Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék oktatói

Dr. Buzás Gábor r. alezredes
rendőrségi tanácsos
tanszékvezető, adjunktus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 323.
Telefon: +36-1-432-9035; +36-1-432-9000/19-158
Mellék: 19-158
E-mail: buzas.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Hatósági eljárás és közigazgatási perjog RKRJB02
 • Hatósági eljárás és közigazgatási perjog (M) RINTB02
 • Közlekedési igazgatás RKRJB11
 • KRESZ Ismeretek RKRJB12
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1. RARTB10
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 2. RARTB20
 • Rendészeti hatósági eljárásjogi repetitórium RARTB20
 • Tömegrendezvények biztosításának jogi háttere RARTM10

Kutatási területei:

 • Közigazgatási jog – rendészet. Hatósági intézkedés – rendőri intézkedés. Rendészettörténet.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033115

Dr. Balla Zoltán 
egyetemi docens, főiskolai tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432-9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: balla.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció 1. RKRJB09
 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció 2. RARTB12 és RKRJB10
 • Közigazgatás alapintézményei RKRJB16
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1. RARTB10
 • Rendészeti hatósági eljárásjog RARTB20
 • Rendészeti igazgatási jog RARTM01
 • Rendészeti közigazgatás RKRJM31
 • Rendészettudomány RRETB15
 • Rendészeti szervek működésének jogi alapjai RARTM02
   

Kutatási területei:

A közigazgatási eljárás jogalkalmazási gyakorlata. Rendészeti dogmatika.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10022494

Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit
egyetemi docens

1089 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432-9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: chronowski.nora@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alapjogok gyakorlata és védelme RKRJB23
 • Alkotmányjog RKRJB01
 • Alkotmányjog (M) RINTB02
 • Alkotmányjogi alapintézmények RKRJB15
 • Rendészeti jogállástan RJITB01
   

Kutatási területei:

Alkotmánytan és alkotmányjogi dogmatika, magyar és európai alkotmányosság, összehasonlító alkotmányjog, alkotmánybíráskodás, alapjogvédelem.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10016702

dr. Fachet Gergő
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432 9000/19-223
Mellék: 19-223
E-mail: fachet.gergo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjogi alapintézmények RKRJB15
 • Anthologia Hungarica (Szemelvények a kultúra, identitás és nemzet fogalmak tartalmához) ÁAÖKTB10
 • Anthologia Philosophico-Politica (Fejezetek a politikai gondolkodás történetéből) ÁKKTB02
 • Az Európai elfogadóparancs és átadási eljárás RNETB03
 • Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban RARTB16 és RRETM01
 • Nemzetközi rendészet RJITB05
 • Nemzetközi összehasonlító szervezettan RARTB04
 • Rendészeti szociológia RARTB05
 • Szabálysértési jog (bz.) RKRJB19
   

Kutatási területei: 

MTMT: 

Dr. Haspel Orsolya r. alezredes
rendőrségi tanácsos
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: haspel.orsolya@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Igazgatásrendészeti jog RJITS02 és RKRJB14
 • Igazgatásrendészeti jog 1. RARTB15
 • Igazgatásrendészeti jog 2. RARTB25
 • Igazgatásrendészeti jog 3. RARTB35
 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció RJITB02
 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció 1. RARTB11 és RKRJB09
 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció 2. RARTB12 és RKRJB10
 • Szakmai gyakorlat 2. RARTB60
 • Szakmai gyakorlat 3. RARTB50 és RJITB03
 • Szakmai gyakorlat 4. RJITB04
   

Kutatási területei:

 • A családon belüli erőszak rendészete.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10051807

Dr. Mátyás Melinda
tanársegéd

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 320.
Telefon: +36-1-432 9000/19-369
Mellék: 19-369
E-mail: matyas.melinda@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai: 

 • Büntetőjog 1. RBÜAB01
 • Büntetőjog 2. RBÜAB02
 • Büntetőjog 3. RBÜAB03
 • Büntetőjog 4. RBÜAB04
 • Büntetőjog 5. RBÜAB05
 • Igazgatásrendészeti specializáció RJITB02
 • Igazgatásrendészeti specializáció 1. RKRJB09
 • Igazgatásrendészeti specializáció 2. RARTB12
 • Rendészeti igazgatás RKBJB07
 • Szabálysértési alapismeretek RJITB10
   

Kutatási területei: 

 • Gazdasági bűncselekmények

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10021179

dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-340
Mellék: 19-340
E-mail: merkl.zoltan@uni-nke.hu  

Oktatott tárgyai:

 • Hatósági eljárás és közigazgatási perjog RKRJB02
 • Közigazgatás alapintézményei RKRJB16
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1. RARTB10
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 2. RARTB20
 • Rendészeti jog és közigazgatás RJITS04
 • Rendészeti hatósági eljárásjogi repetitórium RARTB08
   

Kutatási területei:

 • Közigazgatási jog - rendészeti igazgatás - Rendőri hatósági eljárások.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10043534

dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
mesteroktató, 
Milton Friedman Egyetem címzetes egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: hargitai.vera@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A rendészeti igazgatás jogi kapcsolatai RKRJB13
 • Értékpapírjogi és tőkepiaci ismeretek RJITB07
 • Polgári jogi ismeretek RJITS05
 • Rendészeti civiljog RARTB02
 • Vagyonjogi kérdések a rendészeti tevékenységben RJITB06
   

Kutatási területei:

 • A hatósági szerződések és közigazgatási szerződések a rendészeti tevékenységben.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033141

dr. Simon Attila r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mesteroktató

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 203
Telefon: +36-1-432-9129, +36-1-432-9000/19-117,
Mellék: 19-117
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabályszegések RKBJB06
 • Rendészeti igazgatás RKBJB07
 • Szabálysértési jog 1. RKBJB01
 • Szabálysértési jog 2. RKBJB02
 • Szabálysértési jog 3. RKBJB03
 • Szabálysértési jog (Bz)1. RKBJB04
 • Szabálysértési jog (Bz) 2. RKBJB05
 • Szabálysértési jog 1. RJITB11
 • Szabálysértési jog 2. RJITB12
 • Szabálysértési jog 3. RJITB13
 • Szabálysértési jog 4. RJITB14
 • Szabálysértési jog 5. RJITB15
 • Szabálysértési jog 6. RJITB16
 • Szabálysértési alapismeretek RJITB10

Kutatási területei:

 • Az előkészítő eljárás, az elzárással sújtható szabálysértések.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10032778

dr. Sipos Csilla
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: sipos.csilla@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjogi alapintézmények RKRJB15
 • Humánerőforrás gazdálkodás RKRJB25
 • Jogi ismeretek RARTB06
 • Munkajog a gyakorlatban RKRJB26
 • Rendészeti jogállástan RJITB01
   

Kutatási területei:

 • A munkaviszony tartalma, a munkavégzés sajátosságai.

MTMT: 

dr. Skorka Tamás János r. alezredes
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-340
Mellék: 19-340
E-mail: skorka.tamas@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabályszegések RKBJB06
 • Szabálysértési alapismeretek RJITB10
 • Szabálysértési jog (Bz.) 1. RKBJB04
 • Szabálysértési jog (Bz.) 2. RKBJB05
 • Szabálysértési jog 1. RKRJB03, RJITB11, RKBJB01
 • Szabálysértési jog 2. RKRJB17, RKBJB02, RJITB12, RKRJB04
 • Szabálysértési jog 3. RJITB13, RKBJB03, RKRJB18
 • Szabálysértési jog 4. RJITB14
 • Szabálysértési jog 5. RJITB15
 • Szabálysértési jog 6. RJITB16
   

Kutatási területei:

 • Gyorsított szabálysértési eljárás, a katona szabálysértési felelőssége, a rendőrség szabálysértési tevékenységének sajátosságai.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10069869

Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-274
Mellék: 19-274
E-mail: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjogi alapintézmények RKRJB15
 • Állam- és jogtudományi alapismeretek RJITS03
 • Anthologia Historica (Szakaszok az újkori, identitás és nemzet fogalmak tartalmához) ÁAÖKTB10
 • Anthologia Philosophico-Politica (Fejezetek a politikai gondolkodás történetéből) ÁKKTB02
 • Emberi jogok RARTB04
 • Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban RARTB16, RRETM01
 • Jogi ismeretek RARTB06
 • Közigazgatási jog RJITM01
 • Közigazgatási jogi ismeretek RJITS06
 • Nemzetközi rendészet RJITB05
 • Nemzetközii összehasonlító szervezettan RARTM04
 • Rendészeti hatósági eljárásjogi repetitórium RARTB08
 • Rendészeti jogállástan RJITB01
 • Szabályozás és kodifikáció I. ÁKÁKIO14
 • Szabályozás és kodifikáció II. ÁKÁKIO15
 • Szabálysértési jog (Bz.) 2. RKBJB05
   

Kutatási területei:

 • Jogalkotástan, államszervezet, közigazgatási eljárás.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10022499

dr. Pánczél Etelka ny. r. alezredes
c. egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: panczel.etelka@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjogi alapintézmények
 • Jogi ismeretek
 • Emberi jogok
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer

Kutatási területei: 

MTMT: 

Óraadó oktatók

Dr. Hollán Miklós (RTK)
egyetemi docens

Oktatási Központ II. emelet 228.
Telefon: +36-1-432-9000/19-133
Mellék: 19-133
E-mail: hollan.miklos@uni-nke.hu