Büntetőjogi Tanszék oktatói

Dr. Polt Péter
tanszékvezető, egyetemi tanár

Oktatási Központ II. emelet 230.
Telefon: +36-1-432-9000/19-440
Mellék: 19-133, 19-440
E-mail: RTK_Bu@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai
 • Büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjog I-II
 • Általános büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjogi ismeretek különös rész
 • Büntetőjog a jogalkalmazásban

Kutatási területei: .

 • Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés
 • Az "európai ügyész"
 • A büntetőjogban érvényesülő személyes mentesség

MTMT:

Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy
egyetemi tanár

Oktatási Központ II. emelet 226.
Telefon: +36-1-432-9000/19-135
Mellék: 19-135
E–mail: blasko.bela @uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai
 • Büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjog I-II
 • Általános büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjogi ismeretek különös rész

Kutatási területei:

 • A büntetőjogi bűnösség
 • A nemi erkölcs elleni bűncselekmények
 • A büntetőpolitika
 • A hivatalos személy sérelmére elkövetett bűncselekmények

MTMT:

Dr. Pallagi Anikó
adjunktus

Oktatási Központ II. emelet 225.
Telefon: +36-1-432-9000/19-137
Mellék: 19-137
E-mail: pallagi.aniko@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai
 • Büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjog I-II
 • Általános büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjogi ismeretek különös rész
 • Büntetőjog a jogalkalmazásban
 • A bűnhalmazatok gyakorlati problémái
 • A büntető jogszabály értelmezése

Kutatási területei:

 • Büntetőpolitika, 
 • A bűnhalmazatok,
 • Nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények,
 • Kapcsolati erőszak

MTMT:

dr. Schubauer László
mesteroktató

Oktatási Központ II. emelet 225.
Telefon: +36-1-432-9000/19-123
Mellék: 19-123
E-mail: schubauer.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjog I-II
 • Általános büntetőjogi ismeretek
 • Büntetőjogi ismeretek különös rész
 • A gazdálkodással összefüggő bűncselekmények minősítése és jogalkalmazási problémái

Kutatási területei:

 • A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi eszközrendszere
 • A piacgazdaság büntetőjogi védelme
 • A gazdasági bűncselekmények szabályozása

MTMT:

dr. Amberg Erzsébet r. őrnagy
tanársegéd

Oktatási Központ II. emelet 225.
Telefon: +36-1-432-9000/19-324
Mellék: 19-324
E-mail: amberg.erzsebet@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2
 • Büntetőjog I-II
 • A bűnözés legújabb tendenciáinak büntetőjogi kihívásai

Kutatási területei:

 • A büntetőjogi felelősség helye és ultima ratio szerepe a felelősségi alakzatok rendszerében
 • Az alkotmányos büntetőjog.
 • A számítógépes bűnözés
 • A modern bűnözési formák
 • A gyűlölet-bűncselekmények

MTMT:

Óraadó oktatók:

Dr. Pallo József bv. ezredes
egyetemi docens

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjogi ismeretek 1-2.

Dr. Hollán Miklós 
egyetemi docens

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai
 • Büntetőjog I-II

Kutatási területei:

MTMT:

Dr. Szabó Andrea püőr. ezredes 
egyetemi docens, óraadó

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjogi ismeretek 1-2.

Kutatási területei:

MTMT:

Dr. Nagy Zoltán András
egyetemi docens, óraadó

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2

Kutatási területei:

MTMT:

Dr. Madai Sándor PhD
egyetemi docens, óraadó

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog 1-2-3-4-5
 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • Büntetőjogi ismeretek 1-2

Kutatási területei:

MTMT:

dr. Gulyás Géza
bíró, óraadó

Oktatott tantárgyai:

 • Büntetőjog gyakorlat 1-2
 • A bűnhalmazatok gyakorlati problémái
 • A büntetőjogszabály értelmezése
 • Büntetőjog a jogalkalmazásban

Kutatási területei:

MTMT: