NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. habil. Restás Ágoston ny. tű. alezredes 
egyetemi docens

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
VI. épület 1. em. 21.
Titkárság: -
Telefon: +36-1-432-9000/29-595
Mellék: 29-595
E-mail: restas.agoston@uni-nke.hu

 

 

 

A tanszék története:

A tanszék a katasztrófavédelem egyik alapfeladatrendszerének a tűzvédelemnek az oktatását biztosítja. Ennek megfelelően a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló jogszabályokban és az azokhoz kapcsolódó irányítási és belső előírásokban foglaltak képezik az elméleti és gyakorlati témakörök bázisát. A tanszéki oktatók a tűzvédelem három pillérének, mint a tűzmegelőzés, a tűzoltás és műszaki mentés, a tűzvizsgálat szakterületein jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A tantárgyak között kiemelt szerepet kapnak a tűzoltási és műszaki mentési, a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és a tűzvizsgálati feladatokra vonatkozó jogszabályokat, szabványokat érintő ismeretek, azok gyakorlati alkalmazásának rendje, a tűzvédelmi szabályok megsértőivel szemben alkalmazható felelősségre vonások rendszere. A gyakorlati képzés keretében a tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos szervező, előkészítő, operatív irányító feladatrendszer, valamint az elsődleges katasztrófaelhárítási beavatkozásokkal összefüggő tűzoltói tevékenység is kiemelt fontossággal bírnak.

További információ: https://kvi.uni-nke.hu/intezetunkrol/szervezeti-felepites/tuzvedelmi-es-mentesiranyitasi-tanszek