Határrendészeti Tanszék

Határrendészeti Tanszék

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium III. emelet
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 38-42.

A rendészeti igazgatási szak, határrendészeti szakirány szakgazda (3 éves képzés) és a rendészeti szak határrendészeti rendőr szakirány (4 éves képzés) tanszéke.

Tanszékvezető:

Dr. Balla József PhD r. ezredes           
rendőrségi főtanácsos
tanszékvezető, egyetemi docens              

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 302.
Telefon: 432-9209
Belső: 19-209
E-mail:  balla.jozsef@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Határellenőrzés (RTK BA 3 éves képzés)
 • Utiokmányok vizsgálata (RTK BA 3 éves képzés)
 • Komplex rendészeti vezetési gyakorlat (RTK MA 2 éves képzés)
 • Határrendészet és migráció (NETK BA 3 éves képzés)
 • Integrált határigazgatás (NETK MA 2 éves képzés)
 • A schengeni értékelési rendszer elmélete és gyakorlata (RDI)
 • Biometrikus adatok a rendészeti célú személyazonosításban (RDI)
 • Okmányismeret (RTK BA Rendvédelmi szervező)

Titkárság:

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 303.
Telefon: 432-9238
Belső:19-208
E-mail: RTK_Hatarrendeszeti_Tanszek@uni-nke.hu

Oláh Norbertné közalkalmazott
tanszéki ügyviteli ügyintéző

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 303.
Telefon: 432-9238, 432-9000/19-208
Belső:19-208
E-mail: olah.norbertne@uni-nke.hu

A tanszékvezető és az oktatók fogadóórája a tanszéki hirdetőtáblán megtalálható.

A Tanszék oktatói, dolgozói 

Dr. Kiss Lajos PhD r. alezredes                                        
rendőrségi főtanácsos, egyetemi docens

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 306.
Telefon: 432-9000/19-115
Belső: 19-115
E-mail: kiss.lajos@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Határellenőrzés (RTK BA 3 éves képzés)
 • Határrendészeti vezetési ismeretek (RTK BA 3 éves képzés)
 • Határrendészeti műveletek (RTK BA 3 éves képzés)
 • Erasmus (szabadon választható) (RTK BA 3 éves képzés)
 • Integrált és speciális rendőri műveletek ( RTK MA 2 éves képzés)
 • Rendőri műveletek vezetésének elvei (RTK MA 2 éves képzés)

Vájlok László r. alezredes                                        
rendőrségi főtanácsos, kiemelt főreferens

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 304.
Telefon: 432-9000/19-242
Belső: 19-242
E-mail: vajlok.laszlo@uni-nke.hu 

Oktatott tantárgyak:

 • Határellenőrzés (RTK BA 3 éves képzés)
 • Határforgalom-ellenőrzés (RTK BA 4 éves képzés)
 • Határellenőrzés (RTK Rendészeti vezető képzés)

Kui László c. r. alezredes                                          
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 306.
Telefon: 432-9000/19-232
Belső: 19-232
E-mail: Kui.Laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Határrendészeti általános ismeretek (RTK BA 3 éves képzés)
 • Határellenőrzés (RTK BA 4 éves képzés)
 • Határrendészet (RTK BA 3 éves képzés)
 • Határrendészeti szervek időszerű feladatai (szabadon választható) (RTK BA 3 éves képzés)
 • Határrendészet (RTK BA Rendvédelmi szervező)

Vedó Attila r. őrnagy
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 306.
Telefon: 432-9000/19-232
Belső: 19-232
E-mail: Vedo.Attila@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Határellenőrzés (RTK BA 3 éves képzés)
 • Határrendészeti vezetési ismeretek (RTK BA 3 éves képzés)
 • Határrendészeti műveletek (RTK BA 3 éves képzés)
 • Határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése (RTK BA 3 éves képzés)
 • Határrendészet és migráció (NETK BA)Kakócz Krisztián


A Határrendészeti Tanszék doktorandusz hallgatói:

Kakócz Krisztián c. r. alezredes
mesteroktató

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 304.
Telefon: 432-9000/19-114
Belső: 19-114
E-mail: kakocz.krisztian@uni-nke.hu

Lukács Dalma
RDI nappali tagozat, PhD hallgató

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 304.
Telefon: 432-9000/19-208
Belső: 19-208
E-mail: Lukacs.Dalma@uni-nke.hu

Suhajda Attila
RDI nappali tagozat, PhD hallgató

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 310.
Telefon: 432-9000/19-208
Belső: 19-208
E-mail: Suhajda.Istvan.Attila@uni-nke.hu

 

A Határrendészeti Tanszék állományában dolgozó kollégák 1992-től

Balla József határőr őrnagy

Barkó József határőr őrnagy

Dr. Boros Zsuzsanna határőr alezredes

Dr. Cseh József határőr alezredes

Dr. Csentes Zoltán határőr ezredes

Dörner Péter határőr őrnagy

Dr. Dunavölgyi Szilveszterné közalkalmazott

Dr. Dzsupin Ottó határőr alezredes

Ecet Pál határőr százados

Dr. Farkas János határőr alezredes

Dr. Fórizs Sándor határőr ezredes

Gál Rozália közalkalmazott

Gönczi Andrea közalkalmazott

Hanuska Miklós határőr százados

Heller László határőr alezredes

Hollós Tamás rendőr főhadnagy

Horváth Péterné közalkalmazott

Juhos Katalin közalkalmazott

 Kajári István határőr főtörzszászlós

Kis Attila határőr alezredes

Kiss Lajos határőr alezredes

Korda András határőr törzsőrmester

Lakatos Gábor határőr százados

Lovas Attila határőr alezredes

Makay Aladárné közalkalmazott

Molnár Ákos határőr őrnagy

 Nagy Gábor határőr alezredes

Nagyházi Linda közalkalmazott

Simon Ferenc határőr százados

Szarvas János határőr alezredes

 Szádvári László határőr alezredes

Dr. Székelyhidi István határőr alezredes

Schmidt Rita Emese közalkalmazott

Székely Jánosné közalkalmazott

Székely Kornél határőr százados

Szücs János határőr alezredes

Török Sándor határőr alezredes

Vájlok László határőr százados

dr. Vajta István határőr alezredes

Varga Béla határőr alezredes

Dr. habil. Varga János határőr alezredes

Vass Ferenc határőr alezredes

dr. Verhóczki János határőr alezredes

Virág Róbert határőr zászlós

Dr. Virányi Gergely határőr ezredes

Tripponné Gyárfás Emese közalkalmazott