Felvételi eljárás

Doktori pótfelvételi 2017

Tisztelt Pályázók!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Doktori felvételi tájékoztató 9. pontja alapján doktori felvételi eljárást hirdet. A jelentkezés feltételei megegyeznek a rendes felvételi eljárás követelményeivel.

A pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2017. július 31., 16:00

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendes felvételi eljárástól eltérően, a pótfelvételi jelentkezéskor nincsen hiánypótlási időszak!

Részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától:

Deli Orsolya
deli.orsolya@uni-nke.hu
+3614329000/29739

http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/2017-2018/doktori-potfelveteli-2017

Felvételi eljárás a 2017-2018. tanévre

Tisztelt Pályázók!

A Rendészettudományi Doktori Iskola felvételi eljárást hirdet nappali tagozatos ösztöndíjas, levelező és egyéni felkészülésű képzésekre.

Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely elsősorban a közigazgatás, a hon- és a rendvédelmet érintő területen kutató szakembereknek biztosít lehetőséget, valamint készíti fel a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit utánpótlásához.

Az NKE a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására. Az egyetem a Hadtudományok tudományágban, a Katonai műszaki tudományok tudományágban, a Közigazgatás-tudományok tudományágban, valamint a Rendészettudományok tudományágban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori IskolaKatonai Műszaki Doktori IskolaKözigazgatás-tudományi Doktori Iskola, és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai és oktatóinak legfontosabb adatai megtekinthetőek a doktori iskolák saját honlapjain (http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-kepzes), valamint az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu).

A pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2017. március 31. péntek

Hiánypótlásra 2017. április 28-ig van lehetőség!

Részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától!

A doktori képzésre való jelentkezéssel kapcsolatban a Tudományos Ügyek Irodája munkatársa, Felegyi Júlia (felegyi.julia.zsuzsanna@uni-nke.hu, +36-1/432-9000/20-433) ad további információt az érdeklődőknek. (http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli)

 

Szeretettel várjuk mindazokat a tudományt művelni szándékozó, elkötelezett kutatókat és leendő kutatókat, akik éreznek magukban elszántságot, elhivatottságot a doktori fokozat megszerzésére.

Jelentkezési lap Doktori képzésre 2017

PhD kutatási terv sablon PhD felvételire 2017

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD) képzésre, a 2016/17 tanévben először adódik lehetőség a Rendészettudományi Doktori Iskolába (RDI) való felvételre.

Egyetemünk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására.

A 2016-os esztendő több szempontból is új dimenziókat nyitott meg a doktori (PhD) képzés területén. A Magyar Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága 18/2015. számú határozatában támogatta a Rendészettudományi Doktori Iskola létesítését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, így 2016 februárjában ez a doktori iskola is megkezdi működését. Ugyancsak fontos változás, hogy az Országgyűlés 2015. december 1-jén elfogadta az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul.

A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu).

A doktori képzésre történő jelentkezéshez elszántságot, a doktori képzésben kitartást, szellemi gyarapodást, jó eredményeket és sikereket kívánunk minden pályázónak!

Prof. Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, az MTA doktora
a Rendészettudományi Doktori Iskola Vezetője

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

 

Jelentkezési lap Doktori képzésre 2017
Word letöltése
PhD kutatási terv sablon PhD felvételire 2017
Word letöltése
Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre
PDF letöltése