NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozatok/diplomamunkák témajegyzéke

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

BA és MA témajegyzék 2019

Dr. Sallai János

 1. Az első ki és bevándorlási törvények meghozatalának folyamata
 2. A magyar államhatár története (Egy időszak) 
 3. A határőrizet története 
 4. Rendészet története (Egy-egy időszak feldolgozása)
 5. Egy szakmai szervezet története (Rendőrség, határőrség, vám és pénzügyőrség, folyamőrség...) 
 6. Az EU bel-, és igazságügyi (schengeni) együttműködés folyamata, története 
 7. Egy EU tagállamának rendészeti rendszere
 8. Globalizáció, és a globalizáció rendészeti kihívásai 
 9. Rendészeti szabályzatok feldolgozása
 10. Lőfegyverhasználat története

Dr. Deák József

 1. A rendészeti sajtó története (egy-egy időszak, vagy rendészeti sajtó feldolgozása)
 2. Az ideológiai háború a rendészeti sajtóban 1953–1990.
 3. Sajtórendészet, cenzúra történet (egy-egy időszak feldolgozása)
 4. Etnikai-e vagy multikulturális a bűnözés a Belügyi Szemlében megjelent cikkek alapján
 5. A titkos háborúk történetéből a Belügyi Szemlében megjelentek tükrében
 6. Oroszország rendészet története, (egy-egy korszak vagy szervezet) magyar párhuzamok
 7. Az oroszországi rendészeti sajtó története közös jellemzők
 8. Oroszország rendészeti rendszerei - azonosságok és különbségek a magyarországival
 9. Az orosz állambiztonsági szervek története, párhuzamok

Dr. Kovács Tamás 

 1. A magyar rendőrség története adott időszakban
 2. Az I. világháború alatti rendészeti és állambiztonsági tevékenység egyes aspektusainak elemzése
 3. A II. világháború alatti rendészeti és állambiztonsági tevékenység egyes aspektusainak elemzése
 4. Az 1945 előtti rendészettel és rendőrséggel foglalkozó törvények meghozatali folyamatai
 5. Az internálás, illetve a rendőrhatósági felügyelet intézményrendszere
 6. A magyar királyi csendőrség története adott időszakban
 7. A rendőrség 1945-1948 közti újra- és újjászervezése
 8. Budapesti Rendőr-főkapitányság történetének egyes fejezetei
 9. Együttműködés más rendészeti szervekkel
 10. Egyes diktatórikus rendszerek rendőrségeinek állambiztonsági szerveinek története
 11. Egyes történelmi események rendészeti, rendészettörténeti elemzése és értékelése

Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

 1. A sportrendezvények biztonságának aktuális kérdései
 2. A sportrendezvények szervezésének története

Dr. Pap András László

 1. Az emberi jogok és a rendészet összefüggései
 2. A rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája
 3. A digitális korszak rendészeti kihívásai
 4. A gyűlölet-bűncselekmények problematikája
 5. A kisebbségek és a rendőrség
 6. Az etnikai profilalkotás problematikája
 7. Rendészet és média
 8. A rendészeti szervek tagjainak emberi jogai

Dr. Finszter Géza (csak MA képzés)

 1. Együttműködés a közrendvédelmi és a bűnüldözési szolgálatok között
 2. Felderítés a büntetőeljárás határán az új büntetőeljárási kódex tükrében
 3. Kriminálpolitika és bűnüldözési stratégiák, irányzatok a rendszerváltástól napjainkig
 4. Rendészeti és büntetőeljárási kényszerintézkedések, különbségek és azonosságok
 5. A kriminalisztika hatása a rendészettudomány önállósodására
 6. Lakossági vélemények, rendőrségi értékelések és statisztikai adatok a helyi közbiztonságról