Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Buzás Gábor r. alezredes
rendőrségi tanácsos
mb. tanszékvezető, adjunktus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 323.

Titkárság:

Mátraháziné Rákosi Zsuzsanna
tanszéki adminisztrátor

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 322.
Telefon: +36-1-432-9035; +36-1-432-9000/19-170
Mellék: 19-170
E-mail: rakosi.zsuzsanna@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak: 

Tantárgy kódja Tantárgy neve Tárgyfelelős oktató neve
RNETM02 A gazdasági bűnözés elleni fellépés nemzetközi és európai dimenziói Dr. Hollán Miklós
INITM123 A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai Dr. Nagy Judit
RNETM31 A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai Dr. Nagy Judit
RKRJB13 A rendészeti igazgatás jogi kapcsolatai Dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika
RKRJB23 Alapjogok gyakorlata és védelme Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit
RKRJB01 Alkotmányjog Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit
RKRJB15 Alkotmányjogi alapintézmények Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit
RJITS03 Állam- és jogtudományi alapismeretek Dr. Szilvásy György Péter
RNETB03 Az Európai elfogatóparancs és átadási eljárás dr. Fachet Gergő
INITM1510 Az Európai Unió kisebbségi és migrációs politikája Dr. Bodonyi Ilona
RNETM03 Bűnözés és bűnüldözés a 21. századi Európai Unióban Dr. Nagy Judit
RARTB04 Emberi jogok Dr. Linder Viktória Gyöngyi
RJITB07 Értékpapírjogi és tőkepiaci ismeretek Dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika
RARTB16 Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban dr. Fachet Gergő
INITM157 Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban  
RRETM01 Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban Dr. Nagy Judit
RKRJB02 Hatósági eljárás és közigazgatási perjog Dr. Buzás Gábor
RKRJB25 Humánerőforrás gazdálkodás Dr. Sipos Csilla
RJITS02 Igazgatásrendészeti jog dr. Haspel Orsolya
RKRJB14 Igazgatásrendészeti jog dr. Haspel Orsolya
RARTB15 Igazgatásrendészeti jog 1. dr. Haspel Orsolya
RARTB25 Igazgatásrendészeti jog 2. dr. Haspel Orsolya
RARTB35 Igazgatásrendészeti jog 3. dr. Haspel Orsolya
RJITB02 Igazgatásrendészeti jogi specializáció Dr. Buzás Gábor
RARTB11 Igazgatásrendészeti jogi specializáció 1. Dr. Buzás Gábor
RKRJB09 Igazgatásrendészeti jogi specializáció 1. Dr. Buzás Gábor
RARTB12 Igazgatásrendészeti jogi specializáció 2. Dr. Balla Zoltán
RKRJB10 Igazgatásrendészeti jogi specializáció 2. Dr. Buzás Gábor
RKRJB22 Igazgatásrendészeti jogi specializáció 2. Dr. Buzás Gábor
RARTB18A International and EU law studies (Police and judicial cooperation in criminal matters) Dr. Nagy Judit
INITE222 International and European Law Enforcement Cooperation Dr. Nagy Judit
RNETM01 International and European Law Enforcement Cooperation Dr. Nagy Judit
RARTB06 Jogi ismeretek Dr. Szilvásy György Péter
RNETB04 Korrupciós bűncselekmények: nemzeti és nemzetközi megközelítésben Dr. Hollán Miklós
INITM131 Közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai Dr. Linder Viktória Gyöngyi
RKRJB16 Közigazgatás alapintézményei Dr. Patyi András
RJITM01 Közigazgatási jog Dr. Balla Zoltán
RKRJB11 Közlekedési igazgatás Dr. Buzás Gábor
RKBJB06 Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabályszegések dr. Skorka Tamás János
RKRJB12 KRESZ Ismeretek Dr. Buzás Gábor
RARTM08 Mediáció és helyreállító igazságszolgáltatás Dr. Nagy Judit
RKRJB26 Munkajog a gyakorlatban Dr. Sipos Csilla
RARTB03 Nemzetközi és EU jog Dr. Nagy Judit
RARTM04 Nemzetközi összehasonlító szervezettan Dr. Nagy Judit
RJITB05 Nemzetközi rendészet Dr. Nagy Judit
RNETB02 Nemzetközi rendészet b. Dr. Nagy Judit
RARTM11 Nemzetközi rendészeti együttműködés Dr. Nagy Judit
INITM154 Nemzetközi rendészeti együttműködés Dr. Nagy Judit
INITM156 Összehasonlító szervezettan  
RARTB01 Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer Dr. Balla Zoltán
RARTB02 Rendészeti civiljog Dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika
RARTB10 Rendészeti hatósági eljárásjog 1. Dr. Balla Zoltán
RARTB20 Rendészeti hatósági eljárásjog 2. Dr. Balla Zoltán
RARTB08 Rendészeti hatósági eljárásjogi repetitórium Dr. Szilvásy György Péter
RKBJB07 Rendészeti igazgatás Dr. Simon Attila
RARTM01 Rendészeti igazgatási jog Dr. Balla Zoltán
RJITS04 Rendészeti jog és közigazgatás Dr. Merkl Zoltán
RJITB01 Rendészeti jogállástan Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit
INITM150 Rendészeti közigazgatás Dr. Balla Zoltán
RKRJM31 Rendészeti közigazgatás Dr. Balla Zoltán
RARTM02 Rendészeti szervek működésének jogi alapjai Dr.  Balla Zoltán
RARTB05 Rendészeti szociológia dr. Fachet Gergő
RKRJB24 Státusjogok Dr. Nemessányiné Dr. Chronowski Nóra Edit
RJITB10 Szabálysértési alapismeretek Dr. Simon Attila
RJITO01 Szabálysértési jog Dr. Polt Péter
RNETB01 Szabálysértési jog Dr. Hollán Miklós
RNETO01 Szabálysértési jog Dr. Hollán Miklós
RKRJB19 Szabálysértési jog (bz.) dr. Skorka Tamás János
RKBJB04 Szabálysértési jog (Bz.) 1. dr. Haspel Orsolya
RKBJB05 Szabálysértési jog (Bz.) 2.  dr. Haspel Orsolya
RKBJB01 Szabálysértési jog 1. Dr. Simon Attila
RJITB11 Szabálysértési jog 1. dr. Skorka Tamás János
RKRJB03 Szabálysértési jog 1. dr. Skorka Tamás János
RKBJB02 Szabálysértési jog 2. Dr. Simon Attila
RJITB12 Szabálysértési jog 2. dr. Skorka Tamás János
RKRJB04 Szabálysértési jog 2. dr. Skorka Tamás János
RKRJB17 Szabálysértési jog 2. Dr. Simon Attila
RKBJB03 Szabálysértési jog 3. Dr. Simon Attila
RJITB13 Szabálysértési jog 3. dr. Skorka Tamás János
RKRJB05 Szabálysértési jog 3. Dr. Simon Attila
RKRJB18 Szabálysértési jog 3. Dr. Simon Attila
RJITB14 Szabálysértési jog 4. dr. Skorka Tamás János
RKRJB06 Szabálysértési jog 4. Dr. Simon Attila
RJITB15 Szabálysértési jog 5. dr. Skorka Tamás János
RKRJB07 Szabálysértési jog 5. Dr. Simon Attila
RJITB16 Szabálysértési jog 6. dr. Skorka Tamás János
RKRJB08 Szabálysértési jog 6. Dr. Simon Attila
RARTB60 Szakmai gyakorlat 2.  
RARTB50 Szakmai gyakorlat 3.  
RJITB03 Szakmai gyakorlat 3.  
RJITB04 Szakmai gyakorlat 4.  
RARTM10 Tömegrendezvények biztosításának jogi háttere Dr. Buzás Gábor
RNETB05 Transznacionális bűncselekmények Dr. Hollán Miklós
RJITB06 Vagyonjogi kérdések a rendészeti tevékenységben Dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika

Konzultációs időpontok: a tanszéken oktató tanárokkal elektronikus úton előre egyeztetett időpontokban.

A tanszék története:

A Tanszék a Rendőrtiszti Főiskola megalakulása, azaz 1972 óta, csaknem 50 éve tölt be jelentős szerepet a rendőrtisztek, majd a későbbiekben a rendészeti tisztek képzésében.

A változó tanszéki elnevezések, szervezeti struktúrák a tantárgyak változó csoportjait takarják.

E változékonyságon belül négy tantárgy jelentette az állandóságot: az Alkotmányjog (régebben Magyar Államjog), a Közigazgatási jog (régebben Államigazgatási jog), a Bevezetés az állam- és jogtudományokba (mai nevén Jogi ismeretek) és a Nemzetközi jog. A felsoroltakból kitűnik, hogy a fő profil az „alapozó” jogi tantárgyak oktatása volt.

Az 1970-es évek közepétől a tanszék az igazgatásrendészeti szakmai képzés gondozója is lett. Az igazgatásrendészeti szakért való felelősség a nevelési tevékenységet is magában foglalta, ennek következtében hagyományosan jó kapcsolat alakult ki a tanszék oktatói és a hallgatók között. Ezen túl az alapozó jogi tantárgyak oktatása okán valamennyi tagozat és szakirány kapcsolódott a tanszékhez. A széleskörű ismertség és az oktatók „hallgatóbarát” beállítottsága népszerű, elismert, tekintéllyel rendelkező tanszékké tette az intézményen belül.

A rendszerváltás után nyomatékosan előtérbe került a változásokhoz igazodó minőségi képzés. Az alkotmányos jogállamiság eszméi kiemelkedő jelentőséget kaptak a rendészeti képzésben és az ehhez kapcsolódó tantárgyak szerepe is felértékelődött.

Az állam és a jog szerepének új megközelítése, a jogállamiság normáinak élenjáró értékké válása felértékelte a tanszék jogi tantárgyait is. A piacgazdaság kibontakoztatásával és a gazdasági bűncselekmények számának emelkedésével igény mutatkozott a polgári jogi összefüggések oktatására, amelyet azóta – és jelenleg is – a Rendészeti civiljog tantárgy ismeretanyaga közvetít.

A későbbiekben az igazgatásrendészeti szakmai tantárgy mellett a Szabálysértési jog oktatása is a tanszék gondozásába került, ezzel egyben bővült a rendészeti szakmai tárgyak köre.

A tanszék 2011-től az NKE Rendészettudományi Karának a – jelenleg – legnagyobb létszámú, és a legtöbb tantárgyat oktató tanszéke. Ennek megfelelően a tanszék portfóliójába tartozik a rendészeti felsőoktatás számára lényeges alkotmányjogi alapismeretek oktatása, valamint az alkotmányos alapjogok és a rendészeti tevékenység speciális kapcsolatának kutatása, a rendészettel és elvi alapjaival összekapcsolódó emberi jogi stúdiumok gondozása. A tanszék ellátja az egyetem több karán a rendészeti jog, igazgatásrendészet, rendészeti közigazgatás, szabálysértési jog területéhez kapcsolódó tantárgyak oktatási feladatait és az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési, illetve a tárgyak oktatását megalapozó tudományos kutatási feladatokat. A tanszék a rendészeti tevékenység és a rendészeti szervek működése szempontjából kiemelt jelentőségű közigazgatási jogi témakörök oktatása mellett az igazgatásrendészeti szakirány és az igazgatásrendészeti rendőr szakirány szaktanszékeként ellátja a szakirányok gondozásával járó feladatokat is.

A tanszék – a szabálysértési jog bizonyos speciális területei és az igazgatásrendészeti szakmai tárgy kivételével – a bűnügyi alapképzési szak valamennyi szakirányának, a rendészeti alapképzési szak valamennyi szakirányának képzésében nappali és levelező munkarendben egyaránt jelen van, valamint a rendészeti vezető mesterképzésben és a kriminalisztika mesterképzésben is részt vesz.

A tanszék oktatói részt vesznek a Doktori Iskola tevékenységében, a Kari Tanács és az Egyetem Szenátusának tevékenységében is.

2021. február 1-től tanszékünk Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék elnevezéssel folytatja az eltelt fél évszázad alatt kialakított oktatási és kutatási tevékenységét. A tanszék szervezete a korábbi Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék oktatóival egy szervezetbe integrálva, a két tanszék jogutódjaként működik.

A Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék a Rendészettudományi Kar egyik új tanszéke volt, mivel 2018. július 1-i hatállyal jött létre és 2021. február 1-től már az új szervezet fontos részeként látja el az Egyetem több karán a nemzetközi rendészeti jog, a nemzetközi és uniós rendészeti, bűnüldözési együttműködés területéhez kapcsolódó tantárgyak oktatási feladatait, és az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat, végez kutatásokat a profiljához kapcsolódó diszciplínák témakörében. A Tanszék más országok rendészetének megismerése és összehasonlító jellegű tudományos vizsgálata mellett végzi a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyagok fejlesztését.