NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Kriminalisztikai szakértő továbbképzési szak

A Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak célja, hogy az öt klasszikus kriminalisztikai szakértői területen (fegyver-, nyom-, ujjnyomat-, okmány- és írásszakértői terület) már felsőfokú diplomával rendelkező hallgatók számára olyan átfogó képzést nyújtson, melynek eredményeként a leendő szakértőjelölt megismeri a működésének hátteréül szolgáló jogszabályi kereteket, magas színvonalon elsajátítja a szakmai ismereteket és képes lesz szakvélemények elkészítésére. A megszerzett tudás alapján alapvető követelményként elvárható, hogy a szakon végzett hallgató felismerje a forenzikus jelenségek közötti törvényszerűségeket, fel tudja tárni a köztük lévő összefüggéseket, valamint legyen képes a megfelelő következtetések levonására a releváns személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozóan. Szakértelmével a jövőben segíti a bíróság munkáját, képes az adott szakkérdés megválaszolására.

Kriminalisztikai szakértő továbbképzési szak képzési program 2021/2022 tanévtől

Kriminalisztikai szakértő továbbképzési szak tanterve