Iparbiztonsági Tanszék -Rólunk

Tanszékvezető:

Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes
főtanácsos, egyetemi docens

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
VI. épület földszint 03.
Telefon: +36-1-432-9000/29-653
Mellék: 29-653
E-mail: katai.lajos@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

  • AM4 Veszélyes üzemek biztonságszervezése
  • Az ipari szennyezés megelőzése
  • Iparbiztonságtan 1-3.
  • Iparbiztonság gazdasági alapjai
  • Kockázat és következmény elemzés
  • Veszélyhelyzeti ismeretek 2.
  • Szakdolgozat készítése (konzultáció)
  • Basics of Industrial Safety
  • Konzultációs időpontok: hétfő, kedd 09:00-11:00
  • Kutatási területei: katasztrófavédelem, iparbiztonság

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10028410

A tanszék története:

A tanszék a katasztrófavédelem egyik alapfeladatrendszerének az iparbiztonságnak az oktatását biztosítja. Ennek megfelelően a katasztrófák elleni védekezésről szóló jogszabályokban és az azokhoz kapcsolódó irányítási és belső előírásokban foglaltak képezik az elméleti és gyakorlati témakörök bázisát. A tanszéki oktatók a veszélyes üzemek létesítésére, működésére, a veszélyes áruszállításra, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítményekre vonatkozó jogszabályokat, szabványokat érintő szakterületeken jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek.  A tantárgyak között kiemelt szerepet kapnak az iparbiztonsági hatósági és szakhatósági előírásokban foglaltak, azok gyakorlati alkalmazásának rendszere, illetve az iparbiztonsági szabályok megsértőivel szemben alkalmazható felelősségre vonások rendje. A gyakorlati képzés keretében a veszélyes üzemek és áruszállítás, valamint a kritikus infrastruktúrák feladatai mellett a nukleárisbaleset-elhárítás, a katasztrófavédelmi mobil laborok és a sugárfelderítő egységek katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos ismeretanyagok is kiemelt fontossággal bírnak.