NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Abszolutórium

Az abszolutórium megszerzése

A végbizonyítvány (abszolutórium) a tantervben előírt tanulmányi kötelezettség, tudományos kutatómunka és tanóratartás követelményeinek teljesítését, és - a nyelvvizsga kivételével - az előírt vizsgák eredményes letételét, a követelményekben előírt 240 kreditpont megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a doktorandusz a részére előírt képzési követelményeket teljesítette.

A sikeres 8. aktív félév befejezését követően - ha az abszolutórium kiadásának minden feltétele fennáll - a doktori iskola a végbizonyítványt kiállítja. A doktorandusznak ehhez a négyéves tevékenységéről készített összefoglaló jelentést kell készítenie (Abszolutórium-kikérő), melyet aláírva a Doktori Iskolának elektronikusan kell benyújtania, az RDI@uni-nke.hu címre. Abszolutórium-kikérőt az a doktorandusz nyújthat be, aki a rá érvényes Képzési tervben szereplő minden feltételnek eleget tett:

 

Összefoglalóan:

-  minimum 240 kreditpontot gyűjtött (Neptun) a Képzési tervnek megfelelően

-  az MTMT-ben is ellenőrizhetően, a képzés időszakában megjelentetett, a doktorandusz kutatási témájához kapcsolódó, legalább egy idegen nyelvű és három magyar nyelvű lektorált folyóiratcikke került feltöltésre,

-  2 db megjelent recenzióval rendelkezik.

 

Képzési tervek szerint:

 

A 2017. szeptember 1-jétől hatályos Képzési terv szerint:

-  „követelmény, hogy a hallgató a képzés időszakában legalább négy darab, lektorált folyóiratban megjelent, saját kutatási eredményeit bemutató folyóiratcikknek legyen szerzője; ezen belül követelmény, hogy a hallgató a képzés időszakában legalább egy idegen nyelvű lektorált szakmai publikációval rendelkezzen.”

-  további követelmény: 2 db. recenziós (értékelő) dolgozatot is készítsen.” (12 000 karakter/recenzió)

 

2019. szeptember 1-jétől hatályos Képzési terv szerint:

-   20 publikációs pont megszerzése, a képzés időszakában megjelentetett, a doktorandusz kutatási témájához kapcsolódó legalább 1 idegen nyelvű és három magyar nyelvű publikáció megléte az MTA IX osztálya bármely bizottsága által meghatározott hazai és külföldi minősített folyóiratokban.”

-   további követelmény: 2 db. recenziós (értékelő) dolgozatot is készítsen.” (7500 karakter /recenzió)

 

A 2022. szeptember 1-jétől és a 2023. szeptember 1-jétől hatályos Képzési tervek szerint:

-   „20 publikációs pont megszerzése, a képzés időszakában megjelentetett, a doktorandusz kutatási témájához kapcsolódó, legalább egy idegen nyelvű és három magyar nyelvű publikáció megléte, amely az MTA által meghatározott hazai és külföldi minősített (A, B, C vagy D kategóriás) folyóiratokban jelent meg.”

-  további követelmény: 2 db. recenziós (értékelő) dolgozatot is készítsen.” A recenziós dolgozat minimális terjedelme 4.500 karakter (szóközökkel együtt). A recenzió akkor fogadható el, ha az az MTA folyóiratlistáján szereplő, A vagy B kategóriás folyóiratban megjelent.

Az abszolutórium-kikérő melléklete a doktorandusz témavezetője által készített – és az RDI@uni-nke.hu e-mail címre megküldött –, a doktorandusz négy éves teljesítményéről készített beszámoló, mely tartalmazza a fokozatszerzés benyújtásáig tervezett feladatok ütemezését is.

A négyéves képzési időszak nem rövidíthető le, az abszolutórium korábban nem adható ki, a műhelyvita azonban a képzés utolsó aktív félévében megtartható.

 

Letölthető anyagok között: Abszolutórium-kikérő (sablonok)

Felhívjuk a Hallgatók figyelmét, hogy a fenti összefoglalón kívül szükséges a Hallgatóra hatályos Képzési terv részletes áttanulmányozása!