NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Krimináltechnikai Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Mészáros Bence r. ezredes
mb. tanszékvezető, egyetemi docens

1089 Budapest, Diószegi S. u. 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. em. 133.

Titkárság:

Körmendi Márta
szakfőelőadó
 
E-mail: kormendi.marta@uni-nke.hu
 
1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.,
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. em. 132.
Telefon: +36-1-432 9000/19-425
Mellék: 19-425

 

 

Oktatott tárgyak:

Tantárgy kódja Tantárgy neve Oktató neve
RKRIB01 Krimináltechnika 1 Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet, Dr. Vigh András, Rucska András
RKRIB02 Krimináltechnika 2 Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet, Dr. Vigh András, Rucska András
RKRIB05 Kriminálmetodika 1 Dr. Bói László, Farkasné Dr. Halász Henrietta, Girhiny Kornél, Dr. Nyitrai Endre
RKRIB06 Kriminálmetodika 2 Dr. Bói László, Farkasné Dr. Halász Henrietta, Girhiny Kornél, Dr. Nyitrai Endre
RFTTB04 Kriminálmetodikai szituációs gyakorlatok Girhiny Kornél, Dr. Bói László
RKRIB09 Igazságügyi orvostan Dr. Bói László, Dr. Kristóf István
RKMTM02

Speciális bűnügyi helyzetek kezelése

Dr. Bói László, Girhiny Kornél

RFTTB22E  Criminalistic studies related to crime scene investigations Dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet, Dr. Nyitrai Endre, Dr. Vigh András, Rucska András
RFTTS04  Szakértő etikett és érveléstechnika Lontai Márton
RKMTM03 Összehasonlító gyakorlati nyomozástan Dr. Nyitrai Endre, Farkasné Dr. Halász Henrietta
RKTTM01

Krimináltechnika legújabb eszközei és módszerei

Dr. Vigh András, Rucska András
RKTTM03  Krimináltechnikai ismeretek Dr. Vigh András, Rucska András
RKTTM02 A szakértő szerepe a rendészetei munkában Dr. Vigh András
RKMTM04 Forenzikus medicina Dr. Bói László, Dr. Kristóf István
RKMTM05 Kriminalisztikai fegyvertan és sebballisztika dr. Tóth István
RKTTM03 Krimináltechnikai ismeretek Dr. Vigh András
RKTTM04 Kriminalisztikai írásvizsgálat Dr. Vigh András
RKTTS22 Krimináltechnika Rucska András
RFTTB02  Környezet- és természet elleni bűncselekmények kriminálmetodikája Farkasné Dr. Halász Henrietta
RFTTB05  Bűnügyi helyszínelés  

Konzultációs időpontok: Elektronikus úton előre egyeztetett időpontban.

A tanszék története:

A korábbi Kriminalisztikai Tanszék első átalakulása során egy Krimináltechnikai, valamint egy Krimináltaktikai és Metodikai szervezeti egységre tagolódott. 2019. július 1-ével jött létre a Forenzikus Tudományok Tanszék, jelenlegi nevén Krimináltechnikai Tanszék, amely magában foglalja a fent említett Krimináltechnikai, valamint a Krimináltaktikai- és Metodikai Tanszék Metodika Szakcsoportját, így két nagyobb területet érint jelenlegi oktatási, kutatási feladatköre. A tanszéken dolgozó oktatók többéves, területi munka során szerzett gyakorlati tapasztalatokon nyugvó és azokat hasznosító oktatói képességekkel rendelkeznek. A folyamatos kutatómunka eredményei a szűken vett tananyag elsajátítását megkönnyítő jegyzetek, illetve egyéb publikációk számában jelennek meg. Az oktatói közösség kriminálmetodika és krimináltechnika területét érintő pályázatokban vesz részt, szakkönyvekben, valamint hazai és nemzetközi szaklapokban számol be kutatásairól.