Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék oktatói

Dr. Buzás Gábor r. alezredes
rendőrségi tanácsos
mb. tanszékvezető, adjunktus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 323.
Telefon: +36-1-432-9035; +36-1-432-9000/19-158
Mellék: 19-158
E-mail: buzas.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Közlekedési igazgatás
 • Közigazgatási jog
 • Rendészeti hatósági eljárás 1.
 • Rendészeti hatósági eljárás 2.
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer
 • Tömegrendezvények biztosításának jogi háttere

Kutatási területei:

 • Közigazgatási jog – rendészet. Hatósági intézkedés – rendőri intézkedés. Rendészettörténet.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033115

Dr. Patyi András
egyetemi tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ IV. emelet 450.
Telefon: +36-1-432-9000/20-140
Mellék: 20-140, 20-183
E-mail: patyi.andras@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Közigazgatási eljárástan és közigazgatási eljárásjog (perjog) I., II.
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1.
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 2.

Kutatási területei:

A közigazgatás alkotmányos meghatározottsága, a bírói jogvédelem szerepe a közigazgatásban, közigazgatási eljárásjog, összehasonlító közigazgatási jog, jó közigazgatás és a közigazgatási jog elmélete.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10013253

Dr. Balla Zoltán 
egyetemi docens, főiskolai tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432-9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: balla.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Rendészeti hatósági eljárási jog 1.
 • Rendészeti hatósági eljárási jog 2.
 • Közigazgatási jog
 • Rendészet elmélete és eszközrendszere
 • Rendészeti igazgatás
 • Igazgatásrendészeti jog

Kutatási területei:

A közigazgatási eljárás jogalkalmazási gyakorlata. Rendészeti dogmatika.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10022494

Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit
egyetemi docens

1089 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432-9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: chronowski.nora@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjog
 • Alkotmányjogi alapintézmények
 • Az állam szervezete

Kutatási területei:

Alkotmánytan és alkotmányjogi dogmatika, magyar és európai alkotmányosság, összehasonlító alkotmányjog, alkotmánybíráskodás, alapjogvédelem.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10016702

dr. Fachet Gergő
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432 9000/19-223
Mellék: 19-223
E-mail: fachet.gergo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • RARTB03 Nemzetközi és EU jog
 • RJITB05 Nemzetközi rendészet
 • INITM157, RARTB16, RRETM01 Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban
 • RARTM04 Nemzetközi összehasonlító szervezettan
 • RNETB03 Az Európai elfogatóparancs és átadási eljárás
 • NKEHT030105 Általános szociológia (Szociológiai alapismeretek)
 • RARTB05 Rendészeti szociológia

Kutatási területei: 

MTMT: 

Dr. Haspel Orsolya r. őrnagy
rendőrségi tanácsos
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: haspel.orsolya@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Igazgatásrendészeti jog 1., 2., 3.,
 • Igazgatásrendészeti specializáció 1., 2.,

Kutatási területei:

 • A családon belüli erőszak rendészete.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10051807

Dr. Hollán Miklós
egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 337.
Telefon: +36-1-432 9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: hollan.miklos@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • 5JT05LKO04B Közigazgatási büntetőjog
 • 5JT05NKO04B Közigazgatási büntetőjog II.
 • ÁKÁKIM01 A büntetőjog alapjai
 • KAT1B25 Szabálysértési jog
 • KAT1B33 Közigazgatási szankciók
 • KAT1M11 Közigazgatási büntetőjog
 • KVTIS365 Különböző tudományok korrupció megközelítése
 • RARTB03 Nemzetközi és EU jog
 • RBÜAB01 Büntetőjog 1.
 • RBÜAB02 Büntetőjog 2.
 • RBÜAB03 Büntetőjog 3.
 • RBÜAB04 Büntetőjog 4.
 • RBÜAB12 Büntetőjog gyakorlat 1.
 • RBÜAO01 Büntetőjog I.
 • RBÜAO02 Büntetőjog II.
 • RDIID01K_SV0005 Effectiveness and sanction policy in law enforcement
 • RDIID03K_KV0009 A korrupció elleni fellépés büntetőjogi és igazgatási eszközei
 • RJITO01 Szabálysértési jog
 • RNETB04 Korrupciós bűncselekmények: nemzeti és nemzetközi megközelítésben
 • RNETB05 Transznacionális bűncselekmények

Kutatási területei: Korrupció és emberkereskedelem nemzetközi vonatkozásai, a befektetők büntetőjogi védelme.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10000699

Dr. Mátyás Melinda
tanársegéd

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432 9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: matyas.melinda@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai: -

Kutatási területei: -

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10021179

dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-340
Mellék: 19-340
E-mail: merkl.zoltan@uni-nke.hu  

Oktatott tárgyai:

 • Rendészeti hatósági eljárás 1.
 • Rendészeti hatósági eljárás 2.
 • Rendészeti jog és Közigazgatás 

Kutatási területei:

 • Közigazgatási jog - rendészeti igazgatás - Rendőri hatósági eljárások.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10043534

Dr. Nagy Judit r. ezredes
rendőrségi tanácsos
egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432 9000/19-319
Mellék: 19-319
E-mail: nagy.judit@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • INITE222 International and European Law Enforcement Cooperation
 • INITM123 A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai
 • INITM154 Nemzetközi rendészeti együttműködés
 • INITM156 Összehasonlító szervezettan 
 • RARTB18 Nemzetközi és EU jog (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés) 
 • RARTB18AInternational and EU law studies (Police and judicial cooperation in criminal matters)
 • RARTM04 Nemzetközi összehasonlító szervezettan
 • RARTM11 Nemzetközi rendészeti együttműködés
 • RNETB02 Nemzetközi rendészet b.
 • RNETM01 International and European Law Enforcement Cooperation
 • RNETM31 A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai
 • RARTB03 Nemzetközi és EU jog
 • RJITB05 Nemzetközi rendészet 

Kutatási területei: Nemzetközi és európai rendészeti együttműködés.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033127

dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
mesteroktató, 
Milton Friedman Egyetem címzetes egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: hargitai.vera@uni-nke.hu

Oktatott tárgya:

 • Értékpapírjogi és tőkepiaci ismeretek
 • Rendészeti civiljog
 • Vagyonjogi kérdések a rendészeti tevékenységben

Kutatási területei:

 • A hatósági szerződések és közigazgatási szerződések a rendészeti tevékenységben.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033141

dr. Simon Attila r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mesteroktató

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 203
Telefon: +36-1-432-9129, +36-1-432-9000/19-117,
Mellék: 19-117
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Szabálysértési jog 1. RKBJB01
 • Szabálysértési jog 2. RKBJB02
 • Szabálysértési jog 3. RKBJB03
 • Szabálysértési jog (Bz)1. RKBJB04
 • Szabálysértési jog (Bz) 2. RKBJB05
 • Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabályszegések RKBJB06
 • Rendészeti igazgatás RKBJB07
 • Szabálysértési jog 1. RJITB11
 • Szabálysértési jog 2. RJITB12
 • Szabálysértési jog 3. RJITB13
 • Szabálysértési jog 4. RJITB14
 • Szabálysértési jog 5. RJITB15
 • Szabálysértési jog 6. RJITB16
 • Szabálysértési alapismeretek RJITB10

Kutatási területei:

 • Az előkészítő eljárás, az elzárással sújtható szabálysértések.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10032778

dr. Sipos Csilla
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: sipos.csilla@uni-nke.hu

Oktatott tárgya:

 • Jogi ismeretek
 • Humán erőforrás gazdálkodás
 • Munkajog a gyakorlatban
 • Rendészeti jogállástan

Kutatási területei:

 • A munkaviszony tartalma, a munkavégzés sajátosságai.

MTMT: 

dr. Skorka Tamás János r. alezredes
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-340
Mellék: 19-340
E-mail: skorka.tamas@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabályszegések
 • Szabálysértési jog

Kutatási területei:

 • Gyorsított szabálysértési eljárás, a katona szabálysértési felelőssége, a rendőrség szabálysértési tevékenységének sajátosságai.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10069869

Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-274
Mellék: 19-274
E-mail: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Jogi ismeretek
 • Alkotmányjog, emberi jogok
 • Közigazgatási jog
 • Rendészet elmélete
 • Szabálysértési jog
 • Jogalkotástan

Kutatási területei:

 • Jogalkotástan, államszervezet, közigazgatási eljárás.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10022499

dr. Pánczél Etelka ny. r. alezredes
c. egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: panczel.etelka@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjogi alapintézmények
 • Jogi ismeretek
 • Emberi jogok
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer

Kutatási területei: 

MTMT: