NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A Rendészettudományi Doktori Iskola (RDI) Tudományági Doktori Tanácsa (TDT)

A Tudományági Doktori Iskola rendeltetése

A TDT az RDI rendszeresen ülésező döntéshozó 20-25 tagú testülete, amelynek hivatalból tagjai a DI törzstagjai. A TDT tagjai közül további 3 fő a törzstagsági feltételeknek egyébként megfelelő, tudományos fokozattal rendelkező, de az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló személy.

A TDT működését az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács által a 6/2019. (VII.09.) számú határozattal jóváhagyott ügyrend szabályozza, amely az RDI Működési Szabályzatának mellékletét képezi.

A TDT, az EDHT tanácskozási rendjéhez igazítva, az EDHT üléseit legalább két héttel megelőzően ülésezik.

A TDT tagjai

A TDT ügyrendje