmény, akik a Kar által folytatott alapképzések tantervében szereplő tantárgyakra szerezhető kreditértékkel számolva, korábbi tanulmányaik alapján legalább 50 kreditponttal rendelkeznek.

A kreditátviteli kérelemhez mellékelni kell:

  1. a teljesített tantárgy teljesítését igazoló leckekönyv, hitelesített törzslap-kivonat hiteles másolatát vagy a felsőoktatási intézmény által a vonatkozó jogszabályok által meghatározott módon kiadott más igazolást;
  2. a teljesített tantárgy tantárgyi programjának hiteles másolatát, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot;
  3. az előzetes kreditátviteli kérelem esetén az oklevél (oklevelek) hiteles másolatát;
  4. az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását

 

A validációs kérelemhez mellékelni kell:

A validációs kérelemhez a munkatapasztalatot hitelt érdemlően igazoló, a munkáltató által kiállított dokumentumot kell mellékelni, amely tartalmazza legalább a munkatapasztalat kreditátvitel szempontjából releváns tartalmát, a munkatapasztalat megszerzésének helyét és időtartamát órára lebontva.

 

Kreditátvitelik kérelem mesterképzési szakra történő felvételi jelentkezéshez
PDF letöltése
Validációs kérelem
PDF letöltése