NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Intézkedéstaktikai és Lőkiképzési Csoport

Erdős Ágnes r. alezredes
mesteroktató

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 15.
Telefon: +36-1-432-9000/19-215
Mellék: 19-215
E-mail: erdos.agnes@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

  • Lőkiképzés
  • Intézkedéstaktika
  • Integrált rendőri ismeretek

Kutatási területei: intézkedéstaktika, lőkiképzés

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10058051

 

dr. Gáspár Miklós r. alezredes
mesteroktató

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 17.
Telefon: +36-1-432-9000/19-156
Mellék: 19-156
E-mail: Gaspar.Miklos@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

  • Lőkiképzés
  • Intézkedéstaktika

Kutatási területei: intézkedéstaktika, lőkiképzés

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10040886

 

Retek Amadé r. őrnagy
mesteroktató

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 17.
Telefon: +36-1-432-9000/19-344
Mellék: 19-344
E-mail: retek.amade@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

  • Lőkiképzés
  • Intézkedéstaktika
  • Integrált rendőri ismeretek

Kutatási területei

MTMT

A Csoport ellátja a karon az intézkedéstaktika, a lőkiképzés tantárgyak oktatási feladatait, és az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési, illetve tudományos kutatási feladatokat.