Rendvédelmi Tagozat

Rendvédelmi Tagozat

Parancsnok:

dr. Simon Attila r. ezredes
rendőrségi tanácsos
intézetvezető

Rendészeti Oktatási Épület II. emelet 203.
Telefon: +36-1-432-9129
BM: 19-117, 19-130
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu

Parancsnok helyettes:

Kallós András r. ezredes
rendőrségi főtanácsos

Kollégium épület földszint 10.
Telefon: +36-1-432-9136
BM: 19-169
E-mail: kallos.andras@uni-nke.hu

Titkárság:

Kollégium épület földszint 11.
Telefon: +36-1-432-9148
BM: 19-216
E-mail: rendvedelmi.tagozat@uni-nke.hu

Németh Ilona
intézeti adminisztrátor
E-mail: nemeth.ilona@uni-nke.hu

Rendészeti kiképzők:

Cserhalmi Pál r. őrnagy
évfolyamparancsnok

Kollégium épület V. emelet 531.
Telefon: +36-1-432-9000/19-122
BM: 19-122
E-mail: cserhalmi.pal@uni-nke.hu

Lőrincz Kornél r. őrnagy
évfolyamparancsnok

Kollégium épület II. emelet 231.
Telefon: +36-1-432-9000/19-118
BM: 19-118
E-mail: lorincz.kornel@uni-nke.hu

Csukor-Szabó Andrea r. százados
évfolyamparancsnok

Kollégium épület IV. emelet 431.
Telefon: +36-1-432-9000/19-140
BM: 19-140
E-mail: szabo_andrea@uni-nke.hu

Bánházi György r. főtörzsőrmester
évfolyamparancsnok-helyettes, segédkiképző

Kollégium épület földszint 5.
Telefon: +36-1-432-9000/19-435
BM: 19-435
E-mail: banhazi.gyorgy@uni-nke.hu

Gálik Gábor r. főtörzsőrmester
évfolyamparancsnok-helyettes, segédkiképző

Kollégium épület földszint 4.
Telefon: +36-1-432-9000/19-141
BM: 19-141
E-mail: galik.gabor@uni-nke.hu

Sziva Attila r. törzszászlós
segédkiképző, raktáros

Kollégium épület földszint 3.
Telefon: +36-1-432-9000/19-447
BM: 19-447
E-mail: sziva.attila@uni-nke.hu

Gombás Tibor r. főtörzsőrmester
segédkiképző

Kollégium épület földszint 4.
Telefon: +36-1-432-9000/19-448
BM: 19-448
E-mail: gombas.tibor@uni-nke.hu

Kubis Tibor c. r. törzszászlós
segédkiképző

Kollégium épület földszint 5.
Telefon: +36-1-432-9000/19-450
BM: 19-450
E-mail: kubis.tibor@uni-nke.hu

Kozák Sándor c. r. főtörzszászlós
segédkiképző

Kollégium épület földszint 5.
Telefon: +36-1-432-9000/19-450
BM: 19-450
E-mail: kozak.sandor@uni-nke.hu

Munkatársak:

Csorba Péter r. alezredes
kiemelt főreferens

Kollégium épület földszint 9.
Telefon: +36-1-432-9000/19-160
E-mail: csorba.peter@uni-nke.hu

A Rendvédelmi Tagozat parancsnoka a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője. Közvetlen elöljárója és munkahelyi vezetője a Dékán, általános helyettese a Tagozatparancsnok helyettes, akinek közvetlen alárendeltségébe tartoznak az évfolyamparancsnokok, valamint az intézeti adminisztrátor.

A Rendvédelmi Tagozat alapvető feladata, hogy a rendelkezésére álló szocializációs eszközökkel elvégezze a szolgálati érintkezés szabályai követelményeinek elmélyítését, biztosítsa döntéshozói képességekkel, alkalmazkodó-képességgel, intellektuális fegyelemmel rendelkező, a tiszti etikát és viselkedést ismerő, azt alkalmazni képes tisztjelöltek nevelését. Biztosítja a hallgatók alaki kiképzését, a szervezeti kúltúrára nevelést, a Kari nevelőmunka összehangolását, a hallgatók tanórán kívüli elfoglaltságainak tervezését és koordinálását, a rendészeti feladatok teljesítését, valamint a szakmai gyakorlatok koordinálását. Tervezi, szervezi az ügyeleti szolgálatot, szoros együttműködésben segíti a Hallgatói Önkormányzatot munkájának eredményes végzésében, valamint részt vesz a szálló működtetésében.