NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Informatikai Csoport oktatói

Fekete Zsuzsanna
műszaki tanár

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 202.
Telefon: +36-1-432-9000/19-177
Mellék: 19-177
E-mail: fekete.zsuzsa@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

Informatika 1.
Informatika 2.
Informatika 3.
Informatika (Bz) 1.
Informatika (Bz) 2.
Robotzsaru 1.
Robotzsaru 2.
Robotzsaru 3.
Robotzsaru 4.
Robotzsaru 5.
Informatika és Robotzsaru
Kutatási területei: informatika

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033264


Sánta Györgyné Huba Judit
mesteroktató

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 202.
Telefon: +36-1-432-9000/19-177
Mellék: 19-177
E-mail: sne.huba.judit@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

Informatika 1.
Informatika 2.
Informatika 3.
Informatika (Bz) 1.
Informatika (Bz) 2.
Robotzsaru 1.
Robotzsaru 2.
Robotzsaru 3.
Robotzsaru 4.
Robotzsaru 5.
Informatika és Robotzsaru
Kutatási területei: informatika

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033244

A Csoport ellátja a karon az informatika és a robotzsaru tantárgyak oktatási feladatait, és az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési, illetve tudományos kutatási feladatokat.