Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet

Intézetvezető:

dr. Simon Attila r. ezredes
rendőrségi tanácsos
mesteroktató
Rendvédelmi Tagozat parancsnoka

Rendészeti Oktatási Épület II. emelet 203.
Telefon: 432-9129
Belső: 19-117, 19-130
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu

Oktatott tantárgy:

  • Szabálysértési jog
  • Közrendvédelmi és közlekedési szabálysértések
  • Rendészeti igazgatás

Önéletrajz

Adminisztráció:

E-mail: RTK_rkni@uni-nke.hu

intézeti adminisztrátor:

Madarász Gyöngyvér
főmunkatárs

Telefon: 432-9167
Belső:19-130
E-mail: madarasz.gyongyver@uni-nke.hu

Az Intézet gondoskodik a szervezeti kultúra megismertetéséről, a fizikai-kondicionális felkészítést illető, a rendőri intézkedések gyakorlati elsajátításáról, foglalkozik az alaki képzéssel, valamint a lövészeti kiképzéssel, az informatikai felkészítéssel, ezen belül különösen a rendvédelmi szerveknél használt informatikai rendszerek megismertetésével kapcsolatos feladatok ellátásával. A szolgálati út betartásával biztosítja a rendvédelmi szervekkel a gyakorlati képzés vonatkozásában történő együttműködést, továbbá a szakmai gyakorlatok megszervezését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 30. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok szükség szerinti megszervezését, lebonyolítását, a hallgatók ezzel kapcsolatos koordinálását. Gondoskodik a rendészeti gyakorlati képzés, az őr-, járőr, csapatszolgálati, járőrvezetői és a rendőri intézkedésekkel kapcsolatos kiképzés végrehajtásáról, az utasítások és parancsokhoz való helyes viszonyulás, valamint a szakirányú végrehajtó szolgálati ismeretek elsajátításáról. 

Az Intézet keretében működő szervezeti egységek:

  • Testnevelési és Küzdősportok Tanszék;
  • Rendvédelmi Tagozat
  • Intézkedéstaktikai és Informatikai Csoport.