NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Büntetés-végrehajtási Tanszék - Oktatóink

Tanszékünk a büntetés-végrehajtás szakirányának (hároméves képzésben: a rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirányának) szakgazda tanszéke.

Dr. Bogotyán Róbert Lajos bv. ezredes
mb. tanszékvezető, tanársegéd
főtanácsos

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 243.
Telefon: +36-1-432-9021; +36-1-432-9000/19-121
Mellék: 19-121
Email: bogotyan.robert@uni-nke.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Bogoty%C3%A1n%20R%C3%B3bert

Dr. Czenczer Orsolya bv. alezredes
egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +36-1-432-9021; +36-1-432-9000/19-206
Mellék: 19-206
E-mail: czenczer.orsolya@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási jog 1-5.
 • The hungarian law enforcement system and its legal curiosities (Erasmus keretében)
 • A büntetés-végrehajtás korszerűsítésének irányai

Kutatási területei:

 • Büntetés-végrehajtási jog
 • Fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének joga
 • Európai büntetés-végrehajtási összehasonlító jog
 • Kriminológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Czenczer%20Orsolya

Dr. Pallo József  bv. ezredes
bv. főtanácsos
egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ 3. emelet 320.
Telefon: +36-1-432-9000/19-306
Mellék: 19-306
E-mail: pallo.jozsef@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Bv. szervek felsőszintű irányítása
 • Bv. szervek időszerű feladatai
 • Bv. szervek nemzetközi együttműködése
 • Kodifikációs hatások a magyar börtönügyben
 • Bv. jogi alapismeretek
 • A modernkori büntetéstant alakító tényezők hatásai különös tekintettel a honi büntetésvégrehajtási jog / börtönügy kodifikációs csomópontjaira
 • Rendészettudomány
 • Büntetőjog

Kutatási területei:

 • Nemzetközi és komparatív büntetés-végrehajtási jog;
 • Európai és honi kodifikációs effektusok, irányok, büntetőjogi intézkedések és végrehajtásuk
 • Rendészettudomány
 • Büntetéstan (pönológia)
 • Jogtörténet

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Pallo%20József

Dr. Forgács Judit bv. alezredes
adjunktus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: +36-1-432-9021, +36-1-432-9000/19-109
Mellék: 19-109
E-mail: forgacs.judit@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási nevelés 1-4.
 • Büntetés-végrehajtási nevelés módszertana 1-2.
 • Kriminálpedagógia 1-2.
 • Fogvatartás és reintegráció 1-2.
 • Reintegráció a gyakorlatban 1-2.

Kutatási területei:

 • A reintegrációs tisztek tevékenységének történetisége, változó képzési rendszere
 • Pönológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Forgács%20Judit

Dr. Lehoczki Ágnes bv. őrnagy
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +36-1-432-9021, +36-1-432-9000/19-206
Mellék: 19-206
E-mail: lehoczki.agnes@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Az emberölés lélektana
 • Büntetés-végrehajtási pszichológia 1-6.
 • Intézkedéslélektan intenzív stresszhelyzetben

Kutatási területei:

 • Börtönpszichológia
 • Kriminalisztikai pszichológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Lehoczki%20Ágnes

Dr. Nádasi Béla c. bv. ezredes
bv. főtanácsos
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: +36-1-432-9021, +36-1-432-9000/19-109
Mellék: 19-109
E-mail: nadasi.bela@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási intézkedéstaktika 1-3
 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodás 1-3.
 • Kutatási módszertan alapjai 1-2.
 • Büntetés-végrehajtási szervek gazdálkodása

Kutatási területei: intézkedéstaktikai rizikófaktorok a büntetés-végrehajtásnál

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;nádasi%20béla

Sztodola Tibor bv. alezredes
bv. főtanácsos
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +361-432-9021, +36-1-432-9000/19-206
Mellék: 19-206
E-mail: sztodola.tibor@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási biztonsági szolgálati ismeretek 1-6
 • Szakmai gyakorlat 3

Kutatási területei: 

 • Büntetés-végrehajtás biztonsági intézkedések
 • Kényszerítőeszközök
 • A büntetés-végrehajtás biztonsági rendszere

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;sztodola%20tibor

Külső oktatók:

Dr. Frigyer László r. őrnagy
egyetemi tanársegéd
NKE RTK Nyomozáselméleti Tanszék

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium 1. emelet 108.
Telefon: +36-1-432-9000/19-245
Mellék: 19-245
E-mail: frigyer.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tantárgya:

 • A forgvatartási hely kriminalisztikája

Szucsáki Melinda bv. őrnagy
kiemelt főreferens

Munkahely:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.
E-mail: szucsaki.melinda@bv.gov.hu

Oktatott tárgyai:

 • "Egy mindenkiért, mindenki egyért!" csapatépítő tréning
 • Csoportdinamikai alapismeretek