Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék - Rólunk

Mb. Tanszékvezető:

Dr. Vass Gyula Géza tű. ezredes
főtanácsos, egyetemi docens

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
6. ép. 1. em. 08.
Telefon: +36-1-432-9000
Belső telefon: 29-094
E-mail: vass.gyula@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

  • Basics of Industrial Safety
  • Iparbiztonság 1-2.
  • Iparbiztonságtan 1-3.
  • Iparbiztonsági szakismeret
  • Kockázat és következmény elemzés
  • Kritikus infrastruktúra védelem 1-3.
  • Szakdolgozat készítése (konzultáció)
  • Veszélyhelyzeti ismeretek 1-2.
  • Veszélyes létesítmények

Konzultációs időpontok: minden hónap első hétfője 13:00-14:00

Kutatási területei: katasztrófavédelem, iparbiztonság

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10028959

A tanszék története:

A tanszék a katasztrófavédelem egyik alapfeladatrendszerének a polgári védelemnek az oktatását biztosítja. Ennek megfelelően a katasztrófák elleni védekezésről szóló jogszabályokban és az azokhoz kapcsolódó irányítási és belső előírásokban foglaltak képezik az elméleti és gyakorlati témakörök bázisát. A tanszék oktatói a katasztrófák elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszerét, a katasztrófamegelőzést, a veszélyhelyzetkezelést és helyreállítást érintő szakterületeken jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A tantárgyak között kiemelt szerepet kapnak a lakosság katasztrófavédelmi és polgári védelmi felkészítésével kapcsolatos feladatokat, veszélyelhárítási tervezés, a katasztrófavédelmi informatika és logisztika, azok végrehajtásának gyakorlati megoldásai. A gyakorlati képzés keretében a katasztrófavédelmi és polgári védelmi hatósági és műveleti tevékenység, a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és annak működtetésével kapcsolatos lakosságvédelmi feladatok ellátásának szabályai is kiemelt fontossággal bírnak.