NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Krimináltechnikai Tanszék oktatói, munkatársai

Dr. Gárdonyi Gergely r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
tanszékvezető, adjunktus

1089 Budapest, Diószegi S. u. 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. em. 133.
Telefon: +36-1-432-9194, +36-1-432-9000/19-332
Mellék: 19-332
Email: gardonyi.gergely@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Kriminálmetodika 1.
 • Kriminálmetodika 2.
 • Krimináltechnika 1.
 • Krimináltechnika 2.
 • Krimináltechnika
 • Bűnügyi helyszínelés

Kutatási területei: 

 • Szemle
 • Bűnügyi helyszínelés
 • Bűnügyi technika

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10037432

Dr. Vigh András r. alezredes
rendőrségi tanácsos
egyetemi docens

1089 Budapest, Diószegi S. u. 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 130.
Telefon: +36-1-432-9000/19-333
Mellék: 19- 333
E-mail: vigh.andras@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Krimináltechnika 1-2.
 • Krimináltechnika legújabb eszközei és módszerei
 • A szakértő szerepe a rendészeti munkában
 • Krimináltechnikai ismeretek
 • Kriminalisztikai írásvizsgálat

Kutatási területei:

 • A digitalizált aláírások vizsgálati lehetőségei
 • A nyomok bizonyítási ereje az eljárások különböző szakaszaiban

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033270

Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet ny. r. ezredes 
rendőrségi főtanácsos
egyetemi tanár

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 131.
Telefon: +36-1-432-9000/19-337
Mellék: 19-337
E-mail: ballane.fuszter.erzsebet@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Krimináltechnika 1.
 • Krimináltechnika 2.
 • A forenzikus tudományok szerepe a nyomozásban

Kutatási területei:

 • A kriminalisztika elméleti kérdései és a forenzikus tudományok kialakulásának története

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10032785

Dr. Bói László r. alezredes
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 112.
Telefon: +36-1-432-9000/19-288
Mellék: 19-288
E-mail: boi.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Forenzikus medicina
 • Igazságügyi orvostan
 • Kriminálmetodika 1.
 • Kriminálmetodika 2.
 • Speciális bűnügyi helyzetek kezelése
 • Kriminálmetodikai szituációs gyakorlatok
 • Speciális bűnügyi helyzetek kezelése

Kutatási területei:

 • Vagyon elleni bűncselekmények kriminalisztikája

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10038702

Farkasné Dr. Halász Henrietta r. alezredes
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 109.
Telefon: +36-1-432-9000/19-182
Mellék: 19-182
E-mail: halasz.henrietta@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Környezet- és természet elleni bűncselekmények kriminálmetodikája
 • Kriminálmetodika 1
 • Kriminálmetodika 2.
 • Összehasonlító gyakorlati nyomozástan

Kutatási területei:

 • A környezet és a természet elleni bűncselekmények szabályozása és nyomozási módszertana

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033353

Girhiny Kornél r. alezredes  
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 109.
Telefon: +36-1-432-9000/19-182
Mellék: 19-182
E-mail: girhiny.kornel@uni-nke.hu

 • Oktatott tantárgyai:
 • Kriminálmetodika 1.
 • Kriminálmetodika 2.
 • Kriminálmetodikai szituációs gyakorlatok
 • Speciális bűnügyi helyzetek kezelése

Kutatási területei:

 • A helyszíni kihallgatás

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10038651

Dr. Nyitrai Endre r. őrnagy 
egyetemi adjunktus

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 112.
Telefon: +36-1-432-9000/19-288
Mellék: 19-288
E-mail: nyitrai.endre@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Kriminálmetodika 1.
 • Kriminálmetodika 2.
 • Összehasonlító gyakorlati nyomozástan

Kutatási területei:

 • E-nyomozási ökoszisztéma, okos város-okos rendőrség, hálózatkutatás

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10038561

Rucska András r. őrnagy
mesteroktató

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 130.
Telefon: +36-1-432-9000/19-333
Mellék: 19- 333
E-mail: rucska.andras@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Krimináltechnika
 • Krimináltechnika 1.
 • Krimináltechnika 2.
 • Krimináltechnika legújabb eszközei és módszerei

Kutatási területei:

 • Személyazonosítás biometrikus lehetőségei
 • Új krimináltechnikai eszközök

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10051696

Munkatársak:

Kellnerné Brandl Noémi
szakelőadó

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 133.
Telefon:  +36-1-432-9194, +36-1-432-9000/19-325
Mellék: 19-325
E-mail: kellnerne.brandl.noemi@uni-nke.hu

Sipos Péter
technikus

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 106.
Telefon: +36-1-432-9000/19-237
Mellék: 19-237
E-mail: sipos.peter@uni-nke.hu