NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Büntetőjogi Tanszék - Szakdolgozatok/diplomamunkák

Általános Rész

 1. Büntetőjogi felelősség a jogi felelősségrendszerben
 2. Büntetőpolitikai tendenciák (A témán belül a dolgozat címe egyéni megbeszélés szerint)
 3. Büntetőjogi kodifikáció 2001 – 2012 (anomáliák és kérdőjelek)
 4. A büntetőjogszabály hatálya és a büntethetőség elévülése
 5. A büntetőjogi bűnösség (A témán belül a dolgozat címe egyéni megbeszélés szerint)
 6. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai és e szakaszok megítélése egyes bűncselekményeknél
 7. Az elkövetők (A témán belül a dolgozat címe egyéni megbeszélés szerint)
 8. A kóros elmeállapot helye a büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszerében
 9. A cselekmény és az elkövető társadalomra veszélyessége fokának értékelése a büntetőjogban
 10. A hivatalos személyi minőség a büntetőjogban
 11. Az erőszak és fenyegetés értelmezési lehetőségei a büntetőjogban
 12. A jogi személy büntetőjogi felelőssége
 13. Az üzletszerűség szerepe és jelentősége a büntetőjogban
 14. Büntetőjogi egység, többség, halmazat (A témán belül a dolgozat címe egyéni megbeszélés szerint)
 15. Rendszerváltozás és a büntetőjog reformja
 16. A büntetőjog helye, szerepe a modern jogállamban
 17. A bűnszövetség - bűnszervezet - szervezett bűnözés fogalmi apparátusainak összevetése, elemző értékelése
 18. Informatika – Büntetőjog
 19. A fent felsorolt témakörök bármelyikének összehasonlító elemzése az európai államok büntetőjogában.

Különös Rész

 1. A testi sértés (A témán belül a dolgozat címe egyéni megbeszélés szerint)
 2. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (A témán belül a dolgozat címe egyéni megbeszélés szerint)
 3. A közlekedési bűncselekmények (A témán belül a dolgozat címe egyéni megbeszélés szerint)
 4. A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak jogértelmezési problémái
 5. A nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények szabályozásának alakulása az 1878. évi V. tc. óta.
 6. A kapcsolati erőszak (A témán belül a dolgozat címe egyéni megbeszélés szerint)
 7. A minősített adattal visszaélés
 8. A hivatali bűncselekmények (A témán belül a dolgozat címe egyéni megbeszélés szerint)
 9. A hivatalos személy elleni erőszak
 10. A korrupciós bűncselekmények (A témán belül a dolgozat címe egyéni megbeszélés szerint)
 11. A terrorizmus elleni küzdelem büntetőpolitikája
 12. A gyűlölet-bűncselekmények szabályozásának kérdései a vonatkozó Alkotmánybírósági határozatok tükrében
 13. A garázdaság (A témán belül a dolgozat címe egyéni megbeszélés szerint)
 14. A hasonló tényállású szabálysértések és bűncselekmények elhatárolásának büntetőjogi problémái
 15. A vagyon elleni bűncselekmények jogértelmezési kérdései az üzletszerűség és a folytatólagosság tükrében
 16. A számítástechnikai rendszer útján elkövetett bűncselekmények szabályozása és jogalkalmazási tapasztalatai
 17. A pénzmosás bűncselekmény elméleti és gyakorlati kérdései
 18. Bankkártyával kapcsolatos bűncselekmények
 19. A gazdálkodó szervezet vezetése során, e tevékenységgel összefüggésben elkövethető gazdasági bűncselekmények elemzése
 20. A közpénzügyek büntetőjogi védelmének gyakorlati problémái
 21. A függelemsértő bűncselekmények büntetőjogi jellemzői a jogalkalmazói gyakorlattal összefüggésben