NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Dobák Imre
egyetemi docens

Tanszék elérhetőségei:

Budapest Hungária körút 9-11.
„A” épület 9. emelet 929.
Telefon: +36-1-432-9000/29-685
Mellék: 29-685
E-mail: pnbtsz@uni-nke.hu.

Titkárság:

Molnár Szilvia
Oktatási asszisztens

E-mail: molnar.szilvia@uni-nke.hu

A tanszék története:

A Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék 2012-ben kezdte meg működését a Nemzetbiztonsági Intézet keretében. Célja, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a titkos felderítéssel foglalkozó szervezetek felsőoktatási partnereként, a képzésekben megjelenők számára szakmai fejlődést biztosító modern ismeretek átadása, szemlétük formálása, képességeik fejlesztése.

A tanszék által gondozott szakok keretében a hallgatók levelező munkarendben, hároméves alapképzési szakon és kétéves mesterképzési szakon folytathatnak tanulmányokat. A képzések zártak, a szakra jelentkezés korlátozott, csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a titkos információgyűjtés folytatására, illetve leplezett eszközök alkalmazására törvényben feljogosított szervek állományába tartozó olyan személy jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik.

A képzések célja olyan polgári nemzetbiztonsági szakértők oktatása és nevelése a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a titkos információgyűjtésre feljogosított szervek számára, akik az alapszak elvégzését követően korszerű általános és szaktudományi, elméleti és gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai, szaktechnikai, jogi, kriminológiai, kriminalisztikai, pszichológiai, informatikai, biztonságpolitikai és idegen szaknyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A mesterszakon a képzési cél olyan nemzetbiztonsági szakemberek képzése, akik alkalmasak a közigazgatási, a katonai, a rendészeti, és a tudományos szektorokban vezetői és szakértői feladatok ellátására, szakmai ismereteik és gyakorlati készségeik alapján képesek nemzetbiztonsági problémák értékelésére, elemzésére és megoldására. Felkészültek a politikai intézmények, biztonsági folyamatok, közpolitikák működésének, összefüggéseinek megértésére, kormányzati válaszok előkészítésének a támogatására.

A tanszék a folyamatos képzési és kutatási feladatai mellett nagy hangsúlyt fektet a képzés szerkezetének és belső tartalmának továbbfejlesztésére, melyet a Nemzetbiztonsági Intézet tanszékeivel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem érintett oktatási egységeivel együttműködve hajt végre.

A tanszék küldetése a polgári nemzetbiztonsági ágazat múltjának, jelenének, jövőjének tudományos igényű vizsgálata, különös tekintettel a működési feltételek változására, a szervezési-irányítási, valamint egyéb humán és technikai kérdéskörökre.