NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék oktatói

Dr. Buzás Gábor r. alezredes
rendőrségi tanácsos
tanszékvezető, adjunktus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 345.
Telefon: +36-1-432-9035; +36-1-432-9000/19-158
Mellék: 19-158
E-mail: buzas.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Hatósági eljárás és közigazgatási perjog RKRJB02
 • Hatósági eljárás és közigazgatási perjog (M) RINTB02
 • Közlekedési igazgatás RKRJB11
 • KRESZ Ismeretek RKRJB12
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1. RARTB10
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 2. RARTB20
 • Rendészeti hatósági eljárásjogi repetitórium RARTB20
 • Tömegrendezvények biztosításának jogi háttere RARTM10

Kutatási területei:

 • Közigazgatási jog – rendészet. Hatósági intézkedés – rendőri intézkedés. Rendészettörténet.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033115

 

Dr. Balla Zoltán 
egyetemi docens, főiskolai tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432-9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: balla.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció 1. RKRJB09
 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció 2. RARTB12 és RKRJB10
 • Közigazgatás alapintézményei RKRJB16
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1. RARTB10
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 2. RARTB20
 • Rendészeti igazgatási jog RARTM01
 • Rendészeti közigazgatás RKRJM31
 • Rendészettudomány RRETB15
 • Rendészeti szervek működésének jogi alapjai RARTM02
   

Kutatási területei:

 • A közigazgatási eljárás jogalkalmazási gyakorlata. Rendészeti dogmatika.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10022494

 

Dr. Boros Anita
egyetemi tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefonszám: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: boros.anita@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alapjogok gyakorlata és védelme RKRJB23
 • Alkotmányjog RKRJB01
 • Alkotmányjog (M) RINTB02
 • Alkotmányjogi alapintézmények RKRJB15
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1. RARTB10
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 2. RARTB20

Kutatási területei:

 • Gazdasági jog, Zöldgazdaság, Körforgásos gazdaság, Fenntarthatóság, Közigazgatási jog, Közigazgatási hatósági eljárásjog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10014088

 

dr. Fachet Gergő
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432 9000/19-223
Mellék: 19-223
E-mail: fachet.gergo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjogi alapintézmények RKRJB15
 • Anthologia Hungarica (Szemelvények a kultúra, identitás és nemzet fogalmak tartalmához) ÁAÖKTB10
 • Anthologia Philosophico-Politica (Fejezetek a politikai gondolkodás történetéből) ÁKKTB02
 • Az Európai elfogadóparancs és átadási eljárás RNETB03
 • Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban RARTB16 és RRETM01
 • Nemzetközi rendészet RJITB05
 • Nemzetközi összehasonlító szervezettan RARTB04
 • Rendészeti szociológia RARTB05
 • Szabálysértési jog (bz.) RKRJB19
   

Kutatási területei: 

MTMT: 

 

dr. Haspel Orsolya r. alezredes
rendőrségi tanácsos
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: haspel.orsolya@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Igazgatásrendészeti jog RJITS02 és RKRJB14
 • Igazgatásrendészeti jog 1. RARTB15
 • Igazgatásrendészeti jog 2. RARTB25
 • Igazgatásrendészeti jog 3. RARTB35
 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció RJITB02
 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció 1. RARTB11 és RKRJB09
 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció 2. RARTB12 és RKRJB10
 • Szakmai gyakorlat 2. RARTB60
 • Szakmai gyakorlat 3. RARTB50 és RJITB03
 • Szakmai gyakorlat 4. RJITB04
   

Kutatási területei:

 • A családon belüli erőszak rendészete.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10051807

 

dr. Mátyás Melinda
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432 9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: matyas.melinda@uni-nke.hu

 

Oktatott tárgyai: 

 • Büntetőjog 1. RBÜAB01
 • Büntetőjog 2. RBÜAB02
 • Büntetőjog 3. RBÜAB03
 • Büntetőjog 4. RBÜAB04
 • Büntetőjog 5. RBÜAB05
 • Igazgatásrendészeti specializáció RJITB02
 • Igazgatásrendészeti specializáció 1. RKRJB09
 • Igazgatásrendészeti specializáció 2. RARTB12
 • Rendészeti igazgatás RKBJB07
 • Szabálysértési alapismeretek RJITB10
   

Kutatási területei: 

 • Gazdasági bűncselekmények

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10021179

 

dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-340
Mellék: 19-340
E-mail: merkl.zoltan@uni-nke.hu  

Oktatott tárgyai:

 • Hatósági eljárás és közigazgatási perjog RKRJB02
 • Közigazgatás alapintézményei RKRJB16
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1. RARTB10
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 2. RARTB20
 • Rendészeti jog és közigazgatás RJITS04
 • Rendészeti hatósági eljárásjogi repetitórium RARTB08
   

Kutatási területei:

 • Közigazgatási jog - rendészeti igazgatás - Rendőri hatósági eljárások.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10043534

 

dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
mesteroktató 
Milton Friedman Egyetem címzetes egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: hargitai.vera@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A rendészeti igazgatás jogi kapcsolatai RKRJB13
 • Értékpapírjogi és tőkepiaci ismeretek RJITB07
 • Polgári jogi ismeretek RJITS05
 • Rendészeti civiljog RARTB02
 • Vagyonjogi kérdések a rendészeti tevékenységben RJITB06
   

Kutatási területei:

 • A hatósági szerződések és közigazgatási szerződések a rendészeti tevékenységben.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033141

 

dr. Simon Attila c. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-340
Mellék: 19-340
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabályszegések RKBJB06
 • Rendészeti igazgatás RKBJB07
 • Szabálysértési jog 1. RKBJB01
 • Szabálysértési jog 2. RKBJB02
 • Szabálysértési jog 3. RKBJB03
 • Szabálysértési jog (Bz)1. RKBJB04
 • Szabálysértési jog (Bz) 2. RKBJB05
 • Szabálysértési jog 1. RJITB11
 • Szabálysértési jog 2. RJITB12
 • Szabálysértési jog 3. RJITB13
 • Szabálysértési jog 4. RJITB14
 • Szabálysértési jog 5. RJITB15
 • Szabálysértési jog 6. RJITB16
 • Szabálysértési alapismeretek RJITB10

Kutatási területei:

 • Az előkészítő eljárás, az elzárással sújtható szabálysértések.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10032778

 

dr. Sipos Csilla
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: sipos.csilla@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjogi alapintézmények RKRJB15
 • Humánerőforrás gazdálkodás RKRJB25
 • Jogi ismeretek RARTB06
 • Munkajog a gyakorlatban RKRJB26
 • Rendészeti jogállástan RJITB01
   

Kutatási területei:

 • A munkaviszony tartalma, a munkavégzés sajátosságai.

MTMT: 

 

dr. Skorka Tamás János r. alezredes
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-340
Mellék: 19-340
E-mail: skorka.tamas@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabályszegések RKBJB06
 • Szabálysértési alapismeretek RJITB10
 • Szabálysértési jog (Bz.) 1. RKBJB04
 • Szabálysértési jog (Bz.) 2. RKBJB05
 • Szabálysértési jog 1. RKRJB03, RJITB11, RKBJB01
 • Szabálysértési jog 2. RKRJB17, RKBJB02, RJITB12, RKRJB04
 • Szabálysértési jog 3. RJITB13, RKBJB03, RKRJB18
 • Szabálysértési jog 4. RJITB14
 • Szabálysértési jog 5. RJITB15
 • Szabálysértési jog 6. RJITB16
   

Kutatási területei:

 • Gyorsított szabálysértési eljárás, a katona szabálysértési felelőssége, a rendőrség szabálysértési tevékenységének sajátosságai.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10069869

 

dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-274
Mellék: 19-274
E-mail: 
szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjogi alapintézmények RKRJB15
 • Állam- és jogtudományi alapismeretek RJITS03
 • Anthologia Historica (Szakaszok az újkori, identitás és nemzet fogalmak tartalmához) ÁAÖKTB10
 • Anthologia Philosophico-Politica (Fejezetek a politikai gondolkodás történetéből) ÁKKTB02
 • Emberi jogok RARTB04
 • Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban RARTB16, RRETM01
 • Jogi ismeretek RARTB06
 • Közigazgatási jog RJITM01
 • Közigazgatási jogi ismeretek RJITS06
 • Nemzetközi rendészet RJITB05
 • Nemzetközii összehasonlító szervezettan RARTM04
 • Rendészeti hatósági eljárásjogi repetitórium RARTB08
 • Rendészeti jogállástan RJITB01
 • Szabályozás és kodifikáció I. ÁKÁKIO14
 • Szabályozás és kodifikáció II. ÁKÁKIO15
 • Szabálysértési jog (Bz.) 2. RKBJB05
   

Kutatási területei:

 • Jogalkotástan, államszervezet, közigazgatási eljárás.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10022499

 

Prof. Dr. Hamza Gábor
egyetemi tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432-9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail:  hamza.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tárgy:

 • Alkotmányjog

 Kutatási területei:

 • Római jog

 MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=2073648

 

Óraadó oktató

Dr. Hollán Miklós
egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 228.
Telefon: +36-1-432-9000/19-133
Mellék: 19-133
E-mail: hollan.miklos@uni-nke.hu

 

dr. Pánczél Etelka ny. r. alezredes
c. egyetemi docens