NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Büntetőjogi Tanszék oktatói

Dr. Polt Péter
tanszékvezető, egyetemi tanár

Oktatási Központ II. emelet 230.
Telefon: +36-1-432-9000/19-440
Mellék: 19-133, 19-440
E-mail: RTK_Bu@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai (MA)
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés (MA)
 • Büntetőjogi ismeretek (MA)
 • Büntetőjog I-II (MA)
 • Általános büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjogi ismeretek különös rész

Kutatási területei: .

 • Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés
 • Az "európai ügyész"
 • A büntetőjogban érvényesülő személyes mentesség

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10020753

Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy
professor emeritus

Oktatási Központ II. emelet 226.
Telefon: +36-1-432-9000/19-135
Mellék: 19-135
E–mail: blasko.bela @uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai (MA)
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés (MA)
 • Büntetőjogi ismeretek (MA)
 • Büntetőjog I-II (MA)

Kutatási területei:

 • A büntetőjogi bűnösség
 • A nemi erkölcs elleni bűncselekmények
 • A büntetőpolitika
 • A hivatalos személy sérelmére elkövetett bűncselekmények

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012742

Dr. Pallagi Anikó
adjunktus

Oktatási Központ II. emelet 225.
Telefon: +36-1-432-9000/19-137
Mellék: 19-137
E-mail: pallagi.aniko@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai (MA)
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés (MA)
 • Büntetőjogi ismeretek (MA)
 • Büntetőjog I-II (MA)
 • Büntető- és szabálysértési jog (MA)
 • Általános büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjogi ismeretek különös rész
 • A bűnhalmazatok gyakorlati problémái
 • A büntető jogszabály értelmezése

Kutatási területei:

 • Büntetőpolitika 
 • A bűnhalmazatok
 • Nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények
 • Kapcsolati erőszak

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033243

Dr. Hollán Miklós 
habilitált egyetemi docens

Oktatási Központ II. emelet 228.
Telefon: +36-1-432-9000/19-133
Mellék: 19-133
E-mail: hollan.miklos@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai (MA)
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés (MA)
 • Büntetőjog I-II (MA)
 • Büntető- és szabálysértési jog (MA)
 • Transznacionális bűncselekmények
 • Corruption offences: national and international approaches (Erasmus)

Kutatási területei:

 • Korrupciós bűncselekmények
 • Emberkereskedelem
 • Alaptörvény és a büntetőjog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000699

Dr. Madai Sándor
habilitált egyetemi docens

Oktatási Központ II. emelet 226.
Telefon: +36-1-432-9000/19-133
Mellék: 19-133
E-mail: madai.sandor@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai (MA)
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés (MA)
 • Büntetőjog I-II (MA)

Kutatási területei:

 • A vagyon elleni bűncselekmények aktuális kérdései,
 • A közlekedési bűncselekmények jogalkalmazási problémái

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10003307

Dr. Pallo József bv. ezredes
bv. főtanácsos
habilitált egyetemi docens

Oktatási Központ II. emelet 228.
Telefon: +36-1-432-9000/19-133
Mellék: 19-133
E-mail: pallo.jozsef@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2
 • Általános büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjogi ismeretek különös rész

Kutatási területei:

 • Nemzetközi és komparatív büntetés-végrehajtási jog;
 • Európai és honi kodifikációs effektusok, irányok, büntetőjogi intézkedések és végrehajtásuk
 • Rendészettudomány
 • Büntetéstan (pönológia)
 • Jogtörténet

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Pallo%20József

Dr. Amberg Erzsébet r. őrnagy
rendőrségi tanácsos
adjunktus

Oktatási Központ II. emelet 225.
Telefon: +36-1-432-9000/19-324
Mellék: 19-324
E-mail: amberg.erzsebet@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2
 • Büntetőjogi alapismeretek 1-2
 • Büntetőjog I-II (MA)
 • Büntetőjogi ismeretek (MA)
 • A bűnözés legújabb tendenciáinak büntetőjogi kihívásai

Kutatási területei:

 • A büntetőjogi felelősség helye és ultima ratio szerepe a felelősségi alakzatok rendszerében
 • Az alkotmányos büntetőjog.
 • A számítógépes bűnözés
 • A modern bűnözési formák
 • A gyűlölet-bűncselekmények

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033195

dr. Schubauer László
mesteroktató

Oktatási Központ II. emelet 225.
Telefon: +36-1-432-9000/19-123
Mellék: 19-123
E-mail: schubauer.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2
 • Büntetőjogi alapismeretek 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek (MA)
 • Általános büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjogi ismeretek különös rész
 • A gazdálkodással összefüggő bűncselekmények minősítése és jogalkalmazási problémái

Kutatási területei:

 • A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi eszközrendszere
 • A piacgazdaság büntetőjogi védelme
 • A gazdasági bűncselekmények szabályozása

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033149

Óraadó oktatók:

Dr. Mátyás Melinda
tanársegéd

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432 9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: matyas.melinda@uni-nke.hu

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2

Dr. Nagy Zoltán András
habilitált egyetemi docens, óraadó

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2