NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Katasztrófavédelem mesterképzési szak

A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező katasztrófavédelmi szakemberek képzése, akik a Belügyminisztérium, a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél közép- és felsővezető munkakörökben képesek a védelmi feladatok tervezését szervezését és irányítását eredményesen végrehajtani a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági szakterületeken.

Célunk, hogy a mesterképzési szakon végzettek megismerjék a katasztrófavédelmi szervek irányításához és vezetéséhez szükséges jogi ismereteket, biztonságpolitikát és humánpolitikát, a tervezés és szervezés módszertanát. A hallgatók elsajátítják a szükséges vezetéspszichológiai és vezetői kommunikáció ismereteket, katasztrófavédelmi szervezési ismereteket. Megismerik a köz és védelmi igazgatás, valamint a nemzetközi segítségnyújtás rendszerét.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

  • a veszélyhelyzeti kommunikáció és a vezetés összefüggéseinek felismerésére;
  • döntéshozó és döntés-előkészítő feladatok ellátására;
  • nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére;
  • döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzésre és megoldáselemzésre;
  • konfliktushelyzetek kezelésére,
  • eredményes tárgyalási technikák alkalmazására;
  • irányítói és végrehajtói feladatkörök ellátására;
  • a belügyi szféra körében rendészeti beosztásokban közép- és felső szintű vezetői feladatok ellátására.
  • az iparbiztonság, a polgári védelem, illetve a tűzvédelmi és mentésirányítás szakmai követelményeinek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési- és irányítási eszközök használatára, ideértve a korszerű vezetési technikákat és szervezési megoldásokat.

 

Katasztrófavédelmi mesterképzési szak tanterve a 2024/2025 tanévtől 

Katasztrófavédelmi mesterképzési szak tanterve a 2023/2024 tanévtől