Rendészetelméleti és -történeti Tanszék oktatói

Dr. Sallai János r. ezredes
tanszékvezető, egyetemi tanár

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 343.
Telefon: +36-1-432-9000/19-189
Mellék: 19-189
E-mail: sallai.janos@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • INITM1510 Az Európai Unió kisebbségi és migrációs politikája
 • RARTM06 Tudományos kutatásmódszertan
 • RDIID01K_KV0009 A rendészettudomány története
 • RDIID01K_KV0012 Az államhatárok története
 • RDIID01K_KV0015 Kriminálföldrajz
 • RDIID02K_KV0017 Az államhatárok rendészete
 • RDIID02K_SV0020 A globalizáció és rendészeti kihívásai
 • RDIIDK_KK02 Rendészettudományi ismeretek
 • RHRTM02 Komplex rendészeti vezetési gyakorlat
 • RRETB02 Szakdolgozat módszertan
 • RRETB04 Igazgatásrendészeti szakmatörténet
 • RRETB05 Rendészettörténet
 • RRTTS01 Rendészettörténet
 • RRVTB04 Politika földrajz
 • RRVTB05 Államhatárok története
 • RRVTM12 Rendészettudomány története
 • VKMTM29 Rendészettudomány elmélete

Kutatási területei: a rendészet története, az államhatár története, schengeni integráció.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10002527

Dr. Deák József r. alezredes
tanársegéd

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 249.
Telefon: +36-1-432-9000/19-198
Mellék: 19-198
E-mail: deak.jozsef@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • INITM152 Rendészeti rendszerek
 • RHRTM02 Komplex rendészeti vezetési gyakorlat
 • RRETB02 Szakdolgozat módszertan
 • RRETB04 Igazgatásrendészeti szakmatörténet
 • RRETB05 Rendészettörténet
 • RRVTB05 Államhatárok története
 • RRVTM08 Rendészeti rendszerek
 • RRVTM12 Rendészettudomány története

Kutatási területei: rendészettörténet, rendészettudomány történet, Oroszország rendészettörténete, orosz határőrizet, terrorizmus elleni fellépés Oroszországban, orosz űrvédelem.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10039973

Dr. Kerezsi Klára
egyetemi tanár,
a Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 351.
Telefon: +36-1-432-9000/19-444
Mellék: 19-444
E-mail: kerezsi.klara@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • RDIID03K_KV0024 Kriminológia II.: Az intézményes reakciók kriminológiája
 • RDIIDE_KF011 Személyes fejlesztési feladat3
 • RDIIDE_KF08 Kutatási asszisztencia, kutatásszervezés 3
 • RDIIDE_KF09 Személyes (kutatói) fejlesztési feladatok
 • RDIIDE_KF22 Személyes (kutatói) fejlesztési feladatok(lektori)
 • RDIIDK_KK01 A rendészet általános elmélete
 • RDIIDK_KK02 Rendészettudományi ismeretek
 • RDIIDK_KK03 A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana I.: Bevezetés a kvantitatív és kvalitatív kutatásmódszertanba
 • RDIIDKU0056 Kutatási mikro- és makroperspektíva analízis I.
 • RDIIDKU0058 Kutatási mikro- és makroperspektíva analízis III.

Kutatási területei: kriminológia

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10005344

Dr. Kovács Tamás
egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 249.
Telefon: +36-1-432-9000/19-183
Mellék: 19-183
E-mail: kovacs.tamas@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • NKEHT030105 Általános szociológia (Szociológiai alapismeretek)
 • RARTB05 Rendészeti szociológia
 • RARTM06 Tudományos kutatásmódszertan
 • RDIID01K_KV0009 A rendészettudomány története
 • RDIID01K_SV0016 Genocídiumok, etnikai tisztogatások, szegregációk, apartheid és a közigazgatás, illetve a rendészeti szervek szerepe a történelemben
 • RDIID03K_SV0023 Kutatásmódszertan különös tekintettel a levéltárakban, a múzeumokban és a könyvtárakban végzendő tudományos kutatáshoz
 • RRETB02 Szakdolgozat módszertan

Kutatási területei: a magyar rendőrség és rendészeti szervek története; titkosszolgálatok története.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10040176

Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes
adjunktus

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 344.
Telefon: -
Mellék: -
E-mail: toth.nikolett@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • RRETB09 Sportrendészet
 • RRVTM09 Rendészetelmélet 1.
 • RARTB01 Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer
 • RARTM02 Rendészeti szervek működésének jogi alapjai
 • RRVTM04 A rendészettudományok alapjai
 • RRVTM05 Rendészet és a rendészeti igazgatás elmélete

Kutatási területei: sportrendészet, sportjog közjogi és magánjogi vonatkozásai, rendészetelmélet.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10038917

Dr. Pap András László
egyetemi tanár

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ 248.
Telefon: +36-1-432-9000/19-183
Mellék: 19-183
E-mail: pap.andras.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • RDIID03K_KV0017 A rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései
 • RDIIDK_KK02 Rendészettudományi ismeretek
 • RDIIDKU0056 Kutatási mikro- és makroperspektíva analízis I.
 • RDIIDKU0057 Kutatási mikro- és makroperspektíva analízis II.
 • RDIIDKU0058 Kutatási mikro- és makroperspektíva analízis III.
 • RRETB01 A rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései
 • RDIIDE_KF07 Személyes fejlesztési feladat    

Kutatási területei: Alkotmányjog, emberi jogok, kisebbségi jog

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10003022

Dr. Finszter Géza ny. r. ezredes
professor emeritus

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ 249.
Telefon: +36-1-432 9000/19-198
Mellék: 19-198
E-mail: finszter.geza@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • INITM151 A rendészetelmélet
 • RAJTS01 Rendészetelmélet
 • RARTB01 Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer
 • RARTM02 Rendészeti szervek működésének jogi alapjai
 • RBSTM03 Kriminálstratégia
 • RDIID03K_SV0035 Rendészet a biztonságvédelem rendszerében
 • RDIIDK_KK01 A rendészet általános elmélete
 • RDIIDK_KK02 Rendészettudományi ismeretek
 • RRVTM04 A rendészettudományok alapjai
 • RRVTM05 Rendészet és a rendészeti igazgatás elmélete
 • RRVTM09 Rendészetelmélet 1.
 • RRVTM10 Rendészetelmélet 2.
 • RRVTM11 Rendészetelmélet 3.

Kutatási területei: rendészetelmélet, kriminológia, kriminalisztika.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10003194