NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Sallai János r. ezredes
egyetemi tanár
Rendészettudományi Doktori Iskola vezető-helyettes

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 343.

Titkárság:

Oktatási Központ 2. emelet 232.
Telefon: +36-1-432-9000/19-441
Mellék: 19-441

Rozman Mónika
titkársági referens

E-mail: rozman.monika@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Tantárgy kódja Tantárgy neve Oktató neve
INITM151 A rendészetelmélet  Dr. Finszter Géza
INITM152 Rendészeti rendszerek  Dr. Sallai János, Dr. Deák József
NKEHT030105 Általános szociológia (Szociológiai alapismeretek) Dr. Kovács Tamás
RAJTS01 Rendészetelmélet  Dr. Finszter Géza, Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes
RARTB05 Rendészeti szociológia  Dr. Kovács Tamás
RARTM06 Tudományos kutatásmódszertan  Dr. Sallai János, Dr. Kovács Tamás
RRETB01 A rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései Dr. Pap András László
RRETB02 Szakdolgozat módszertan  Dr. Sallai János, Dr. Deák József, Dr. Kovács Tamás  
RRETB04 Igazgatásrendészeti szakmatörténet  Dr. Sallai János, Dr. Deák József
RRETB05 Rendészettörténet  Dr. Sallai János
RRETB09 Sportrendészet  Dr. Tóth Nikolett Ágnes
RRTTS01 Rendészettörténet  Dr. Sallai János, Dr. Deák József
RRVTB04 Politika földrajz  Dr. Sallai János
RRVTB05 Államhatárok története  Dr. Sallai János
RRVTM04 A rendészettudományok alapjai   Dr. Finszter Géza
RRVTM08 Rendészeti rendszerek  Dr. Deák József
RRVTM09 Rendészetelmélet 1.   Dr. Finszter Géza, Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes
RRVTM10 Rendészetelmélet 2.   Dr. Finszter Géza
RRVTM11 Rendészetelmélet 3.   Dr. Finszter Géza
RRVTM12 Rendészettudomány története Dr. Sallai János, Dr. Deák József

Konzultációs időpontok: előzetes egyeztetés alapján

A tanszék története:

2012-ben, a rendészettudomány akkreditálását követően merült fel az az igény, hogy a rendészetelméletet tanszéki szinten oktassák, gondozzák. 2013-ban a Szenátus jóváhagyásával hozták létre a Rendészetelméleti Tanszéket, amelynek fő feladata a rendészetelmélet és -történet oktatása, kutatása, és a Rendészettudományi Doktori Iskola előkészítése volt. 2016-ban önálló tanszékként létrehozták a Rendészelméleti és -történeti Tanszéket a rendészeti tradíciók kutatására és ápolására, amely 2018-ban Rendészettörténeti Tanszék néven folytatta munkáját intézeti keretek között, majd 2019-ben az intézet megszűnésével ismét megalakult a Rendészetelméleti és – történeti  Tanszék, amelynek fő feladata az alap-, mester- és doktori képzésen a rendészet elméletének és történetének kutatása, illetve oktatása. A tanszék aktív szerepet vállalt a Karvasy Ágoston Kutatóműhelyben, amelynek során több kiemelkedő alkotás született, például a Rendészettudományi Szaklexikon. A tanszék állománya kiemelt szerepet vállal a Rendészettudományi Doktori Iskola, valamint a kar tudományos és oktatási tevékenységében.