NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Oktatóink

Dr. Auer Ádám egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ IV. emelet 457.

Telefon: +36-1-432-9000/20-202
Mellék: 20-202
E-mail: auer.adam@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Kutatási pályázat- és projektmenedzsment

Kutatási területei:

 • Jogtudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10035781

Dr. Balla József r. ezds. tanszékvezető egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 303.

Telefon: +36-1-432-9000/19-232
Mellék: 19-232
E-mail: balla.jozsef@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A schengeni értékelési rendszer elmélete és gyakorlata
 • Biometrikus adatok a rendészeti célú személyazonosításban

Kutatási területei: Határrendészet, hadtudomány.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10050345

Dr. Balla Zoltán egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432-9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: balla.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A rendészet személyzete
 • Közigazgatás és rendészeti jog

Kutatási területei: Közigazgatási jog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10022494

Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet egyetemi tanár

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ I. emelet 133.
Telefon: +36-1-432-9000/19-332
Mellék: 19-332
E-mail: ballane.fuszter.erzsebet@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A forenzikus tudományok szerepe a nyomozásban

Kutatási területei: Kriminalisztika

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10032785&view=simpleList

Dr. Barabás Andrea Tünde tanszékvezető egyetemi tanár

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 230.
Telefon: +36-1-432-9000/19-301
Mellék: 19-301
E-mail: barabas.andrea.tunde@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Kiszolgáltatott áldozatok szituáció-orientált rendészeti kezelése
 • Resztoratív módszerek alkalmazása a rendészeti munka és a büntetés-végrehajtás során

Kutatási területei: Kriminológia-viktimológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10001094

Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, professor emeritus

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 226.
Telefon: +36-1-432-9000/19-135
Mellék: 19-135
E-mail: blasko.bela@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A büntetőjogi kodifikáció aktuális kérdései, az egyes jogintézmények fejlődési irányai
 • Büntetőpolitika az új évszázad első évtizedeiben

Kutatási területei: Büntetőjog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10012742

Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy, professor emeritus

Telefon: +36-1-432-9000/29-057
Mellék: 29-057
E-mail: bleszity.janos@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A tűzoltóságok katasztrófa-elhárítási feladatai
 • A szervezetszerű tűzvédelem kialakulása és fejlődése Magyarországon

Kutatási területei: Műszaki tudományok

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10003879

Dr. Boda József nb. vőrgy. (nyá.) egyetemi docens

Budapest, Zrínyi Miklós laktanya és egyetemi campusz
Telefon: +36-1-432-9000/29-685
Mellék: 29-685
E-mail: boda.jozsef@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A nemzetközi szervezett bűnözés és annak hatása a magyar rendvédelmi szervek tevékenységére
 • A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepe az ENSZ, EBESZ, EU és NATO vezette béke¬műveletek támogatásában, a XXI. században
 • A nemzetbiztonsági szolgálatok és elődszervezeteik története, fejlődése
 • Külföldi nemzetbiztonsági szolgálatok és tevékenységük gyakorlata

Kutatási területei: Hadtudomány, rendészettudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10025823

Dr. Boda Mihály tanszékvezető egyetemi docens

Budapest, Zrínyi Miklós laktanya és egyetemi campusz, A. ép., 702-703.
Telefon: +36-1-432-9000/29-144
Mellék: 29-144
E-mail: boda.mihaly@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Etika és közszolgálat
 • Tudományelmélet és kutatásetika

Kutatási területei: Katonai etika, háború etikája, háború filozófiája

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10027457

Dr. Christián László r. ddtbk., tanszékvezető egyetemi tanár

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 254.
Telefon: +36-1-432-9000/19-185
Mellék: 19-185
E-mail: christian.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A magánbiztonság helye a rendészetben
 • Alternatív rendészet
 • Az önkormányzati rendészet itthon és külföldön

Kutatási területei: Rendészeti jog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10025507

Dr. Czenczer Orsolya bv. alez., egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 238.
Telefon: +36-1-432-9000/19-206
Mellék: 19-206
E-mail: czenczer.orsolya@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A büntetés-végrehajtási szervezet rendszere, működése, korszerűsítési irányai

Kutatási területei: Büntetés-végrehajtási jog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10002881

Dr. Csaba Zágon osztályvezető (NKE RTK Tudományos és Nemzetközi Osztály)

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 231.
Telefon: +36-1-432-9000/19-127
Mellék: 19-127
E-mail: csaba.zagon@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Határbiztonsági kockázatelemzés

Kutatási területei: Hadtudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10029053

Dr. Császár-Nagy Noémi Andrea egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ IV. emelet 443.
Telefon: +36-1-432-9000/20-160
Mellék: 20-160
E-mail: noemi.csaszar@areus.hu

Oktatott tárgyai:

 • A rendvédelemben dolgozók mentális egészségének védelmi lehetőségei, avagy a pozitív, protektív személyiség potenciáljai, képességei (pl. reziliencia), ezen készségek mérése és fejlesztése
 • A fogsághelyzeti és a hivatás-kötöttségekből eredő prizonizáció jelensége, következményei, mérése és megelőzési módszerei

Kutatási területei: Klinikai szakpszichológus

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10038287

Dr. Dobák Imre nb. ezds. tanszékvezető egyetemi docens

Budapest, Zrínyi Miklós laktanya és egyetemi campusz, A. ép., 928.
Telefon: +36-1-432-9000/29-134
Mellék: 29-134
E-mail: dobak.imre@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A nemzetbiztonság általános elmélete
 • A titkos információgyűjtés és adatszerzés technikai biztosítása
 • A titkos információgyűjtés

Kutatási területei: Biztonságföldrajz

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10032155

Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 233.
Telefon: +36-1-432-9000/19-331
Mellék: 19-331
E-mail: fantoly.zsanett@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A büntető igazságszolgáltatási

Kutatási területei: Bűntetőjog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10029568

Dr. Finszter Géza ny. r. ezds., professor emeritus

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 249.
Telefon: +36-1-432-9000/19-198
Mellék: 19-198
E-mail: finszter.geza@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A rendészet általános elmélete
 • Rendészettudományi ismeretek

Kutatási területei: Bűntető eljárásjog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10003194

Dr. Fogarasi Mihály egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 223.
Telefon: +36-1-432-9000/19-203
Mellék: 19-203
E-mail: fogarasi.mihaly@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Előítélet és elfogultság a rendvédelemben: kriminálpszichológiai megközelítés

Kutatási területei: Pszichológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10032939

Dr. Freyer Tamás tanszékvezető egyetemi docens

Budapest, Ludovika Campus, 1. em. 109
Telefon: +36-1-432-9000/19-207
Mellék: 19-207
E-mail: freyer.tamas@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A rendvédelmi munka fizikai aspektusai
 • Rendvédelem és huliganizmus

Kutatási területei: Sporttudományok

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033196

Dr. Haller József tanszékvezető egyetemi tanár

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 221.
Telefon: +36-1-432-9000/19-150
Mellék: 19-150
E-mail: haller.jozsef@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Publikálás nemzetközi folyóiratokban
 • Agresszió: neurobiológiától a bűnüldözésig

Kutatási területei: Magatartás neuróbiológiája

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10011498

Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes tanszékvezető egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 332.
Telefon: +36-1-432-9000/19-187
Mellék: 19-187
E-mail: hautzinger.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A rendészet bűnüldözési fejlesztési lehetőségei
 • A migráció szabályozása és joga
 • A kriminalisztika alaptézisei

Kutatási területei: Büntető Eljárásjog és Kriminalisztika

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10016711

Dr. Hegedűs Judit tanszékvezető egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 219.
Telefon: +36-1-432-9000/19-151
Mellék: 19-151
E-mail: hegedusjudit@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Gyermek- és ifjúságvédelem
 • Oktatás-módszertani ismeretek
 • Előadói készségek fejlesztése
 • Tudományelmélet és kutatásetika

Kutatási területei: Neveléstudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10014089

Dr. Héjja István ny.ezds egyetemi docens

Telefon: +36-1-432-9000/29-116
Mellék: 29-116
E-mail: hejja.istvan@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A nemzetbiztonság helyzetének értékelése
 • A nemzetbiztonsági szféra és a nyilvánosság
 • A felderítés és hírszerzés jelentősége a megváltozott külső és belső körülmények között

Kutatási területei: Hadtudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10025295

Dr. Hollán Miklós egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 337.
Telefon: +36-1-432-9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: hollan.miklos@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A korrupció elleni fellépés büntetőjogi és igazgatási eszközei
 • Effectiveness and sanction policy in law enforcement

Kutatási területei: Jog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10000699

Dr. Kerezsi Klára professor emerita

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 351.
E-mail: kerezsi.klara@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Kriminológia I.: Az elméleti kriminológia alapproblémái
 • Kriminológia II.: Az intézményes reakciók kriminológiája
 • A rendészet általános elmélete
 • Rendészettudományi ismeretek

Kutatási területei: Kriminológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10005344

Dr. Kis Norbert egyetemi tanár

Budapest, Ludovika Campus, Főépület, 143
Telefon: +36-1-432-9000/29-860
Mellék: 29-860
E-mail: kis.norbert@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Effectiveness and sanction policy in law enforcement

Kutatási területei: Közszolgálati menedzsment, teljesítménymenedzsment

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033488

Dr. Kóródi Gyula Gábor egyetemi tanár

Telefon: +36-1-432-9000/20-391
Mellék: 20-391
E-mail: korodi.gyula@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A rendészet-egészségtudomány tárgya, rendező elvei, módszertana és praktikuma

Kutatási területei: Katasztrófavédelem

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10012550

Dr. Kovács Gábor r. vőrgy., tanszékvezető egyetemi tanár

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 345.
Telefon: +36-1-432-9000/29-761
Mellék: 29-761
E-mail: kovacs.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Rendészeti szervek vezetés- és szervezéselmélete
 • Közrendvédelem

Kutatási területei: Határrendészet, vezetéselmélet

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10010846

Dr. Kovács Tamás egyetemi docens

Telefon: +36-1-432-9000/19-183
Mellék: 19-183
E-mail: kovacs.tamas@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Kutatásmódszertan különös tekintettel a levéltárakban, a múzeumokban és a könyvtárakban végzendő tudományos kutatáshoz
 • Genocídiumok, etnikai tisztogatások, szegregációk, apartheid és a közigazgatás, illetve a rendészeti szervek szerepe a történelemben
 • A rendészettudomány története

Kutatási területei: Történettudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10040176

Dr. Linder Viktória egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ IV. emelet 450.
Telefon: +36-1-432-9000/19-148
Mellék: 19-148
E-mail: linder.viktoria@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Foglalkoztatási viszonyok és emberi erőforrás gazdálkodás a közszektorban

Kutatási területei: Társadalomtudományok

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033012

Dr. Major Róbert r. ezds. tanszékvezető egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 335.
Telefon: +36-1-432-9000/19-186
Mellék: 19-186
E-mail: major.robert@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Nagyvárosi forgalomszervezés és forgalomfelügyelet
 • Közlekedési büntetőjog
 • Stresszkezelés a közterületi szolgálatban
 • A forgalomellenőrzés elmélete és gyakorlata

Kutatási területei: Büntetőjog, kriminológia, közlekedésbiztonság

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10022409

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy, egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 222.
Telefon: +36-1-432-9000/19-437
Mellék: 19-437
E-mail: matyas.szabolcs@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Kriminálföldrajz

Kutatási területei: Kriminalisztika, bűnözésföldrajz

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10027584

Dr. Molnár Katalin egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 216.
Telefon: +36-1-432-9000/19-420
Mellék: 19-420
E-mail: molnar.katalin@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Rendészeti kommunikáció
 • Nyelvi és kommunikációs készségek
 • Előadói készségek fejlesztése

Kutatási területei: Nyelvtudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033147

Dr. Nagy Zoltán András egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 333.
Telefon: +36-1-432-9000/19-442
Mellék: 19-442
E-mail: nagy.zoltan.andras@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A modern technológiák jogi kihívásai

Kutatási területei: Büntetőjog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10002354

Dr. Pallo József bv. ezds., egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432-9000/19-306
Mellék: 19-306
E-mail: pallo.jozsef@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A modernkori büntetéstant alakító tényezők hatásai különös tekintettel a honi büntetés-végrehajtás jog /börtönügy/ kodifikációs csomópontjaira

Kutatási területei: Büntetés-végrehajtási jog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10013886

Dr. Patyi András egyetemi tanár

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ IV. emelet 450.
Telefon: +36-1-432-9000/19-148
Mellék: 19-148
E-mail: patyi.andras@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A rendészeti mérlegelés

Kutatási területei: Alkotmányjog és közigazgatási jog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10013253

Dr. Regényi Kund Miklós adjunktus

Budapest, Zrínyi Miklós laktanya és egyetemi campusz, A. ép., 942.
Telefon: +36-1-432-9000/29-123
Mellék: 29-123
E-mail: regenyi.kund@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Elhárító szolgálat funkcionális modellje
 • Titkosszolgálatok történeti modelljei

Kutatási területei: Történelemtudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033924

Dr. Remek Éva egyetemi docens

Budapest, Ludovika Campus, Főépület, 205.
Telefon: +36-1-432-9000/20-799
Mellék: 20-799
E-mail: remek.eva@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A 21. század új típusú kihívásai
 • Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája

Kutatási területei: A magyar tisztikar érdekvédelmének kialakulása, fejlődése

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10001804

Dr. Sallai János r. ezds. tanszékvezető egyetemi tanár

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 343.
Telefon: +36-1-432-9000/19-189
Mellék: 19-189
E-mail: sallai.janos@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Rendészettudományi ismeretek
 • A rendészettudomány története
 • Az államhatárok története
 • Kriminálföldrajz
 • Az államhatárok rendészete

Kutatási területei: Rendészettudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10002527

Dr. Szabó Andrea püőr. ezds. tanszékvezető egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 241.
Telefon: +36-1-432-9000/19-204
Mellék: 19-204
E-mail: szabo.andrea@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén

Kutatási területei: adó- és vámigazgatás, rendészeti oktatás

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10021229

Dr. Szendrei Ferenc r. ezds. tanszékvezető egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 256.
Telefon: +36-1-432-9000/19-164
Mellék: 19-164
E-mail: szendrei.ferenc@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A pénzmosás és a szervezett bűnözés

Kutatási területei: Rendészettudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10032708

Ürmösné Dr. Simon Gabriella lektorátus vezető egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432-9000/19-283
Mellék: 19-283
E-mail: simon.gabriella@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Rendészeti angol szaknyelv

Kutatási területei: Pszicholingvisztika, gendernyelvészet

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10032942


 

Külső oktatók:

Dr. Nagy Judit

E-mail: nagydrjudit@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • Európai büntetőjog – bűnüldözés határok nélkül

Kutatási területei: Nemzetközi közjog, európai uniós jog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033127

Dr. Tarján Gábor egyetemi docens

Telefon: -
E-mail: tarjan.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Társadalmi megmozdulások okai és következményei. A rendőrség szerepe ezek kezelésében
 • A magyar szélsőjobboldal és a rendvédelem a 20-21. században
 • Kisebbségi kérdés rendészeti vonatkozásai Magyarországon

Kutatási területei: Történelem, politológia, szociológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033119


Dr. Pap András László egyetemi tanár

Telefon: -
E-mail: pap.andras.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Rendészettudományi ismeretek
 • A rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései
 • Személyes fejlesztési feladat
 • Kutatási mikro- és makroperspektíva analízis I.
 • Kutatási mikro- és makroperspektíva analízis II.
 • Kutatási mikro- és makroperspektíva analízis III.
 • Kutatási mikro- és makroperspektíva analízis IV.

Kutatási területei: Összehasonlító alkotmányjog

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10003022

Dr. Angyal Miklós egyetemi docens

Telefon: -
E-mail:

Oktatott tárgyai:

 • A forenzikus medicina és a kriminalisztika kapcsolódási pontjai

Kutatási területei: Igazságügyi orvostan

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10015245

Áts József

Telefon: -
E-mail: ats.jozsef@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • Könyvtárhasználati szkillek

Kutatási területei: Könyvtártudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10031010

Dr. Fliegauf Gergely

Telefon: -
E-mail: gergely.fliegauf@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • Pönológia és társadalomtudományi kutatás a börtönben
 • Fejezetek a kritikai kriminológia eredményeiből

Kutatási területei: Pszichológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033161

Dr. Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok

Telefon: -
E-mail: drforizsdandor@invitel.hu

Oktatott tárgyai:

 • Rendészettudományi ismeretek
 • A rendészeti szervek vezetése
 • Rendészeti szervek hazai és nemzetközi felkészítése
 • A minősített időszakok rendészete
 • Könyvtárhasználati szkillek

Kutatási területei: Hadtudományok

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10002335

Dr. Héra Gábor

Telefon: -
E-mail: hera.gabor@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana I.
 • A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana II.
 • A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana III.
 • A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana IV.
 • Személyes fejlesztési feladatok

Kutatási területei: Filozófia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10023149

Dr. Hullám István

Telefon: -
E-mail: hullam.istvan643@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • A fokozott és extrém stresszterhelésekkel járó rendvédelmi tevékenységek pszichológiai és biológiai folyamatainak rendszerszemléletű modellezése, mérési, elemzési módszerei
 • Stresszkezelés a közterületi szolgálatban

Kutatási területei: Pszichiátria, alkalmazott pszichológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10003347

Dr. Kardos Sándor István r. alezds.

Telefon: -
E-mail: kardoss@orfk.police.hu, 73@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • Rendőri normaszegések szervezet-specifikus kockázati tényezőinek vizsgálata

Kutatási területei: Hadtudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10039276

Dr. Kovács Gábor tanszékvezető egyetemi tanár

Telefon: -
E-mail: bunugyi@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • A bizonyítás aktuális kihívásai a bűnügyi tudományokban

Kutatási területei: Büntetőjog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10012745

Dr. Kuti Rajmund egyetemi docens

Telefon: -
E-mail: kuti.rajmund@sze.hu

Oktatott tárgyai:

 • Katasztrófavédelmi műveletek irányításának alapjai

Kutatási területei: Műszaki mentés

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10028310

Dr. Malét-Szabó Erika r. alezds.

Telefon: -
E-mail: erika.malet-szabo@bm.gov.hu, malet.szabo.erika@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • Egészség és hatékonyság a rend szolgálatában: avagy a segítő szakmák helye és szerepe a rendvédelemben
 • Kutatásmódszertan a gyakorlatban: Az új belügyi vezető-kiválasztási rendszer tudományos megalapozása és gyakorlati bevezetése
 • Integrált kompetencia alapú kiválasztási és képzési rendszer a közszolgálatban - a KOMP rendszer koncepciója

Kutatási területei: Pszichológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10014091

Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Telefon: -
E-mail: anita.nagy@uni-miskolc.hu

Oktatott tárgyai:

 • Büntető ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában

Kutatási területei: Büntetőeljárás

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10012940

Dr. Németh Zsolt ny. r. ezds. egyetemi docens

Telefon: -
E-mail: nemeth.zsolt@uni-nke.hu, kriminologus@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • Drogpolitikai dilemmák – rendészeti csapdák (A drogprobléma rendészeti kezelésének problémái)
 • A prostitúció rendészetének korlátai
 • A rendészeti működés hatékonyságának korlátai
 • A gyermekvédő rendőrség – utópia vagy szükségszerűség
 • A rendészet és a civil szféra
 • A rendészeti bűnmegelőzés alapkérdései

Kutatási területei: Kriminológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10022145

Dr. Parádi József nyá. r. ezds.

Telefon: -
E-mail: paradi.jozsef@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • A polgári magyar állam rendvédelmi testületei
 • A polgári magyar állam határőrizete
 • A polgári magyar állam közrendvédelme

Kutatási területei: Új- és legújabbkori történelem

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10001154

Dr. Parti Katalin

Telefon: -
E-mail: kparti@vt.edu

Oktatott tárgyai:

 • Az iskolai és online kortárs-bántalmazás jelensége, megelőzése és komplex kezelése
 • Nemzetközi kutatások kötelező elemei és lehetséges problémái. Tervezés, megvalósítás, koordináció, disszemináció, evaluáció
 • Az informatikai bűnözés kihívásai. Kiberbiztonság és kibervédelem, rendészet és állampolgári jogok a kibertérben

Kutatási területei: Kriminológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10045439

Dr. Pődör Andrea

Telefon: -
E-mail: podor.andrea@amk.uni-obuda.hu

Oktatott tárgyai:

 • GIS és térbeli elemzések rendészettudományi alkalmazásának lehetőségei

Kutatási területei: Térképészet

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10012159

Dr. Ritecz György ny. r. ezds.

Telefon: -
E-mail: riteczgy@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • Határbiztonsági kockázatelemzés
 • A Schengen Aquis Rendszer elmélete és gyakorlata

Kutatási területei: Határrendészet

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10011223

Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, professor emeritus

Telefon: -
E-mail: sarkany.istvan@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Az erőszakos bűnözés
 • Az időskor viktimológiája

Kutatási területei: Büntetőjog, kriminológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10004600

Dr. Simicskó István

Telefon: -
E-mail: simicsko.istvan@fidesz.hu

Oktatott tárgyai:

 • Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatai
 • A különleges jogrend rendészeti és védelmi igazgatási aspektusai

Kutatási területei: Rendészettudomány

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033208

Dr. Solt Ágnes

Telefon: -
E-mail: solt@okri.hu

Oktatott tárgyai:

 • A bűnöző élete. A kriminális karrier kezdetétől a végéig

Kutatási területei: Szociológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10035724

Dr. Szabó Csaba r. alezredes, egyetemi docens

Telefon: -
E-mail: csaba.szabo3@bm.gov.hu

Oktatott tárgyai:

 • A fegyverigazgatás rendészeti, állami és magánbiztonsági kérdései különös tekintettel a hazai és a nemzetközi biztonsági környezet kihívásaira kihívásai

Kutatási területei: Rendészeti jog, biztonságpolitika

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033595

Dr. Szabó Imre

Telefon: -
E-mail: szaboimre92@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • Rendészeti reformok
 • A prediktív rendészet jövőbeli lehetőségei és kihívásai
 • A XXI. század bűnözői és az informatikai bűncselekmények

Kutatási területei: Büntetőjog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10019426

Dr. Tamási Erzsébet

Telefon: -
E-mail: dr.tamasi.erzsebet@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • Tudományos, szakmai dolgozatok, tanulmányok készítésének technikája
 • Nemek, szexualitás és devianciák

Kutatási területei: Kriminológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10022823

Tolnainé Dr. Kabók Zsuzsanna

Telefon: -
E-mail: zsuzsatolnai@gmail.com

Oktatott tárgyai:

 • A magyar és az angol rendőrségi szakterület beszélőközössége és szaknyelvi kultúrája

Kutatási területei: Szaknyelvoktatás

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033030

Dr. Varga János ny. hőr. ezds.

Telefon: -
E-mail: varga.janos@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája
 • Az Integrált Határigazgatási modell
 • A határrendészeti szervek együttműködése a nem kormányzati szervezetekkel
 • Az Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata
 • A FRONTEX képzési tevékenysége
 • A határellenőrzés és a terrorizmus elleni küzdelem összefüggései
 • Intelligens határellenőrzési technológiák

Kutatási területei: Hadtudományok

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10002096

Dr. Zsigovits László ny. r. ezds.

Telefon: -
E-mail: Zsigovits.Laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A rendészeti információtechnológia (IT) fejlődési irányai

Kutatási területei: Informatika

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10024235

Dr. Szikinger István

Telefon: -
E-mail: drszikinger.istvan@upcmail.hu

Oktatott tárgyai:

 • Rendészet a biztonságvédelem rendszerében

Kutatási területei: Rendészet és jogállamiság, a demokratikus rendészet

MTMT: