NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Büntetés-végrehajtási Tanszék - Oktatóink

Dr. Bogotyán Róbert Lajos bv. ezredes
mb. tanszékvezető, tanársegéd
főtanácsos

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 243.
Telefon: +36-1-432-9021; +36-1-432-9000/19-121
Mellék: 19-121
Email: bogotyan.robert@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási igazgatás 1-3.
 • Büntetés-végrehajtási igazgatási alapismeretek
 • Büntetés-végrehajtási ügykezelés, nyilvántartás 1-3.
 • A bv. intézetek kriminalisztikája testközelben
 • A fogvatartási hely kriminalisztikája
 • Büntetés-végrehajtási informatika

Kutatási területei:

 • Az atipikus büntetés-végrehajtás formák
 • A büntetés-végrehajtás felderítési tevékenysége

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Bogoty%C3%A1n%20R%C3%B3bert

 

Dr. Czenczer Orsolya bv. alezredes
egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +36-1-432-9021; +36-1-432-9000/19-206
Mellék: 19-206
E-mail: czenczer.orsolya@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási jog 1-5.
 • The hungarian law enforcement system and its legal curiosities (Erasmus keretében)

Kutatási területei:

 • Büntetés-végrehajtási jog
 • Fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének joga
 • Európai büntetés-végrehajtási összehasonlító jog
 • Kriminológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Czenczer%20Orsolya

 

Dr. Forgács Judit bv. alezredes
adjunktus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: +36-1-432-9021, +36-1-432-9000/19-109
Mellék: 19-109
E-mail: forgacs.judit@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási nevelés módszertana 1-2.
 • Fogvatartás és reintegráció 1-4.
 • Reintegráció a gyakorlatban 1-2.

Kutatási területei:

 • A reintegrációs tisztek tevékenységének történetisége, változó képzési rendszere
 • Pönológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Forgács%20Judit

 

Sztodola Tibor bv. alezredes
bv. főtanácsos
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +361-432-9021, +36-1-432-9000/19-206
Mellék: 19-206
E-mail: sztodola.tibor@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási biztonsági szolgálati ismeretek 1-6.
 • Büntetés-végrehajtási intézkedéstaktika 1-3.
 • Szakmai gyakorlat 1-2.
 • Szakmai gyakorlat 3.

Kutatási területei: 

 • Büntetés-végrehajtás biztonsági intézkedések
 • Kényszerítőeszközök
 • A büntetés-végrehajtás biztonsági rendszere

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;sztodola%20tibor

 

Sós Gábor bv. őrnagy
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: +36-1-432-9021, +36-1-432-9000/19-109
Mellék: 19-109
E-mail: sos.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási biztonsági szolgálati ismeretek 1-6.
 • Büntetés-végrehajtási intézkedéstaktika 1-3.

Kutatási területei: büntetés-végrehajtási intézetek biztonságtechnikai rendszerei

 

Dr. Bereczki Zsolt
mesteroktató 

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: +36-1-432-9021; +36-1-432-9000/19-109
Mellék: 19-109
E-mail: bereczki.zsolt@uni-nke.hu  

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodás 1-3.
 • Büntetés-végrehajtási szervek gazdálkodása 
 • Fogvatartás és reintegráció 1-2.
 • A reintegráció módszertana

Kutatási területei:

 • Dinamikus és statikus biztonsági rendszerek
 • Börtönszociológia

 

Gazsó Magdolna bv. őrnagy
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +36-1-432-9021, +36-1-432-9000/19-206
Mellék: 19-206
E-mail: gazso.magdolna@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási pszichológia 1-6.
 • Büntetés-végrehajtási pszichológiai ismeretek
 • Csoportdinamikai ismeretek

Kutatási területei:

 • Börtönpszichológia

 

Külső oktatók:

Dr. Frigyer László r. alezredes
egyetemi tanársegéd
NKE RTK Krimináltechnikai Tanszék

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium 1. emelet 108.
Telefon: +36-1-432-9000/19-245
Mellék: 19-245
E-mail: frigyer.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • A forgvatartási hely kriminalisztikája
 • A bv. intézetek kriminalisztikája testközelben

 

Dr. Pallo József bv. ezredes
egyetemi docens
Rendészettudományi Kar
Büntetőjogi Tanszék
 
1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 3. emelet 320.
Telefon: +36-1-432-9000/19-306
E-mail: pallo.jozsef@uni-nke.hu
 
Oktatott tantárgyai:

 •   Rendészettudomány
 •   Bv. jogi alapismeretek
 •   Bv. szervek felsőszintű irányítása
 •   Bv. szervek időszerű feladatai
 •   Bv. szervek nemzetközi együttműködése