Büntetés-végrehajtási Tanszék

A rendészeti igazgatási szak, büntetés-végrehajtási szakirány szakgazda tanszéke.

Cím: 1083 Budapest Üllői út 82. / Oktatási Központ

Tanszékvezető:

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok PhD
büntetés-végrehajtási főtanácsos
tanszékvezető, egyetemi tanár, dékán

Oktatási Központ 2. emelet 243.
Telefon: 061-432-9026
Belső: 19-121
E-mail: ruzsonyi.peter@uni-nke.hu

Tantárgyfelelős:

 • Bv. szervek felsőszintű irányítása (ML)
 • Bv. szervek gazdálkodása (ML)
 • Bv. szervek időszerű feladatai (ML)
 • Bv. szervek nemzetközi együttműködése (ML)
 • Kriminálpedagógia 1-2.
 • Bv. Informatika
 • Bv. nevelés 1-4.
 • Criminal-pedagogy 2.

Oktatott tantárgyak:

 • Kriminálpedagógia 1. (nappali munkarend)
 • Criminalpedagogy

Titkárság:
Oktatási Központ 2. emelet 243.
Telefon: 061-432-9021
Belső: 19-102
E-mail: RTK_Buntetes-vegrehajtasi_Tanszek@uni-nke.hu

A tanszékvezető és az oktatók fogadóórája a tanszéki hirdetőtáblán megtalálható (bejelentkezés a titkárság telefonszámán).

Titkárnő:

Halász Krisztina

Oktatási Központ 2. emelet 242.
Telefon: 06-1-432-9021
Belső: 19-102
Fax: 06-1-432-9021
E-mail: halasz.krisztina@uni-nke.hu

Oktatók:

Dr. Czenczer Orsolya PhD
bv. őrnagy, egyetemi docens

Oktatási Központ 2. emelet 238.
Tel: 061-432-9021
Belső:19-206
email: czenczer.orsolya@uni-nke.hu

Tantárgyfelelős:

 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodás 1-3.
 • Büntetés-végrehajtási jog 1-5.
 • Szabadon választható szakmai ismeretek 1. (Kompetenciafejlesztés a személyi állomány körében)
 • Szabadon választható szakmai ismeretek 2. (Az emberölés lélektana)
 • The hungarian law enforcement system and its legal curiosities (Erasmus keretében)

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási jog 1-5.
 • The hungarian law enforcement system and its legal curiosities (Erasmus keretében)


Sztodola Tibor bv. alezredes
szakoktató

Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: 061-432-9021
Belső: 19-206
E-mail: sztodola.tibor@uni-nke.hu

Tantárgyfelelős:

 • Büntetés-végrehajtási biztonsági szolgálati ismeretek 1-6.
 • Büntetés-végrehajtási intézkedéstaktika 1-3.
 • Szakmai gyakorlat 1-3.

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási biztonsági szolgálati ismeretek 1-6.
 • Büntetés-végrehajtási intézkedéstaktika 1-3.


Forgács Judit c. bv. alezredes
szaktanár

Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: 061-432-9021
Belső: 19-109
E-mail: forgacs.judit@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási nevelés 1-4.
 • Büntetés-végrehajtási nevelés módszertana 1-2.
 • Kriminálpedagógia 1. (levelező munkarend)


Bönde Zsolt c. bv. alezredes
szakoktató, mb. tanszékvezető-helyettes

Oktatási Központ 2. emelet 237.
Telefon: 061/432-9021
Belső: 19-193
E-mail: bonde.zsolt@uni-nke.hu

Tantárgyfelelős:

 • Büntetés-végrehajtási igazgatás 1-3.
 • Szabadon választható ismeretek 1.

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási igazgatás 1-3.
 • Szabadon választható ismeretek 1.


Lehoczki Ágnes bv. őrnagy
tanár

Oktatási Központ 2. emelet 238.
Telefon: 061/432-9021
Belső: 19-206
E-mail: lehoczki.agnes@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Az emberölés lélektana
 • Büntetés-végrehajtási pszichológia 1-6.

Dr. Pallo József  PhD. bv. ezredes
büntetés-végrehajtási főtanácsos
egyetemi docens
NKE Rendészettudományi Doktori Iskola tanára
MTA Bv. Albizottság titkára
mb. tudományos dékánhelyettes

Oktatási Központ 2. emelet 237
Telefon: 061/432-9021
Belső: 19-109
E-mail: pallo.jozsef@bv.gov.hu

Külső oktatók:

Prisznyák Szabolcs bv. alezredes
bv. tanácsos, főosztályvezető

Munkahely: BVOP Informatikai Főosztály
Telefon: 301-8411
E-mail: prisznyak.szabolcs@bv.gov.hu

Oktatott tantárgy:

 • Büntetés-végrehajtási informatika

Juhász Barbara bv. alezredes

Munkahely: Büntetés-végrehajtás Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja - Pilisszentkereszt
Telefon: 06-26-347-655
E-mail: juhasz.barbara@bv.gov.hu

Oktatott tantárgy:

 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodás 1-3.
 • Bv. szervek gazdálkodása (ML)

Schuckertné Szabó Csilla bv. alezredes

Munkahely: Büntetés-végrehajtás Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja - Budapest
Telefon: 06-1-261-7011
E-mail: schuckertne.csilla@bv.gov.hu

Oktatott tantárgy:

 • Kompetenciafejlesztő tréning

Pankár Tibor

Telefon: 06-1-432-9021; 06-30-204-5970
E-mail: pankar.tibor@upcmail.hu

Oktatott tantárgy:

 • Kompetenciafejlesztő tréning