Szakdolgozati témajegyzék

A témajegyzéken kívül más témát is lehet választani, elfogadásáról a tanszékvezető dönt.

Közlekedésrendészeti ismeretekből:

 1. Szabálysértési vagy közigazgatási bírság
 2. Forgalomirányítás baleset színhelyén lefolytatott szemle alatt
 3. Előkészület helyszíni szemlére - a munkavégzés minőségét és gyorsítását segítő lehetőségek
 4. Baleseti helyszíni szemle lakott területen
 5. Baleseti helyszíni szemle lakott területen kívül
 6. Baleseti helyszíni szemle autópályán, autóúton
 7. Gumiabroncsnyom-katalógus készítése és használata
 8. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése
 9. Eljárás külföldiek balesetei kapcsán
 10. Eljárás külföldiek szabályszegő magatartásai kapcsán
 11. Forgalomellenőrzés alkotmányos-jogállami kritériumok szerint
 12. A biztonságos közlekedési környezet ellenőrzése
 13. Forgalomellenőrzés és közlekedésbiztonság súlypontjai
 14. Szolgálat-vezénylés hatékony módszerei
 15. Forgalomellenőrző járőrök ellenőrzése
 16. Az éjszakai közlekedés biztonságának szolgálata
 17. Utazó bűnözők kiszűrésének lehetőségei és módszerei
 18. Felkészülés és beavatkozás előre látható forgalmi zavarok esetén
 19. Felkészülés és beavatkozás előre nem látható forgalmi zavarok esetén
 20. Forgalomirányítás rendezvényen
 21. Forgalomirányítás tömegdemonstráción
 22. Forgalomirányítás útjavítás, útépítés során
 23. A rendőrtiszt szerepe és feladata forgalomszervezési beavatkozások során
 24. Közlekedésrendészeti szabályszegések és a büntetések összhangja
 25. A közlekedésbiztonság változásának megbízható mérőszámai és a rendőri tevékenység hatékonyságának értékelése
 26. Szolgálati gépjárművekkel kapcsolatos balesetek tanulságai
 27. Víziközlekedés rendőri problémái
 28. Légiközlekedés rendőri problémái
 29. Közlekedéspolitikai törekvések, rendőri feladatok
 30. Súlyos személyi sérüléssel járó balesetek tanulságai lakott területen kívüli utakon (a körzet igazodjon a gyakorlati vagy szolgálati munka színhelyéhez)
 31. Súlyos személyi sérüléssel járó balesetek tanulságai lakott területen belüli utakon (a körzet igazodjon a gyakorlati vagy szolgálati munka színhelyéhez)
 32. Közlekedési intézkedések kidolgozása egy konkrét rendezvényre I: Labdarúgó mérkőzés biztosítása
 33. Közlekedési intézkedések kidolgozása egy konkrét rendezvényre II: Koncert biztosítása
 34. Közlekedési intézkedések kidolgozása egy konkrét rendezvényre III: Külföldi államfő fogadásának biztosítása
 35. Baleseti nyomok katalógusának összeállítása és felhasználása
 36. Baleseti rekonstrukció egymásra épülő elemei (bemeneti adatok és számítási eredmények viszonya)
 37. Baleseti nyomok katalógusának összeállítása és felhasználása helyszínelhagyásos baleset elkövetőjének megállapítása céljából
 38. Helyszínelhagyásos baleset nyomozásának egymást követő munkafázisai
 39. A baleset-megelőzéssel kapcsolatos pedagógiai munka rendőr-specifikus feladatai
 40. Rutin-forgalomellenőrzés egyes lépései a megállításra kiszemelt jármű kiválasztási szempontjaitól az intézkedés befejezéséig (személygépkocsi vagy áruszállító gépkocsi esetén)
 41. A veszélyeztetési bűncselekmények a közlekedésben
 42. A közlekedés veszélyeztetését megvalósító bűncselekmények nyomozása, bizonyítása
 43. A motorkerékpáros balesetek jellegzetességei
 44. Objektív felelősség a közúti közlekedésben.
 45. Közigazgatási bírság a közúti közlekedésben.
 46. Vezetői engedélyekre vonatkozó igazgatási szabályok és azok alkalmazása.
 47. A forgalmi engedélyre vonatkozó igazgatási szabályok és azok alkalmazása.
 48. A speciális közlekedési balesetek helyszíni szemléje (gyalogos baleset, kerékpáros baleset, különösen nagy rendőri erőt igénylő tömegszerencsétlenségek, stb.)
 49. Közösségi közlekedést érintő balesetek helyszíni szemléje és vizsgálata
 50. A közösségi közlekedés szervezési elvei
 51. Közösségi közlekedést érintő balesetek tanulságai

 

Közrendvédelmi ismeretekből:

 1. A közrendvédelmi vezető elemző-értékelő tevékenysége, mint a közterületi szolgálat tervezés szervezés alapja.
 2. A közrendvédelmi szolgálati ágra jellemző egyéni teljesítményértékelési rendszer
 3. A rendőri lőfegyverhasználat jogszerűsége és szakszerűsége.
 4. A rendkívüli események parancsnoki kivizsgálása.
 5. A közrendvédelmi szervek körözési feladatai.
 6. A rendőrség reagáló képességének javítását célzó korszerűsítés.
 7. A közösségi rendőrség hazai lehetőségei.
 8. A közrendvédelmi szolgálati ág szervezeti teljesítményértékelése
 9. A közterületi szolgálatot teljesítő állomány bűnmegelőző tevékenysége.
 10. Az iskolarendőr
 11. A térfigyelő rendszerek telepítésének szempontjai, hatásuk a közbiztonságra.
 12. A közrendvédelmi szervek hatékonyságának vizsgálata.
 13. A fogva tartottak jogainak érvényesülése
 14. A rendőrségi fogdák ellenőrzése.
 15. A fegyveres biztonsági őrség létrehozása, működése.
 16. A polgárőrség és a közrendvédelem.
 17. A tanyavilág közrendjének fenntartása.
 18. Együttműködés az Európai Unió tagállamainak rendészeti szerveivel.
 19. Rendőrségi modellek  
 20. Az önkormányzati típusú rendészet.
 21. Városok közrendjét érintő cselekmények kezelésének lehetőségei a közterületi szolgálat eszközeivel.
 22. A rendőrség civil kontrollja.
 23. Rendészeti kommunikáció.
 24. A rendőrség kapcsolata nemzeti és etnikai kisebbségekkel.
 25. Vasúti rendészet.
 26. Kockázat elemzés a rendvédelemben.
 27. Rendőri intézkedések az ombudsmani gyakorlatban.
 28. Természetes környezet védelmével kapcsolatos rendészeti feladatok.
 29. A turisztikailag frekventált területeken jelentkező közrendvédelmi feladatok.

 

Rendőri csapatszolgálati ismeretekből:

 1. A rendőrség feladatai a terrorcselekmények észlelésekor, a kiszabadítás és felszámolás megszervezésében, vezetésében.
 2. Vallás és terrorizmus
 3. A rendőri műveletek során alkalmazott jelek, jelzések, a csapatszolgálati jelkészlet sajátosságai.
 4. A parancsnoki munkatérkép tartalma és vezetésének szabályai.
 5. Kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségei a csapatszolgálati tevékenységek végrehajtása során.
 6. Az útzár alkalmazása a rendőri műveletek végrehajtása során.
 7. Elsődleges rendőri intézkedések terrorcselekmények észlelése esetén.
 8. Rendőrségi feladatok és a parancsnoki intézkedés végrehajtási sorrendje katasztrófa színhelyén.
 9. Szállítmányok közúton és vasúton történő rendőri biztosítása.
 10. Különbségek az európai rendőrségek tömegkezelési gyakorlatában
 11. Tömegoszlatás megszervezése és végrehajtása nagyobb rendőri erővel békés jellegű tömeggel szemben.
 12. Tömegoszlatás megszervezése és végrehajtása nagyobb rendőri erővel, agresszív, felfegyverkezett tömeggel szemben
 13. Rendezvények, tömegdemonstrációk rendőri biztosításának elvei és gyakorlati kérdései.
 14. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok csapatszolgálati feladat végrehajtására kijelölt parancsnoki és végrehajtói állomány felkészítése, a képzés sajátosságai.
 15. Sportrendezvények rendőri biztosítása.
 16. Sportrendezvények biztonsága, együttműködés a biztonság érdekében tevékenykedő szervekkel, szervezetekkel.
 17. A huligán jelenség és a megszüntetését célzó hazai és nemzetközi lépések
 18. Polgári légi forgalmat lebonyolító repülőterek őrzése, védelme, biztonsága megszervezése.
 19. A parancsnokok tervező-szervező munkája a rendőri csapatszolgálati feladatok során.
 20. A parancsnoki munka sorrendjének és tartalmának bemutatása okmánymintákon keresztül.
 21. Védett vezetők utazásainak biztosításával összefüggő rendőri feladatok.
 22. A védett vezetők biztosításáért felelős szervek tevékenysége, a gyakorlati végrehajtás különbségei.
 23. A rendőri csapaterővel végrehajtott tevékenység tapasztalatai ……………………. megyei rendőr-főkapitányságok területén.
 24. Oszlató csoport parancsnokának tervező, szervező munkája.
 25. Az 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekkel összefüggő jogok és kötelességek.
 26. Objektumőrzés és védelem megszervezése.
 27. Diplomáciai objektumok őrzés és védelme.
 28. Kiemelt fontosságú ipari objektumok őrzése és védelme.
 29. Tárgyalócsoportok szerepe a válságkezelésben.
 30. A kulturális rendezvények biztosításának sajátosságai, jellemzői.
 31. Rendőri műveletek tervezése és vezetése.
 32. Csapatszolgálati feladatok híradó és informatikai biztosítása.
 33. Rendőri műveletek logisztikai biztosítása.
 34. Rendezvények bejelentésének formai és tartalmi kérdései, a bejelentés elbírálásának gyakorlata.
 35. Rendőri feladatok robbantással elkövetett terrorcselekmény esetén.