NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Határrendészeti Tanszék Tananyagok, jegyzetek

Balla-Varga: Okmányismeret-okmányhamisítás, jegyzet, RTF 2006

Balla: A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok biztonságnövelő hatása a határ-, illetve közbiztonság alakulására (Monográfia, Budapest 2019)

Parádi (szerk): A magyar rendvédelem története. (Budapest 1996. Osiris Kiadó)

Ritecz-Sallai: A migráció trendje, okai és kezelésének lehetőségei 2.0 (HSA, 2016)

Sallai-Szőke-Varga-Vájlok-Vass-Virányi: „Határellenőrzés az Európai Unióban” (tankönyv), HSA, 2000

Sallai: Az államhatárok. (Változó Világ Kiadó, 2004. Budapest)

Sallai: Egy idejétmúlt korszak lenyomata (HSA, 2012)

Varga – Verhóczki: Határrendészeti alapismeretek. (Egyetemi jegyzet, NKE-RTK 2013.)

Vájlok: Magyarország határképviseleti rendszere. (Egyetemi jegyzet, NKE-RTK 2013.)

Vájlok: Schengeni határellenőrzés, Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2008.

Vájlok-Bányai: Határrendészeti Járőrszolgálat, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014

Verhóczki - Virányi: Bevezetés a határrendészetbe (jegyzet, Budapest, 2002)

Verhóczki: A schengeni integrált határbiztonsági rendszer. (Sodorvonalon MRTT Határrendészeti Tagozata 333-355. o. Budapest 2012.)