NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Krimináltechnikai Tanszék oktatói, munkatársai

Dr. Gárdonyi Gergely r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
tanszékvezető, egyetemi docens

1089 Budapest, Diószegi S. u. 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. em. 133.
Telefon: +36-1-432-9194, +36-1-432-9000/19-332
Mellék: 19-332
Email: gardonyi.gergely@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Kriminálmetodika 1.
 • Kriminálmetodika 2.
 • Krimináltechnika 1.
 • Krimináltechnika 2.
 • Krimináltechnika
 • Bűnügyi helyszínelés

Kutatási területei: 

 • Szemle
 • Bűnügyi helyszínelés
 • Bűnügyi technika

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10037432

 

Dr. Vigh András r. alezredes
rendőrségi tanácsos
egyetemi docens

1089 Budapest, Diószegi S. u. 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 130.
Telefon: +36-1-432-9000/19-333
Mellék: 19- 333
E-mail: vigh.andras@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Krimináltechnika 1-2.
 • Krimináltechnika legújabb eszközei és módszerei
 • A szakértő szerepe a rendészeti munkában
 • Krimináltechnikai ismeretek
 • Kriminalisztikai írásvizsgálat

Kutatási területei:

 • A digitalizált aláírások vizsgálati lehetőségei
 • A nyomok bizonyítási ereje az eljárások különböző szakaszaiban

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033270

 

Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet ny. r. ezredes
professor emerita

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 131.
Telefon: +36-1-432-9000/19-337
Mellék: 19-337
E-mail: ballane.fuszter.erzsebet@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Krimináltechnika 1.
 • Krimináltechnika 2.
 • A forenzikus tudományok szerepe a nyomozásban

Kutatási területei:

 • A kriminalisztika elméleti kérdései és a forenzikus tudományok kialakulásának története

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10032785

 

Girhiny Kornél r. alezredes  
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 109.
Telefon: +36-1-432-9000/19-182
Mellék: 19-182
E-mail: girhiny.kornel@uni-nke.hu

 • Oktatott tantárgyai:
 • Kriminálmetodika 1.
 • Kriminálmetodika 2.
 • Kriminálmetodikai szituációs gyakorlatok
 • Speciális bűnügyi helyzetek kezelése

Kutatási területei:

 • A helyszíni kihallgatás

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10038651

 

Dr. Nyitrai Endre r. őrnagy 
egyetemi docens

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 112.
Telefon: +36-1-432-9000/19-288
Mellék: 19-288
E-mail: nyitrai.endre@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Kriminálmetodika 1.
 • Kriminálmetodika 2.
 • Összehasonlító gyakorlati nyomozástan

Kutatási területei:

 • E-nyomozási ökoszisztéma, okos város-okos rendőrség, hálózatkutatás

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10038561

 

Rucska András r. őrnagy
mesteroktató

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 130.
Telefon: +36-1-432-9000/19-333
Mellék: 19- 333
E-mail: rucska.andras@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Krimináltechnika
 • Krimináltechnika 1.
 • Krimináltechnika 2.
 • Krimináltechnika legújabb eszközei és módszerei

Kutatási területei:

 • Személyazonosítás biometrikus lehetőségei
 • Új krimináltechnikai eszközök

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10051696

 

Dr. Frigyer László r. alezredes
egyetemi tanársegéd
NKE RTK Kari Tanács Tag
NKE SE Rendészeti Kutyás Szakosztály szakosztályvezető
MRTT Hallgató Tagozat elnökhelyettes

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 248.
Telefon: +36-1-32-9000/19-245
Mellék: 19-245
E-mail: frigyer.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2.
 • Vagyon-visszaszerzés és kármegtérülés kriminalisztikai kérdései
 • A fogvatartási hely kriminalisztikája
 • Szolgálati kutya a rendvédelmi szervek szolgálatában
 • A bv. intézetek kriminalisztikája testközelben
 • Büntetés-végrehajtási igazgatási alapismeretek

Kutatási területei:

 • szolgálati kutyák alkalmazása
 • a büntetés-végrehajtás és a kriminalisztika
 • fogva tartással kapcsolatos kártérítés

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10049131

Konzultációs időpontok: egyeztetett időpontban és helyen

 

Bélai Gábor r. százados
mesteroktató

1089 Budapest, Diószegi S. u. 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 106.
Telefon: +36-1-432-9000/19-439
Mellék: 19- 439
E-mail: belaig@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Krimináltechnika 1-2.
 • Krimináltechnika legújabb eszközei és módszerei
 • Krimináltechnika

Kutatási területei:

 • A kriminalisztikai eljárások szerepe a felderítésben és a bizonyításban
 • A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésének és vizsgálatának új kriminalisztikai módszerei

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10090414

 

Munkatársak:

Kecskeméti Andrea
adminisztrátor

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 133.
Telefon:  +36-1-432-9194, +36-1-432-9000/19-325
Mellék: 19-325
E-mail: kecskemeti.andrea@uni-nke.hu

 

Sipos Péter
technikus

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 106.
Telefon: +36-1-432-9000/19-237
Mellék: 19-237
E-mail: sipos.peter@uni-nke.hu

 

Külsős oktató:

Dr. Petrétei Dávid

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 111. 
Telefon: +36-1-432-9194, +36-1-432-9000/19-292
Mellék: 19-292
E-mail: petretei.david@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Kriminalisztika-elmélet
 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2.
 • Speciális bűnügyi helyzetek kezelése
 • Krimináltaktikai ismeretek
 • Kriminalisztikai ismeretek

Kutatási területei:

 • daktiloszkópia
 • kriminalisztikai bizonyításelmélet
 • tömegszerencsétlenségek áldozatazonosítása (DVI)
 • a vérnyom-elemzés
 • a bűnügyi helyszínelés

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10048590

Konzultációs időpontok: előre egyeztetett időpontban a tanszéki irodában.