NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Határrendészeti Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Balla József PhD r. ezredes           
rendőrségi főtanácsos
általános és fejlesztési dékánhelyettes
tanszékvezető, egyetemi docens              

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 302.
E-mail:  balla.jozsef@uni-nke.hu

Titkárság:

1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 303.
Telefon: 432-9238, 06-1-432-9000/19-209
Mellék:19-209
E-mail: RTK_Hatarrendeszeti_Tanszek@uni-nke.hu

Bényei Szilvia 
tanszéki ügyintéző

E-mail: Benyei.Szilvia@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve 
Rendészeti igazgatási szak BA 3 éves képzésben

Oktató neve

Határrendészeti alapismeretek

Dr. Balla József r. ezredes

Határrendészeti szakismeretek

Vájlok László r. alezredes

Határőrizeti alapismeretek

Németh Gábor r. alezredes, Vájlok László r. alezredes

Határőrizeti szakismeretek 1-2.

Németh Gábor r. alezredes

Mélységi ellenőrzés

Bartus Gábor r. őrnagy, Németh Gábor r. alezredes

Határrendészeti vezetési ismeretek 1-2.

Vájlok László r. alezredes, Németh Gábor r. alezredes

Határrendészet (migrációs szak)

Németh Gábor r. alezredes

Okmányismeret

Dr. Balla József r. ezredes, Vájlok László r. alezredes

Határrendészeti igazgatási ismeretek

Kakócz Krisztián r. alezredes

Határellenőrzési ismeretek (migrációs szakirány)

Németh Gábor r. alezredes

Úti okmányok vizsgálata (szvál)

Dr. Balla József r. ezredes, Kakócz Krisztián r. alezredes, Vájlok László r. alezredes

Határrendészeti igazgatás (szvál)

Kakócz Krisztián c. r. alezredes

Határrendészeti műveletek

Dr. Balla József r. ezredes, Németh Gábor r. alezredes, Kakócz Krisztián r. alezredes

Határrendészeti szervek időszerű feladatai (szvál)

Vájlok László r. alezredes

Határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése (szvál)

Vájlok László r. alezredes, Németh Gábor r. alezredes

 

Tantárgy neve 
Rendészeti alapképzési szak BA 4 éves képzésben

Oktató neve

Határellenőrzés 1.

Németh Gábor r. alezredes, Vájlok László r. alezredes

Határellenőrzés 2.

Németh Gábor r. alezredes, Vájlok László r. alezredes

Határőrizet

Németh Gábor r. alezredes, Vájlok László r. alezredes

Határforgalom ellenőrzés

Dr. Balla József r. ezredes, Kakócz Krisztián c. r. alezredes

Határrendészeti hatósági tevékenységek

Kakócz Krisztián c. r. alezredes, Vájlok László r. alezredes

Határrendészeti vezetési ismeretek 1-2.

Vájlok László r. alezredes, Németh Gábor r. alezredes

Határrendészeti igazgatás

Kakócz Krisztián c. r. alezredes

Határrendészeti bűnügyi ismeretek

Dr. Balla József r. ezredes, Boross Zoltán r. ezredes (külső előadó)

Mélységi ismeretek

Bartus Gábor r. őrnagy, Németh Gábor r. alezredes

Határrendészeti műveletek

Dr. Balla József r. ezredes, Németh Gábor r. alezredes

Államhatár elmélet

Vájlok László r. alezredes

Személyazonosító okmányok gyakorlati vizsgálata

Dr. Balla József r. ezredes, Vájlok László. r. alezredes

 

Tantárgy neve 
MA Rendészeti vezető mesterképzés

Oktató neve

Integrált határigazgatás

Dr. Balla József r. ezredes, Vájlok László r. alezredes

Komplex rendészeti vezetési gyakorlat

Dr. Balla József r. ezredes

Törzsek felkészítése

Németh Gábor r. alezredes

Integrált és speciális rendészeti műveletek

Németh Gábor r. alezredes

Rendőri műveletek vezetésének elvei

Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék oktatói

 

Tantárgy neve 
MA Integrált Határrendészet specializáció

Oktató neve

A határellenőrzés fejlődésének története

Vájlok László. r. alezredes, Dr. Vedó Attila r. őrnagy

A határellenőrzés megszervezésének elvei és gyakorlata

Dr. Balla József r. ezredes, Németh Gábor r. alezredes

Modern technológiák alkalmazása a határellenőzésben

Dr. Balla József r. ezredes, Németh Gábor r. alezredes

Határrendészeti bűnügyi ismeretek sajátosságai

Dr. Balla József r. ezredes, Boross Zoltán (külső előadó), Balog Gábor (külső előadó)

A Határrendészeti vezetési gyakorlatok előkészítése és vezetése

Dr. Balla József r. ezredes, Dr. Kiss Lajos r. alezredes

A nem magyar állampolgárok ellenőrzésének elmélete és gyakorlata a schengeni térségben

Németh Gábor r. alezredes

A külföldiek ellenőrzésének elmélete és gyakorlata (Szvál)

Dr. Balla József r. ezredes, Kakócz Krisztián r. alezredes

 

Tantárgy neve 
Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak

Oktató neve

Okmányismeret

Dr. Balla József r. ezredes, Vájlok László. r. alezredes

Határrendészet

Dr. Balla József r. ezredes, Vájlok László. r. alezredes

 

Tantárgy neve 
Kriminalisztikai szakirányú továbbképzési szak

Oktató neve

Okmányszakértői szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek 1-2.

Dr. Balla József r. ezredes

 

Tantárgy neve 
BA ÁNTK

Oktató neve

Határrendészet és migráció

Dr. Balla József r. ezredes

Az EU határrendészeti együttműködése

Dr. Balla József r. ezredes, Vájlok László r. alezredes

 

Tantárgy neve 
MA ÁNTK

Oktató neve

Integrált Határigazgatás

Dr. Balla József r. ezredes

 

Tantárgy neve 
Rendészeti Doktori Iskola

Oktató neve

A schengeni értékelési rendszer elmélete és gyakorlata

Dr. Balla József r. ezredes

Biometrikus adatok a rendészeti célú személyigazgatásban

Dr. Balla József r. ezredes

 

Konzultációs időpontok: Előzetes egyeztetést követően munkanapokon 8.00-16.00 óra között.

A tanszék története:

A Rendőrtiszti Főiskolán 1992-ben a rendőri szakok mellett egy új szak is indult, a határrendészeti.

A szak alapítását a 80-as évek végén, 90-es évek elején bekövetkezett társadalmi, politikai változások tették szükségessé. A Magyar Köztársaság jogállammá történő átalakulása egy új típusú, döntően rendészeti tevékenységet ellátó, hatékony Határőrség kialakítását, működtetését tette szükségessé. A Határőrség – a rendszerváltozás előtt – a korábbi elvárásoknak megfelelően, alapvetően katonai módszerekkel látta el feladatát. A szervezet tisztjeit korábban a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán képezték. A rendszerváltozás után azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az új típusú szervezethez más felkészültségű tisztekre van szükség, mint amelyek képzésére egy katonai főiskola általában képes. Az egyedüli és kézenfekvő megoldás az volt, hogy az ország egyetlen rendészeti ismeretek oktatására szakosodott főiskoláján, a Rendőrtiszti Főiskolán kell szakot alapítani. A szak tantervének összeállítására, gondozására, a szakmai tantárgyak oktatására, a Rendőrtiszti Főiskolán 1992-ben megalakult a Határrendészeti Tanszék.

A szakon kialakított képzési rendszernek teljesítenie kellett a hazai felsőoktatás jogszabályban megfogalmazott általános követelményeit, illetve a megrendelő rendvédelmi szerv, azaz a Határőrség speciális elvárásait is.

A határrendészeti szakot 1991-ben hirdettük meg először. A képzés ekkor egy év előképzést és három év főiskolai oktatást foglalt magába. Nappali tagozaton az előképzés 1991-ben indult be, a főiskolai oktatást 1992-ben kezdtük meg. Az egyéves előképzést a körmendi rendészeti szakgimnázium jogelődje, az akkori Szent László Határrendész-képző Szakiskola biztosította. Levelező tagozatra 1992-ben vettünk fel először hallgatókat.

Határőrségi kezdeményezésre 2002-ben indítottunk egy térítéses, úgynevezett levelező keresztévfolyamot is, amelynek tanterve megegyezett a levelező tagozatéval. Az eltérés a két képzési forma között csak a térítésben, az összevonások időpontjában (péntek, szombat), illetve abban volt, hogy a tanévek egy félévvel el voltak csúsztatva a megszokott őszi kezdéshez képest. 2006-ban a bolognai folyamatnak megfelelően kidolgoztuk a Bsc. képzésnek megfelelő tananyagot. A követelményeknek megfelelően a Főiskolán két szakot akkreditáltak: egy bűnügyi-igazgatási és egy rendészeti igazgatási szakot. A korábbi határrendészeti szak a rendészet-igazgatási szakon belül – mint határrendészeti szakirány működött – tovább.

2008. január 1-jével a Rendőrség és a Határőrség integrálódott, és egy új Rendőrség jött létre. A szak mögül a „megrendelő szerv”, a Határőrség megszűnt, jogutódja a Rendőrség lett. A Határőrség - Rendőrség integrációja természetesen a tanszék által oktatott tantárgyszerkezet és a határrendészeti tananyag átalakítását igényelte. A szorosan a Határőrség létéből fakadó tantárgyakat, mint például a „Határőrségi gazdálkodás” megszüntettük. Az így felszabaduló tanórákkal erősítettük a kriminalisztikai, bűnügyi és intézkedéstaktikai képzést.

A képzésben nagy gondot fordítunk a gyakorlatias oktatásra. Így a hallgatók az előadások és szemináriumok mellett a szakmai főtantárgyakban gyakorlati foglalkozásokon próbálhatják ki, fejleszthetik tovább elméleti ismereteiket. Amennyiben a helyszín, illetve a végrehajtásban összegyűlt tapasztalatok hatékony átadása indokolttá és lehetővé teszi, a foglalkozásokat a szakmai szerveknél vezetjük le.

Az oktató munka végzése mellett a Tanszéken figyelmet fordítunk a hallgatók személyiségformálására, nevelésére is, mert meggyőződésünk, hogy a hallgató nem egyik napról a másikra, a diplomaosztó utáni tisztavatási aktussal válik tisztté, hanem ez csak a képzés teljes folyamatában lehetséges. A tanulmányi tevékenység, a tárgyi tudás megszerzése a képzésnek döntő, de „csak” egyik összetevője. A Tanszéken olyan példaértékű szolgálati és munkarend, fegyelem, alakiság kialakítására és fenntartására törekszünk, amely a hallgatónak tartást ad, megedzi és hozzászoktatja a tiszti beosztásban rá váró feladatokhoz, terheléshez. Valljuk, hogy az Egyetemnek, a Tanszéknek meg kell teremtenie önálló, sajátos arculatát, atmoszféráját, amellyel a tanintézet, illetve a Tanszék minden oktatójának, tisztjének azonosulnia kell. Az Egyetemen fontos, hogy az oktatók, tisztek példamutatóan végezzék feladataikat, legyenek egységesek a követelménytámasztásban, legyenek igényesek a hallgatókkal, de önmagukkal szemben is.

A szak fennállásának húsz éve alatt összegyűlt tapasztalatok egyértelműen igazolják, hogy a szak alapítása az egykori Rendőrtiszti Főiskolán helyes döntés volt.

A szak kialakításában, és működtetésében végzett munkája miatt elismerés illeti Tanszékünk valamennyi volt oktatóját, így Farkas János ny. hőr. alezredest, Dr. Dsupin Ottó ny. hőr. ezredest, Dr. Cseh József ny. hőr. alezredest, Szücs János ny. hőr. alezredest, Szarvas János ny. hőr. ezredest, Dr. Székelyhidi István ny. hőr. alezredest, Lakatos Gábor hőr. őrnagyot, Varga Béla ny. hőr. alezredest, Dr. Csentes Zoltán ny. hőr. ezredest, Ecet Pál hőr századost, Lovass Attila ny. hőr. őrnagyot, dr. Boros Zsuzsanna ny. hőr. alezredest, Simon Ferenc r. alezredest, Nagy Gábor alezredest, Dörner Péter ny. hőr. alezredest, Szádvári László ny. hőr alezredest, Kis Attila ny. hőr. alezredest, Székely Kornél hőr századost, Heller László hőr. századost, Hanuska Miklós hőr. századost, Vass Ferenc ny. hőr alezredest, dr. Vajta István ny. hőr alezredest, Barkó József pü. őrnagyot, Török Sándor hőr. alezredest, Dr. Molnár Ákos r. őrnagy, Dr. Székely Zoltán r. őrnagy, Hollós Tamás r. főhadnagyot. Három volt tanszékvezetőnket Dr. Virányi Gergely ny. hőr és Dr. Fórizs Sándor ny. r. dandártábornokokat és Dr. Varga János ny. hőr. ezredest. Szívesen emlékezünk megbízható, és lelkiismeretes gazdasági segédelőadóinkra, és titkársági dolgozóinkra, így:  Kajári István ny. hőr. főtörzszászlósra, Virág Róbert törzszászlósra, Korda András főtörzsőrmesterre,  Horváth Péternére, Makai Aladárnéra, Gyárfás Emesére, Schmidt Rita Emesére, Nagyházi Lindára, Juhos Katalinra, Gönczi Andreára,  Dunavölgyi Szilveszternére, Székely Jánosné Ágira és Gál Rózára.