Felvételi eljárás

Doktori pótfelvételi 2018

Tisztelt Pályázók!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Doktori felvételi tájékoztató 9. pontja alapján doktori felvételi eljárást hirdet. A jelentkezés feltételei megegyeznek a rendes felvételi eljárás követelményeivel.

Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).

A pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2018. július 31., 16:00

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendes felvételi eljárástól eltérően, a pótfelvételi jelentkezéskor nincsen hiánypótlási időszak!

Részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától:

Barta Bettina

barta.bettina@uni-nke.hu
(+36-1) 432-9000/29739

Egyéni felkészülők részére, további letölthető dokumentumok:

https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20182019/doktori-potfelveteli-2018


Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre
Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a tudományos elit utánpótlásához.

A 2016-os esztendő több szempontból is új dimenziókat nyitott meg a doktori (PhD) képzés területén. A Magyar Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága 18/2015. számú határozatában támogatta a Rendészettudományi Doktori Iskola létesítését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, így 2016 februárjában ez a doktori iskola is megkezdte működését.

Egyetemünk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására.

A 4 éves (8 féléves) doktori képzés első két évben (képzési és kutatási szakasz) a képzés során kötelezően teljesítendő tantárgyak kerülnek meghirdetésre. A képzési és kutatási szakasz végén a doktorandusz előrehaladását komplex vizsga formájában értékelni kell. A komplex vizsga célja, hogy a felsőoktatási intézmény csak azokat a doktoranduszokat engedje tovább, akik addigi teljesítményük és előrehaladásuk alapján jó eséllyel fokozatot tudnak szerezni. A második két év (kutatási és disszertációs szakasz) a doktori kutatás folytatásáról és a doktori értekezés megírásáról szól, amelyet követően egy éven belül a disszertációt be kell nyújtani. A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).

A doktori képzésre történő jelentkezéshez elszántságot, a doktori képzésben kitartást, szellemi gyarapodást, jó eredményeket és sikereket kívánunk minden pályázónak!

                                                                       Prof. Dr. Kerezsi Klára
                                                                           egyetemi tanár, az MTA doktora
                                                                           a Rendészettudományi Doktori Iskola Vezetője

 

Részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától:

Barta Bettina
barta.bettina@uni-nke.hu
(+36-1) 432-9000/29739

https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20182019

A felvételi pályázat fizikai beérkezésének határideje: 2018. március 29.

Hiánypótlásra április 27-ig van lehetőség. 

Pótfelvételire – a teljes pályázati anyag benyújtásával – 2018. július 31-ig lehet jelentkezni, abban az esetben, ha a doktori iskola keretszáma nem lesz betöltve a tavaszi felvételi során. 

phd-kutatasi-terv-sablon-phd-felvetelire-2018.original.docx
Word letöltése
Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre.pdf
PDF letöltése
Jelentkezesi-lap-doktori-(PhD)-kepzesre.doc
Word letöltése