Közbiztonsági Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Major Róbert r. ezredes
egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 335.

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 334.
Telefon: +36-1-432-9057, +36-1-432-9000/19-305
Belső: 19-305
E-mail: RTK_Kozbiztonsagi_Tanszek@uni-nke.hu

Gájer Judit
tanszéki adminisztrátor

E-mail: gajer.judit@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Tantárgy kódja Tantárgy neve Oktató neve
RKBTB11 Balesetelemzés 1. Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, Felföldi Péter tanársegéd
RKBTB12 Balesetelemzés 2. Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, Felföldi Péter tanársegéd
RKBTB13 Forgalomellenőrzés Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes
RKBTB14 Forgalomszervezés és -irányítás Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, Felföldi Péter tanársegéd
RKBTB15 KRESZ és vezetéstechnika 1.  Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, Felföldi Péter tanársegéd
RKBTB16 KRESZ és vezetéstechnika 2.  Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, Felföldi Péter tanársegéd
RKBTB17 Közlekedéskriminológia Dr. Major Róbert r. ezredes
RKBTB19 Közlekedésrendészeti ismeretek Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, Felföldi Péter tanársegéd
RKBTB21 Közlekedésrendészeti ismeretek (Kz 1.) Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, Felföldi Péter tanársegéd
RKBTB22 Közlekedésrendészeti ismeretek (Kz 2.) Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, Felföldi Péter tanársegéd
RKBTB23 Közlekedésbiztonsági ismeretek 1. Felföldi Péter tanársegéd
RKBTB24 Közlekedésbiztonsági ismeretek 2. Felföldi Péter tanársegéd, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes
RKBTB25 Forgalomellenőrzés és balesetmegelőzés Európában Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes
RKBTB26 Közlekedési büntetőjog Dr. Major Róbert r. ezredes
RKBTB31 Közlekedésrendészeti vezetői gyakorlat Dr. Mészáros Gábor r.alezredes, Dr. Major Róbert r. ezredes
RKBTB32 Közrendvédelmi vezetői gyakorlat Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RKBTB41 Közrendvédelmi vezetői ismeretek 1. Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy, dr. Kovács Sándor r. ezredes
RKBTB42 Közrendvédelmi vezetői ismeretek 2. Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy, dr. Kovács Sándor r. ezredes
RKBTB43 Közrendvédelmi okmányismeret Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy
RKBTB44 Közrendvédelmi szakismeretek 1. Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy, dr. Kovács Sándor r. ezredes
RKBTB45 Közrendvédelmi szakismeretek 2. Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy, dr. Kovács Sándor r. ezredes
RKBTB46 Közrendvédelmi szakismeretek 3. Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy, dr. Kovács Sándor r. ezredes
RKBTB51 Közrendvédelmi ismeretek (Kl 1.) Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy
RKBTB52 Közrendvédelmi ismeretek (Kl 2.) Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy
RKBTB55 A rendőrség társadalmi kontrollja Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RKBTB56 A politikai demonstrációk demokratikus rendőri tömegkezelése Dr. Less Ferenc r. alezredes
RKBTB57 A rendészeti elemző értékelő tevékenység Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy
RKBTB60 Csapatszolgálat dr. Gál Erika r. őrnagy, Fórizs Sándor r. őrnagy
RKBTB61 Csapatszolgálati szakismeretek 1. dr. Gál Erika r. őrnagy, Fórizs Sándor r. őrnagy
RKBTB62 Csapatszolgálati szakismeretek 2. dr. Gál Erika r. őrnagy, Fórizs Sándor r. őrnagy
RKBTB63 Csapatszolgálati intézkedések dr. Gál Erika r. őrnagy, Fórizs Sándor r. őrnagy
RKBTB65 Terrorizmus dr. Gál Erika r. őrnagy, Fórizs Sándor r. őrnagy
RKBTB66 Csapatszolgálati vezetői gyakorlat dr. Gál Erika r. őrnagy, Fórizs Sándor r. őrnagy
RKBTB81 Közrendvédelem Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy
RKBTB82 Integrált rendőri ismeretek Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, Kakócz Krisztián r. alezredes
RKBTB83 Közbiztonságtan Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy
RKBTM03 Közbiztonsági vezetői ismeretek Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM04 Rendkívüli helyzetek és minősített időszakok rendvédelme Szőke Gábor r. alezredes (külsős előadó), dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM07 Rendőri, rendészeti szervek felsőszintű irányítása dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM08 Rendőri, rendészeti szervek időszerű feladatai dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM11 Konfliktusmegelőzés, válságkezelés Németh Gábor r. alezredes (külsős előadó), dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM12 Terrorizmussal kapcsolatos ismeretek Dr. Kis-Benedek József ny. ezredes (külsős előadó), dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM13 A terrorizmus megelőzése és felderítése Dr. Kis-Benedek József ny. ezredes (külsős előadó), dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM14 Közlekedéskriminalisztika Dr. Major Róbert r. ezredes
RKBTM31 Általános csapatszolgálati ismeretek dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM32 Csapatszolgálati térinformatika Dr. Pődör Andrea (külsős előadó), dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM33 Rendezvénybiztosítás dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM34 Csapatszolgálati vezetői gyakorlat dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM35 Személy- és objektumvédelem megszervezése és vezetése dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTM36 A csapaterő kiképzés szakmódszertana dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTS01 Közrendészeti ismeretek Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, dr. Gál Erika r. őrnagy
RKBTS02 Csapatszolgálat dr. Gál Erika r. őrnagy, Fórizs Sándor r. őrnagy
RKBTS03 Közrendvédelmi ismeretek Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, Papp Dávid r. őrnagy, dr. Gál Erika r. őrnagy, Fórizs Sándor r. őrnagy
RKBTS04 Közlekedésrendészeti ismeretek Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, Felföldi Péter tanársegéd
RKBTS05 Rendészeti vezetési ismeretek Dr. Major Róbert r. ezredes, Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, dr. Gál Erika r. őrnagy, Fórizs Sándor r. őrnagy

Konzultációs időpontok: Elektronikusan egyeztetett időpontban

A tanszék története:

A Közbiztonsági Tanszék a Rendészettudományi Kar, illetve jogelődje a Rendőrtiszti Főiskola egyik legrégebbi szervezeti egysége, amely az intézmény alapítása óta részt vesz a rendőrtisztképzésben. Az elmúlt közel öt évtized természetesen több változást is hozott tanszékünk életében mind felépítése mind elnevezése terén. Oktatási tevékenységünket Katonai Tanszék elnevezéssel kezdtük meg 1971-ben, majd 1976-ban már Közbiztonsági és Közlekedési Tanszékként funkcionáltunk. 1980-ban a tanszék neve ismét változott Közbiztonsági és Testnevelési Tanszékre, majd 1991-től a Testnevelési, Önvédelmi és Lőkiképzési Szakcsoport önálló tanszékké alakulásával a tanszék neve újra Közrendvédelmi és Közlekedési Tanszék lett. Az 1994-ben a főiskolán folyó szervezet átalakítást követően az Államtudományi és Igazgatásrendészeti Tanszék szervezetéből az Igazgatásrendészeti Szakcsoport kivált és tanszékünkbe integrálódott. Feladataink is bővültek, mivel a Tagozatparancsnokság megszűnésével a hallgatók alapkiképzésének és lőkiképzésének végrehajtása is hozzánk került, illetve a tanszék kiegészült a Kiképzési Szakcsoporttal. Az újabb szervezeti átalakítást követően 1997-től létrehozták a Kiképzési és Szervezési Osztályt, ezzel egyidejűleg tanszékünkön a Kiképzési Szakcsoport megszűnt, mivel a feladatok az előbb említett osztály tevékenységi körébe kerültek át. Ebben az évben még egy lényeges változás történt, ugyanis a főiskola alapítása óta hagyományosan a Közrendvédelmi Tanszék szervezetéhez tartozó közlekedési szakcsoport önálló tanszékké alakult. 2006. január elsejével a Közlekedésrendészeti Tanszék és a Közrendvédelmi Tanszék egyesülésével jött létre a Közbiztonsági Tanszék, amely akkor még a közlekedésrendészeti szakirány és a közrendvédelmi szakirány mellett a biztonsági szakirány, továbbá az igazgatásrendészeti szakirány szakgazda tanszéke is volt.  2013. szeptemberében létrejött a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, ezért a biztonsági szakirány szakgazda tanszéke az említett tanszék lett. Ezzel egy időben az igazgatásrendészeti szakirány gondozása is más tanszékre került át.

A Közbiztonsági Tanszék a Rendészeti igazgatási alapképzési szak, a Rendészeti alapképzési szak valamint a Rendészeti vezető mesterképzési szak továbbá a Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak szakmai tantárgyainak felelőse.