Büntetés-végrehajtási Tanszék - Oktatóink

Tanszékünk a büntetés-végrehajtás szakirányának (hároméves képzésben: a rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirányának) szakgazda tanszéke.

Dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornok
büntetés-végrehajtási főtanácsos
tanszékvezető, egyetemi tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 243.
Telefon: +36-1-432-9026; +36-1-432-9000/19-121
Mellék: 19-121
E-mail: ruzsonyi.peter@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Kriminálpedagógia 
 • Criminal-pedagogy

Kutatási területei:

 • A fiatalkorú fogvatartottak személyiségformálásának lehetősége zártintézeti viszonyok között.
 • A büntetés-végrehajtási korrekciós eljárások (nevelés, reintegráció, reszocializáció) nemzetközi összehasonlítása.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10031093

Dr. Czenczer Orsolya bv. alezredes
egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +36-1-432-9021; +36-1-432-9000/19-206
Mellék: 19-206
E-mail: czenczer.orsolya@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási jog 1-5.
 • The hungarian law enforcement system and its legal curiosities (Erasmus keretében)
 • A büntetés-végrehajtás korszerűsítésének irányai

Kutatási területei:

 • büntetés-végrehajtási jog
 • fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének joga
 • európai büntetés-végrehajtási összehasonlító jog
 • kriminológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Czenczer%20Orsolya

Dr. Pallo József  bv. ezredes
bv. főtanácsos
egyetemi docens
tudományos dékánhelyettes

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 231.
Telefon: +36-1-432-9000/19-306
Mellék: 19-306
E-mail: pallo.jozsef@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Közös közszolgálati gyakorlat
 • Bv. szervek felsőszintű irányítása
 • Bv. szervek gazdálkodása
 • Bv. szervek időszerű feladatai
 • Bv. szervek nemzetközi együttműködése
 • A kutatási módszertan alapjai 1-2.

Kutatási területei:

 • Nemzetközi és komparatív büntetés-végrehajtási jog;
 • Európai és honi kodifikációs effektusok, irányok, büntetőjogi intézkedések és végrehajtásuk.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Pallo%20József

Dr. Forgács Judit c. bv. alezredes
adjunktus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: +36-1-432-9021, +36-1-432-9000/19-109
Mellék: 19-109
E-mail: forgacs.judit@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási nevelés 1-4.
 • Büntetés-végrehajtási nevelés módszertana 1-2.
 • Kriminálpedagógia 1. (levelező munkarend)
 • Szakmai gyakorlat 1-2.
 • Fogvatartás és reintegráció 1-2.

Kutatási területei:

 • A reintegrációs tisztek tevékenységének történetisége, változó képzési rendszere
 • A reintegrációs tevékenység diszfunkciói és anomáliái

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Forgács%20Judit

Lehoczki Ágnes bv. őrnagy
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +36-1-432-9021, +36-1-432-9000/19-206
Mellék: 19-206
E-mail: lehoczki.agnes@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Az emberölés lélektana
 • Büntetés-végrehajtási pszichológia 1-6.
 • Intézkedéslélektan intenzív stresszhelyzetben

Kutatási területei:

 • börtönpszichológia
 • kriminalisztikai pszichológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Lehoczki%20Ágnes

Dr. Nádasi Béla c. bv. ezredes
bv. főtanácsos
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: +36-1-432-9021, +36-1-432-9000/19-109
Mellék: 19-109
E-mail: nadasi.bela@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási intézkedéstaktika 1-3
 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodás 1-3.
 • Kutatási módszertan alapjai 1-2.
 • Büntetés-végrehajtási szervek gazdálkodása

Kutatási területei: intézkedéstaktikai rizikófaktorok a büntetés-végrehajtásnál

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;nádasi%20béla

Sztodola Tibor bv. alezredes
bv. főtanácsos
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +361-432-9021, +36-1-432-9000/19-206
Mellék: 19-206
E-mail: sztodola.tibor@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetés-végrehajtási biztonsági szolgálati ismeretek 1-6
 • Szakmai gyakorlat 3

Kutatási területei: 

 • Büntetés-végrehajtás biztonsági intézkedések
 • Kényszerítőeszközök
 • A büntetés-végrehajtás biztonsági rendszere

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;sztodola%20tibor

Dr. Bogotyán Róbert Lajos bv. ezredes
főtanácsos
toborzó főtiszt

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +36-1-432-9021; +36-1-432-9000/19-206
Mellék: 19-206
Email: bogotyan.robert@uni-nke.hu

Külső oktatók:

Dr. Frigyer László r. őrnagy
egyetemi tanársegéd
NKE RTK Nyomozáselméleti Tanszék

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium 1. emelet 108.
Telefon: +36-1-432-9000/19-245
Mellék: 19-245
E-mail: frigyer.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tantárgya:

 • A forgvatartási hely kriminalisztikája

Schuckertné Szabó Csilla bv. alezredes

Munkahely:
Büntetés-végrehajtás Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
1108 Budapest, Újhegyi út 9.
Telefon: +36-1-261-7011
E-mail: schuckertne.csilla@bv.gov.hu

Oktatott tantárgya:

 • Kompetenciafejlesztő tréning