NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Büntető-eljárásjogi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Fantoly Zsanett
egyetemi tanár

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 233.

Titkárság:

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 255.
Mellék: 19-190
E-mail: RTK_Be@uni-nke.hu

Szőllősi Anita
tanszéki ügyviteli ügyintéző

 

 

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve

Oktató neve

Büntetőeljárás-jog 1., 2., 3.

Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Horgos Lívia, adjunktus; Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens; Dr. Vári Vince rendőr alezredes, egyetemi docens

Büntetőeljárás jog  (bv., vj.) 1., 2.

Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Horgos Lívia, adjunktus; Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens; Dr. Vári Vince rendőr alezredes, egyetemi docens

Büntetőeljárás jog (Bz.)

Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Horgos Lívia, adjunktus; Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens; Dr. Vári Vince rendőr alezredes, egyetemi docens

Büntetőeljárás-jogi ismeretek (MA)

Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Horgos Lívia, adjunktus; Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens; Dr. Vári Vince rendőr alezredes, egyetemi docens

Bizonyítási eljárások és kényszerintézkedések taktikája (MA)

Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens; Dr. Mészáros Bence rendőr ezredes, egyetemi docens

Hazugságvizsgálati módszerek (MA)

Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens

Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai (MA)

Dr. Polt Péter egyetemi tanár; Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár; Dr. Pallagi Anikó, adjunktus; Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens

A vallomás műszeres ellenőrzése

Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens

A büntetőeljárás aktuális kihívásai

Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Horgos Lívia, adjunktus; Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens; Dr. Vári Vince rendőr alezredes, egyetemi docens

A büntető tárgyalási rendszerek

Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár

Bevezetés a jogrendszerbe, büntető- és büntetőeljárásjog alapjai

Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Blaskó Béla ny. r. vőrgy., egyetemi tanár; Dr. Horgos Lívia, adjunktus; Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens; Dr. Vári Vince rendőr alezredes, egyetemi docens

Introduction to the Hungarian Criminal Sciences

Dr. Fantoly Zsanett egyetemi tanár, Dr. Barabás A. Tünde egyetemi tanár, Dr. Nagy Judit, egyetemi docens; Dr. Hollán Miklós egyetemi docens; Dr. Pallagi Anikó, adjunktus; Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens

A titkos információgyűjtés során beszerzett adatok bizonyítási eszközként történő felhasználása

Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár; külső óraadók

A tanúvédelem a büntetőeljárásban - a rendőr, az ügyész és a bíró szemszögéből

Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens; külső óraadók

Az élet elleni bűncselekmények a szervezett bűnözés körében; a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok munkájának bemutatása

Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár; külső óraadók

Bevezetés a büntető eljárásjogba

Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Horgos Lívia adjunktus; Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens; Dr. Vári Vince rendőr alezredes, egyetemi docens

 

Konzultációs időpontok:

Dr. Fantoly Zsanett egyetemi tanár: Keddenként 13.00 és 14.00 között.

Dr. Budaházi Árpád r. őrnagy egyetemi docens: Szerdánként 12.00 és 13.00 között.

Dr. Horgos Lívia adjunktus: Csütörtökönként 13.00 és 14.00 között.

Dr. Vári Vince r. alezredes egyetemi docens: Csütörtökönként 13.00 és 14.00 között.

A tanszék története:

A Bűnügyi Tudományok Intézete tanszékeként alakult meg 2012-ben a Büntetőeljárásjogi Tanszék, amely az intézet megszűnésétől, 2019-től Büntető-eljárásjogi Tanszék néven gondozza a büntető eljárásjoghoz kapcsolódó tantárgyakat. A tanszék az alapképzés bűnügyi igazgatási szak, valamint a rendészeti igazgatási szak valamennyi szakirányán oktatja a büntetőeljárás-jogi ismereteket. A nappali és levelező munkarendű hallgatók tantárgyainkon keresztül megismerik a jogterület legfontosabb részeit, elsajátítják a büntetőeljárási törvényben és a hozzá kapcsolódó más jogszabályokban rögzített rendelkezéseket. Bevezető ismereteket szereznek, valamint megismerkednek a büntetőeljárás alapelveivel, alanyaival, a büntetőeljárási cselekményekkel, továbbá a bizonyításra és a kényszerintézkedésekre vonatkozó szabályokkal. Tanulnak a nyomozás megindításáról, lefolytatásáról és befejezéséről, továbbá a vádról és a vádemelésről. Ismereteket szereznek a tárgyalás előkészítéséről, valamint az első-, másod- és harmadfokú bírósági eljárás szabályairól. Megismerkednek a rendkívüli jogorvoslatokkal, a külön- és a különleges eljárásokkal. Céljaink közé tartozik, hogy a hallgatók oly módon sajátítsák el a tananyagot, hogy azt készség szinten tudják alkalmazni gyakorlati munkájukban is. Szabadon választható tantárgyaink segítségével hallgatóink mélyebben is megismerkedhetnek a büntető tárgyalási rendszerekkel, a műszeres vallomásellenőrzésre szolgáló módszerekkel, valamint a büntetőeljárás mindenkori aktuális kihívásaival. A Kriminalisztika mesterképzési szakon oktatott tantárgyaink keretében a nemzetközi együttműködés jogi alapjaiba nyújtunk betekintést, valamint a kényszerintézkedések és a bizonyítási cselekmények taktikájába, továbbá a hazugságvizsgálati módszerekbe. A tanszék munkatársai részt vesznek a „Rendvédelmi szervező”, valamint „A szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata” szakirányú továbbképzési szakok képzésében is.