Büntetés-végrehajtási Tanszék

A rendészeti igazgatási szak, büntetés-végrehajtási szakirány szakgazda tanszéke.

Cím: 1083 Budapest Üllői út 82. / Oktatási Központ

Tanszékvezető:

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok PhD
büntetés-végrehajtási főtanácsos
tanszékvezető, egyetemi tanár, dékán

Oktatási Központ 5. emelet Dékáni Hivatal
Telefon: +36-1-432-9101
Belső: 19-134
E-mail: ruzsonyi.peter@uni-nke.hu

Tantárgyfelelős:

 • Bv. szervek felsőszintű irányítása (ML)
 • Bv. szervek gazdálkodása (ML)
 • Bv. szervek időszerű feladatai (ML)
 • Bv. szervek nemzetközi együttműködése (ML)
 • Kriminálpedagógia 1-2.
 • Bv. Informatika
 • Bv. nevelés 1-4.
 • Criminal-pedagogy 2.

Oktatott tantárgyak:

 • Kriminálpedagógia 1. (nappali munkarend)
 • Criminalpedagogy

Titkárság:

Halász Krisztina
tanszéki előadó
Oktatási Központ 2. emelet 242-243.
Telefon: +36-1-432-9021
Belső: 19-102
Fax: +36-1-432-9021
E-mail: halasz.krisztina@uni-nke.hu
             RTK_Buntetes-vegrehajtasi_Tanszek@uni-nke.hu

A tanszékvezető és az oktatók fogadóórájára bejelentkezés a titkárság telefonszámán.

Oktatók:

Dr. Czenczer Orsolya PhD
bv. őrnagy, egyetemi docens

Oktatási Központ 2. emelet 238.
Tel:+361-432-9021
Belső:19-206
email: czenczer.orsolya@uni-nke.hu

Tantárgyfelelős:

 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodás 1-3.
 • Büntetés-végrehajtási jog 1-5.
 • Szabadon választható szakmai ismeretek 1. (Kompetenciafejlesztés a személyi állomány körében)
 • Szabadon választható szakmai ismeretek 2. (Az emberölés lélektana)
 • The hungarian law enforcement system and its legal curiosities (Erasmus keretében)

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási jog 1-5.
 • The hungarian law enforcement system and its legal curiosities (Erasmus keretében)


Sztodola Tibor bv. alezredes
bv. tanácsos
mesteroktató

Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +361-432-9021
Belső: 19-206
E-mail: sztodola.tibor@uni-nke.hu

Tantárgyfelelős:

 • Büntetés-végrehajtási biztonsági szolgálati ismeretek 1-6.
 • Szakmai gyakorlat 1-3.
 • Büntetés-végrehajtási intézkedéstaktika 1-3.

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási biztonsági szolgálati ismeretek 1-6.


Forgács Judit c. bv. alezredes
tanársegéd

Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: +361-432-9021
Belső: 19-109
E-mail: forgacs.judit@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási nevelés 1-4.
 • Büntetés-végrehajtási nevelés módszertana 1-2.
 • Kriminálpedagógia 1. (levelező munkarend)


Bönde Zsolt c. bv. alezredes
bv. tanácsos
mesteroktató, tanszékvezető-helyettes

Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: +36-1-432-9021
Belső: 19-193
E-mail: bonde.zsolt@uni-nke.hu

Tantárgyfelelős:

 • Büntetés-végrehajtási igazgatás 1-3.
 • Szabadon választható ismeretek 1.

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási igazgatás 1-3.
 • Szabadon választható ismeretek 1.
 • Büntetés-végrehajtási Informatika


Lehoczki Ágnes bv. őrnagy
tanársegéd

Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: +36-1-432-9021
Belső: 19-206
E-mail: lehoczki.agnes@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Az emberölés lélektana
 • Büntetés-végrehajtási pszichológia 1-6.

Dr. Pallo József  PhD. bv. ezredes
bv. főtanácsos
egyetemi docens
NKE Rendészettudományi Doktori Iskola tanára
MTA Bv. Albizottság titkára
tudományos dékánhelyettes

Oktatási Központ 2. emelet 231.
Telefon: +36-1-432-9153
Belső: 19-306
E-mail: pallo.jozsef@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • BV szervek felsőszintű irányítása (MA)
 • BV szervek időszerű feladatai (MA)      
 • BV szervek nemzetközi együttműködése (MA)

Dr. Nádasi Béla bv. ezredes
bv. főtanácsos
mesteroktató

Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: +36-1-432-9021
Belső: 19-193
E-mail: nadasi.bela@uni-nke.hu

 Oktatott tantárgyak:

 • Bv. Gazdálkodás 1-3.
 • Bv. Intézkedéstaktika 1-3.

Külső oktatók:

Dr. Frigyer László r. őrnagy
egyetemi tanársegéd
NKE RTK Nyomozáselméleti Tanszék

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium 1. emelet 108.
Tel: +36-1-432-9000
Belső: 19-245
E-mail: frigyer.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tantárgy:

 • A forgvatartási hely kriminalisztikája

Schuckertné Szabó Csilla bv. alezredes

Munkahely: Büntetés-végrehajtás Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja - Budapest
Telefon: +36-1-261-7011
E-mail: schuckertne.csilla@bv.gov.hu

Oktatott tantárgy:

 • Kompetenciafejlesztő tréning