NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendvédelmi Tagozat

Parancsnok:

Dr. Fekete Csaba c. r. dandártábornok
intézetvezető, rendőrségi főtanácsos

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 203.
Telefon: +36-1-432-9129, +36-1-432-9000/19-117
Mellék: 19-117, 19-130
E-mail: fekete.csaba2@uni-nke.hu

 

Parancsnok-helyettes:

Dr. Bezerédi Imre Ph.D. r. alezredes

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 10.
Telefon: +36-1-432-9123, +36-1-432-9000/19-169
Mellék: 19-169
E-mail: bezeredi.imre@uni-nke.hu

 

Titkárság:

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 11.
Telefon: +36-1-432-9148, +36-1-432-9000/19-216
BM: 19-216
E-mail: rendvedelmi.tagozat@uni-nke.hu

Németh Ilona
adminisztrátor
E-mail: nemeth.ilona@uni-nke.hu

 

Évfolyamparancsnokok:

Horváth Péter János r. alezredes
I. évfolyam parancsnoka

Rendészeti Oktatás Épület és Kollégium földszint 6.
Telefon: +36-1-432-9000/19-118
Mellék: 19-118
E-mail: horvath.peter.janos@uni-nke.hu

 

Bakos Norbert r. alezredes
II. évfolyam parancsnoka

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 5.
Telefon: +36-1-432-9000/19-223
Mellék: 19-223
E-mail: bakos.norbert@uni-nke.hu

 

Cserhalmi Pál r. alezredes
III. évfolyam parancsnoka

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 3.

Telefon: +36-1-432-9000/19-122
Mellék: 19-122
E-mail: cserhalmi.pal@uni-nke.hu

 

Kovács Marcell r. őrnagy
IV. évfolyam parancsnoka

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 6.
Telefon: +36-1-432-9000/19-435
Mellék: 19-435
E-mail: kovacs.marcell@uni-nke.hu

 

Horváth Zoltán tű. mk. őrnagy
kiképző, kiemelt főreferens

Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus,
Hungária krt. 9. KVI oktatási épület, földszint 4.
Telefon: +36-1-432-9000/29-488
Mellék: 29-488
E-mail: horvath_zoltan@uni-nke.hu

 

Rendészeti kiképzők
Évfolyamparancsnok-helyettesek

 

Gombás Tibor r. főtörzsőrmester
I. évfolyam parancsnokhelyettese
segédkiképző

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 4.
Telefon: +36-1-432-9000/19-448
Mellék: 19-448
E-mail: gombas.tibor@uni-nke.hu

 

Tajthi Gábor r. főtörzsőrmester
III. évfolyam parancsnokhelyettese
segédkiképző

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 3.
Telefon: +36-1-432-9000/19-167
Mellék: 19-167
E-mail: tajthi.gabor@uni-nke.hu

 

Polonkai László Dániel r. zászlós
IV. évfolyam parancsnokhelyettese
segédkiképző

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium földszint 6.
Telefon: +36-1-432-9000/19-313
Mellék: 19-313
E-mail: polonkai.laszlo.daniel@uni-nke.hu

 

A Rendvédelmi Tagozat szervezi és biztosítja a hivatásos szolgálati jogviszonyra való felkészítés keretében történő kiképzési és szocializációs feladatok végrehajtását. Működésére vonatkozó szabályokat és feladatait a Szolgálati Szabályzat tartalmazza. A Tagozat parancsnoka a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője, aki felel a Tagozat számára meghatározott, valamint a Tagozat vezetésével kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtásáért. Közvetlen elöljárója és munkahelyi vezetője a dékán.