NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendvédelmi Tagozat

Parancsnok:

dr. Simon Attila r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
intézetvezető

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 203.
Telefon: +36-1-432-9129, +36-1-432-9000/19-117
Mellék: 19-117, 19-130
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu

Parancsnok-helyettes:

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 10.
Telefon: +36-1-432-9218, +36-1-432-9000/19-118
Mellék: 19-118
E-mail: 

Titkárság:

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 11.
Telefon: +36-1-432-9148, +36-1-432-9000/19-216
BM: 19-216
E-mail: rendvedelmi.tagozat@uni-nke.hu

Németh Ilona
adminisztrátor
E-mail: nemeth.ilona@uni-nke.hu

Évfolyamparancsnokok:

Cserhalmi Pál r. alezredes
II. évfolyam parancsnoka

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium V. emelet 531.
Telefon: +36-1-432-9000/19-122
Mellék: 19-122
E-mail: cserhalmi.pal@uni-nke.hu

Bánházi György r. százados
III. évfolyam parancsnoka

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium III. emelet 331.
Telefon: +36-1-432-9000/19-435
Mellék: 19-435
E-mail: banhazi.gyorgy@uni-nke.hu

Lőrincz Kornél r. alezredes
IV. évfolyam parancsnoka

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 4.
Telefon: +36-1-432-9000/19-448
Mellék: 19-448
E-mail: lorincz.kornel@uni-nke.hu

Kubis Tibor r. százados
I. évfolyam parancsnoka

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 231.
Telefon: +36-1-432-9000/19-233
Mellék: 19-233
E-mail: kubis.tibor@uni-nke.hu

Horváth Zoltán tű. mk. őrnagy
kiképző, kiemelt főreferens

Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus,
Hungária krt. 9. KVI oktatási épület, fsz.4
Telefon: +36-1-432-9000/29-488
Mellék: 29-488
E-mail: horvath_zoltan@uni-nke.hu

Rendészeti kiképzők
Évfolyamparancsnok-helyettesek

Polonkai László Dániel r. zászlós
III. évfolyam parancsnokhelyettese
segédkiképző

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 3.
Telefon: +36-1-432-9000/19-313
Mellék: 19-313
E-mail: Polonkai.Laszlo.Daniel@uni-nke.hu

Gombás Tibor r. főtörzsőrmester
IV. évfolyam parancsnokhelyettese
segédkiképző

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 4.
Telefon: +36-1-432-9000/19-448
Mellék: 19-448
E-mail: gombas.tibor@uni-nke.hu

Kozák Sándor c. r. főtörzszászlós
tanácsos
I. évfolyam parancsnokhelyettese
segédkiképző

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 5.
Telefon: +36-1-432-9000/19-450
Mellék: 19-450
E-mail: kozak.sandor@uni-nke.hu

 

A Rendvédelmi Tagozat szervezi és biztosítja a hivatásos szolgálati jogviszonyra való felkészítés keretében történő kiképzési és szocializációs feladatok végrehajtását. Működésére vonatkozó szabályokat és feladatait a Szolgálati Szabályzat tartalmazza. A Tagozat parancsnoka a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője, aki felel a Tagozat számára meghatározott, valamint a Tagozat vezetésével kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtásáért. Közvetlen elöljárója és munkahelyi vezetője a dékán.