NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Buzás Gábor r. alezredes
rendőrségi tanácsos
tanszékvezető, adjunktus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 345.

Titkárság:

Mátraháziné Rákosi Zsuzsanna
tanszéki adminisztrátor

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 344.
Telefon: +36-1-432-9035; +36-1-432-9000/19-170
Mellék: 19-170
E-mail: rakosi.zsuzsanna@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak: 

 

Tárgykód

Tárgynév

Tárgyfelelős nyomtatási neve

RNETM02

A gazdasági bűnözés elleni fellépés nemzetközi és európai dimenziói

Dr. Hollán Miklós

INITM123

A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai

Folyamatban

RNETM31

A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai

Folyamatban

RKRJB13

A rendészeti igazgatás jogi kapcsolatai

Dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika

RKRJB23

Alapjogok gyakorlata és védelme

Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit

RKRJB01

Alkotmányjog

Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit

RINTB01

Alkotmányjog (M)

Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit

RKRJB15

Alkotmányjogi alapintézmények

Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit

RJITS03

Állam- és jogtudományi alapismeretek

Dr. Szilvásy György Péter

RNETB03

Az Európai elfogatóparancs és átadási eljárás

dr. Fachet Gergő

INITM1510

Az Európai Unió kisebbségi és migrációs politikája

Dr. Bodonyi Ilona

RNETM03

Bűnözés és bűnüldözés a 21. századi Európai Unióban

Folyamatban

RNETB04E

Corruption offences: national and international approaches

Dr. Hollán Miklós

RARTB04

Emberi jogok

Dr. Linder Viktória Gyöngyi

RJITB07

Értékpapírjogi és tőkepiaci ismeretek

Dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika

RARTB16

Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban

dr. Fachet Gergő

INITM157

Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban

Folyamatban

RRETM01

Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban

Folyamatban

RKRJB02

Hatósági eljárás és közigazgatási perjog

Dr. Buzás Gábor

RINTB02

Hatósági eljárás és közigazgatási perjog (M)

Dr. Buzás Gábor

RKRJB25

Humánerőforrás gazdálkodás

Dr. Sipos Csilla

RJITS02

Igazgatásrendészeti jog

dr. Haspel Orsolya

RKRJB14

Igazgatásrendészeti jog

dr. Haspel Orsolya

RARTB15

Igazgatásrendészeti jog 1.

dr. Haspel Orsolya

RARTB25

Igazgatásrendészeti jog 2.

dr. Haspel Orsolya

RARTB35

Igazgatásrendészeti jog 3.

dr. Haspel Orsolya

RJITB02

Igazgatásrendészeti jogi specializáció

Dr. Buzás Gábor

RARTB11

Igazgatásrendészeti jogi specializáció 1.

Dr. Buzás Gábor

RKRJB09

Igazgatásrendészeti jogi specializáció 1.

Dr. Buzás Gábor

RARTB12

Igazgatásrendészeti jogi specializáció 2.

Dr. Balla Zoltán

RKRJB10

Igazgatásrendészeti jogi specializáció 2.

Dr. Buzás Gábor

RKRJB22

Igazgatásrendészeti jogi specializáció 2.

Dr. Buzás Gábor

RARTB18A

International and EU law studies (Police and judicial cooperation in criminal matters)

Folyamatban

RARTB18E

International and EU law studies (Police and judicial cooperation in criminal matters)

Folyamatban

INITE222

International and European Law Enforcement Cooperation

Folyamatban

RNETM01

International and European Law Enforcement Cooperation

Folyamatban

RARTB06

Jogi ismeretek

Dr. Szilvásy György Péter

INITM131

Közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai

Dr. Linder Viktória Gyöngyi

RKRJB16

Közigazgatás alapintézményei

Dr. Buzás Gábor

RJITM01

Közigazgatási jog

Dr. Balla Zoltán

RJITS06

Közigazgatási jogi ismeretek

Dr. Szilvásy György Péter

RKRJB11

Közlekedési igazgatás

Dr. Buzás Gábor

RKBJB06

Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabályszegések

dr. Skorka Tamás János

RKRJB12

KRESZ Ismeretek

Dr. Buzás Gábor

RARTM08

Mediáció és helyreállító igazságszolgáltatás

Folyamatban

RKRJB26

Munkajog a gyakorlatban

Dr. Sipos Csilla

RARTB03

Nemzetközi és EU jog

Folyamatban

RARTM04

Nemzetközi összehasonlító szervezettan

Folyamatban

RJITB05

Nemzetközi rendészet

Folyamatban

RNETB02

Nemzetközi rendészet b.

Folyamatban

RARTM11

Nemzetközi rendészeti együttműködés

Folyamatban

INITM154

Nemzetközi rendészeti együttműködés

Folyamatban

INITM156

Összehasonlító szervezettan

Folyamatban

RJITS05

Polgári jogi ismeretek

Dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika

RARTB01

Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer

Dr. Balla Zoltán

RARTB02

Rendészeti civiljog

Dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika

RARTB10

Rendészeti hatósági eljárásjog 1.

Dr. Balla Zoltán

RARTB20

Rendészeti hatósági eljárásjog 2.

Dr. Balla Zoltán

RARTB08

Rendészeti hatósági eljárásjogi repetitórium

Dr. Szilvásy György Péter

RKBJB07

Rendészeti igazgatás

Dr. Simon Attila

RARTM01

Rendészeti igazgatási jog

Dr. Balla Zoltán

RJITS04

Rendészeti jog és közigazgatás

Dr. Merkl Zoltán

RJITB01

Rendészeti jogállástan

Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit

INITM150

Rendészeti közigazgatás

Dr. Balla Zoltán

RKRJM31

Rendészeti közigazgatás

Dr. Balla Zoltán

RARTM02

Rendészeti szervek működésének jogi alapjai

Dr. Balla Zoltán

RARTB05

Rendészeti szociológia

dr. Fachet Gergő

RKRJB24

Státusjogok

Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit

RJITB10

Szabálysértési alapismeretek

Dr. Simon Attila

RJITO01

Szabálysértési jog

Prof. Dr. Polt Péter

RNETB01

Szabálysértési jog

Dr. Hollán Miklós

RNETO01

Szabálysértési jog

Dr. Hollán Miklós

RKRJB19

Szabálysértési jog (bz.)

dr. Skorka Tamás János

RKBJB04

Szabálysértési jog (Bz.) 1.

dr. Haspel Orsolya

RKBJB05

Szabálysértési jog (Bz.) 2.

dr. Haspel Orsolya

RKBJB01

Szabálysértési jog 1.

Dr. Simon Attila

RJITB11

Szabálysértési jog 1.

dr. Skorka Tamás János

RKRJB03

Szabálysértési jog 1.

dr. Skorka Tamás János

RKBJB02

Szabálysértési jog 2.

Dr. Simon Attila

RJITB12

Szabálysértési jog 2.

dr. Skorka Tamás János

RKRJB04

Szabálysértési jog 2.

dr. Skorka Tamás János

RKRJB17

Szabálysértési jog 2.

Dr. Simon Attila

RKBJB03

Szabálysértési jog 3.

Dr. Simon Attila

RJITB13

Szabálysértési jog 3.

dr. Skorka Tamás János

RKRJB05

Szabálysértési jog 3.

Dr. Simon Attila

RKRJB18

Szabálysértési jog 3.

Dr. Simon Attila

RJITB14

Szabálysértési jog 4.

dr. Skorka Tamás János

RKRJB06

Szabálysértési jog 4.

Dr. Simon Attila

RJITB15

Szabálysértési jog 5.

dr. Skorka Tamás János

RKRJB07

Szabálysértési jog 5.

Dr. Simon Attila

RJITB16

Szabálysértési jog 6.

dr. Skorka Tamás János

RKRJB08

Szabálysértési jog 6.

Dr. Simon Attila

RJITS01

Szabálysértési jogi ismeretek

Dr. Simon Attila

RARTB60

Szakmai gyakorlat 2.

 

RARTB50

Szakmai gyakorlat 3.

 

RJITB03

Szakmai gyakorlat 3.

 

RJITB04

Szakmai gyakorlat 4.

 

RARTM10

Tömegrendezvények biztosításának jogi háttere

Dr. Buzás Gábor

RJITB06

Vagyonjogi kérdések a rendészeti tevékenységben

Dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika

 

Konzultációs időpontok: a tanszéken oktató tanárokkal elektronikus úton előre egyeztetett időpontokban.

A tanszék története:

A Tanszék a Rendőrtiszti Főiskola megalakulása, azaz 1972 óta, csaknem 50 éve tölt be jelentős szerepet a rendőrtisztek, majd a későbbiekben a rendészeti tisztek képzésében.

A változó tanszéki elnevezések, szervezeti struktúrák a tantárgyak változó csoportjait takarják.

E változékonyságon belül négy tantárgy jelentette az állandóságot: az Alkotmányjog (régebben Magyar Államjog), a Közigazgatási jog (régebben Államigazgatási jog), a Bevezetés az állam- és jogtudományokba (mai nevén Jogi ismeretek) és a Nemzetközi jog. A felsoroltakból kitűnik, hogy a fő profil az „alapozó” jogi tantárgyak oktatása volt.

Az 1970-es évek közepétől a tanszék az igazgatásrendészeti szakmai képzés gondozója is lett. Az igazgatásrendészeti szakért való felelősség a nevelési tevékenységet is magában foglalta, ennek következtében hagyományosan jó kapcsolat alakult ki a tanszék oktatói és a hallgatók között. Ezen túl az alapozó jogi tantárgyak oktatása okán valamennyi tagozat és szakirány kapcsolódott a tanszékhez. A széleskörű ismertség és az oktatók „hallgatóbarát” beállítottsága népszerű, elismert, tekintéllyel rendelkező tanszékké tette az intézményen belül.

A rendszerváltás után nyomatékosan előtérbe került a változásokhoz igazodó minőségi képzés. Az alkotmányos jogállamiság eszméi kiemelkedő jelentőséget kaptak a rendészeti képzésben és az ehhez kapcsolódó tantárgyak szerepe is felértékelődött.

Az állam és a jog szerepének új megközelítése, a jogállamiság normáinak élenjáró értékké válása felértékelte a tanszék jogi tantárgyait is. A piacgazdaság kibontakoztatásával és a gazdasági bűncselekmények számának emelkedésével igény mutatkozott a polgári jogi összefüggések oktatására, amelyet azóta – és jelenleg is – a Rendészeti civiljog tantárgy ismeretanyaga közvetít.

A későbbiekben az igazgatásrendészeti szakmai tantárgy mellett a Szabálysértési jog oktatása is a tanszék gondozásába került, ezzel egyben bővült a rendészeti szakmai tárgyak köre.

A tanszék 2011-től az NKE Rendészettudományi Karának a – jelenleg – legnagyobb létszámú, és a legtöbb tantárgyat oktató tanszéke. Ennek megfelelően a tanszék portfóliójába tartozik a rendészeti felsőoktatás számára lényeges alkotmányjogi alapismeretek oktatása, valamint az alkotmányos alapjogok és a rendészeti tevékenység speciális kapcsolatának kutatása, a rendészettel és elvi alapjaival összekapcsolódó emberi jogi stúdiumok gondozása. A tanszék ellátja az egyetem több karán a rendészeti jog, igazgatásrendészet, rendészeti közigazgatás, szabálysértési jog területéhez kapcsolódó tantárgyak oktatási feladatait és az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési, illetve a tárgyak oktatását megalapozó tudományos kutatási feladatokat. A tanszék a rendészeti tevékenység és a rendészeti szervek működése szempontjából kiemelt jelentőségű közigazgatási jogi témakörök oktatása mellett az igazgatásrendészeti szakirány és az igazgatásrendészeti rendőr szakirány szaktanszékeként ellátja a szakirányok gondozásával járó feladatokat is.

A tanszék – a szabálysértési jog bizonyos speciális területei és az igazgatásrendészeti szakmai tárgy kivételével – a bűnügyi alapképzési szak valamennyi szakirányának, a rendészeti alapképzési szak valamennyi szakirányának képzésében nappali és levelező munkarendben egyaránt jelen van, valamint a rendészeti vezető mesterképzésben és a kriminalisztika mesterképzésben is részt vesz.

A tanszék oktatói részt vesznek a Doktori Iskola tevékenységében, a Kari Tanács és az Egyetem Szenátusának tevékenységében is.

2021. február 1-től tanszékünk Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék elnevezéssel folytatja az eltelt fél évszázad alatt kialakított oktatási és kutatási tevékenységét. A tanszék szervezete a korábbi Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék oktatóival egy szervezetbe integrálva, a két tanszék jogutódjaként működik.

A Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék a Rendészettudományi Kar egyik új tanszéke volt, mivel 2018. július 1-i hatállyal jött létre és 2021. február 1-től már az új szervezet fontos részeként látja el az Egyetem több karán a nemzetközi rendészeti jog, a nemzetközi és uniós rendészeti, bűnüldözési együttműködés területéhez kapcsolódó tantárgyak oktatási feladatait, és az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat, végez kutatásokat a profiljához kapcsolódó diszciplínák témakörében. A Tanszék más országok rendészetének megismerése és összehasonlító jellegű tudományos vizsgálata mellett végzi a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyagok fejlesztését.