NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék - vizsgafelkészülési témakörök

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék 

Vizsgafelkészülési témakörök, kérdések:

Rendészeti rendszerek INITM152, RRVTM08

1. A közbiztonsági rendszer

A ~ fogalma, elemei, értelmezési kerete. A közbiztonsági rendszer típusai, alrendszerei, ezek kapcsolódási területei, összefüggésrendszere. A közbiztonsági rendszerek alrendszereinek szerkezeti elemei, belső összefüggésrendszere, arányai. A rendészeti alrendszer, a magánbiztonsági alrendszer és a civil önvédelem alrendszer.

2.A rendészeti rendszer

A ~ és a közbiztonsági rendszer összefüggései, társadalmi vonatkozásai. A rendészeti rendszer elemei, jogi szabályozási kerete. A szűkebb értelemben interpretálható rendészeti hatóságok. A Rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a Büntetés-végrehajtási szervezet és a nemzetbiztonsági szolgálatok.

3.A közbiztonsági rendszer további alrendszerei

A magánbiztonság és a civil önvédelmi alrendszer, mint a közbiztonsági rendszer további elemei. Összefüggések és funkciórendszer. A rendészeti rendszer speciális területei. A rendészeti rendszer határterületei, az itt megjelenő szervezetek funkciórendszere, feladat és hatásköre.