Határrendészeti Tanszék oktatói, munkatársai

Dr. Balla József PhD r. ezredes           
rendőrségi főtanácsos
tanszékvezető, egyetemi docens              

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 302.
Telefon: +36-1-432-9209, +36-1-432-9000/19-209
Mellék: 19-209
E-mail:  balla.jozsef@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Útiokmányok vizsgálata
 • Határellenőrzés
 • Határforgalom ellenőrzés
 • Komplex rendészeti vezetési gyakorlat
 • Határrendészet és migráció
 • Integrált határigazgatás
 • A schengeni értékelési rendszer elmélete és gyakorlata
 • Biometrikus adatok a rendészeti célú személyazonosításban
 • Okmányismeret

Kutatási területei:

 • A biztonsági okmányok rendészeti célú ellenőrzése.
 • Biometrikus adatok alkalmazása a rendészeti célú személyazonosításban.
 • A határrendészet helye és szerepe a határellenőrzésben

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10050345

Dr. Kiss Lajos r. alezredes                                        
rendőrségi főtanácsos, egyetemi docens

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 306.
Telefon: +36-1-432-9238, +36-1-432-9000/19-115
Mellék: 19-115
E-mail: kiss.lajos@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Határellenőrzés
 • Határrendészeti vezetési ismeretek
 • Határrendészeti műveletek
 • Erasmus (szabadon választható)
 • Integrált és speciális rendőri műveletek
 • Rendőri műveletek vezetésének elvei

Kutatási területei:

 • A határrendészetben ható elvek érvényesülése és változása a jelenkori kihívások között.
 • A határőrizethez kapcsolódó vezetési rendszer struktúrájának, elveinek és követelményeinek modernkori kihívásai.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033013

Vedó Attila r. őrnagy
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 306.
Telefon: +36-1-432-9238, +36-1-432-9000/19-232
Mellék: 19-232
E-mail: Vedo.Attila@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Határellenőrzés
 • Határőrizet
 • Határrendészet
 • Határrendészeti vezetési ismeretek
 • Határrendészeti műveletek
 • Határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése
 • Határrendészet és migráció
 • A határellenőrzés fejlődésének története

Kutatási területei:

 • A magyar államhatárok története.
 • A rendvédelmi szervek története.
 • A dualizmus kori határellenőrzés története.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10039353&view=simpleList

Kakócz Krisztián c. r. alezredes
mesteroktató

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 304.
Telefon: +36-1-432-9238,  +36-1-432-9000/19-114
Mellék: 19-114
E-mail: kakocz.krisztian@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Határellenőrzés
 • Határrendészet
 • Határrendészeti igazgatás
 • Mélységi ellenőrzés
 • Határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése
 • Határrendészeti igazgatási ismeretek
 • Határforgalom ellenőrzés
 • Külföldiek ellenőrzése a schengeni térségben

Kutatási területei:

 • Idegenrendészeti eljárás során elrendelt őrizetek.
 • Idegenrendészeti fogvatartás végrehajtásának sajátosságai.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10068426

Vájlok László r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kiemelt főreferens

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 306.
Telefon: +36-1-432-9238, +36-1-432-9000/19-232
Belső: 19-232
E-mail: vajlok.laszlo@uni-nke.hu 

Oktatott tantárgyai:

 • Határellenőrzés
 • Határforgalom-ellenőrzés
 • A határellenőrzés fejlődésének története
 • Határrendészeti általános ismeret
 • Határőrizet
 • Határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése
 • Határrendészeti szervek időszerű feladatai (szabadon választható)

Kutatási területei:

 • Államhatárok, határ, határrend elmélete.
 • A határellenőrzés automatizálása.
 • Az illegális migráció látenciája.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10069223

Németh Gábor r. alezredes
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 304.
Telefon:+36-1-432-9238; +36-1-432-9000/19-242
Mellék: 19-242
E-mail: NemethG@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Mélységi ellenőrzés
 • Határellenőrzés

Kutatási területei:

 • EU Közös Biztonság és Védelem Politika

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10072281