NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Büntetőjogi Tanszék - Záróvizsga témakörök

Záróvizsga tételek - 2022

 

Segédanyagok a Büntetőjog záróvizsga teljesítéséhez:

  1. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
  2. Blaskó Béla: Magyar Büntetőjog Általános Rész. Rejtjel Kiadó 2017.
  3. Blaskó - Madai – Pallagi – Polt - Schubauer: Büntetőjog Különös Rész I. Rejtjel Kiadó 2018.
  4. Blaskó – Hautzinger – Madai - Pallagi – Polt - Schubauer: Büntetőjog Különös Rész II. Rejtjel Kiadó 2018.
  5. A Kúria vonatkozó Büntető jogegységi határozatai https://kuria-birosag.hu/jogegysegi-hatarozatok