Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék

Dr. Kovács Gábor c. r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
tanszékvezető, egyetemi tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 344-345.

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 344-345.
Telefon: +36-1-432-9153, +36-1-432-9000/19-145, 19-445
Mellék: 19-145, 19-445
E-mail: rvt@uni-nke.hu

Pintér Dorottya
főreferens

E-mail: pinter.dorottya@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve Oktató neve
INITM124 Vezetés és szervezéselmélet Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
INITM213 Vezetés és szervezéselmélet módszertana Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
INITM153 Rendőri, rendészeti, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek felsőszintű irányítása Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk.
RHRTM05 Rendőri műveletek vezetésének elvei Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk.
RRVTB01 Vezetés- és szervezéselmélet Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTB01A Theory of Leadership and Management Dr. Kovács Gábor r. ddtbk.
RRVTB02 Rendészeti vezetéselmélet Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTB03 Közös Közszolgálati Gyakorlat Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTM01 Vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 1. Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk.
RRVTM02 Vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 2. Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk.
RRVTM03 Vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 3. Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk.
RRVTM06 Minőségbiztosítás Dr. Turcsányi Károly ny. mk. ezds,
RRVTM07 Közszolgálati menedzsment Dr. Németh József r. ezds.
RRVTM14 Projektmenedzsment Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTM15 Vezetés- és menedzsment nemzetközi, multikulturális környezetben Dr. Kovács Gábor r. ddtbk.
RRVTO01 Komplex közszolgálati gyakorlat Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTS01 Vezetési és szervezési ismeretek, vezetéselmélet Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTS02 Informatika és rendszerszervezés Dr. Kovács Gábor r. ddtbk., Dr. Piros Attila r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTS03 A szervezetvezetés elmélete I. Dr. Dragon Sándor r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTS04 A szervezetvezetés elmélete II. Dr. Dragon Sándor r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
VKOTM12 Vezetés- és szervezéselmélet módszertana Dr. Kovács Gábor r. ddtbk.
ZNETINB2011 Rendvédelmi ismeretek 1. Dr. Kovács István r. őrgy.

Konzultációs időpontok: Előre egyeztetett időpontban

A tanszék története és feladatai:

A jogelőd intézmények hagyományait folytatva – mint a magyar közszolgálati képzés egyik meghatározó és legfontosabb intézménye – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. január 1-jén kezdte meg működését. A Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék már a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolán is oktatott. Az Egyetem alapítása óta eltelt időszakban a képzések szerkezete és tartalma jelentősen megújult. Ide tartozik a vezetés- és szervezéselméleti ismeretek oktatásának átalakítása és fejlesztése is.

A Tanszék oktatói jelentős vezetői tapasztalattal rendelkező, magasan képzett egyetemi oktatók, akik arra törekszenek, hogy az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében foglaltak megvalósításra kerüljenek. A Tanszéken jelentős tudományos kutatómunka is folyik, e mellett a Tanszék a rendészeti vezető mesterképzési szak felügyeletét is ellátja. A tanszéki oktatói kar célja, hogy az államtudományi (rendészeti-, honvédségi-, közigazgatási és nemzetközi terület) leendő szakemberei legyenek képesek és alkalmasak – a modern kor követelményeinek megfelelő ismeretekkel is felvértezve – a jelentkező vezetői-,-vezetéselméleti kihívások hatékony kezelésre. E követelmények teljesítéséhez jelentősen hozzájárul a vezetés- és szervezéselmélet tantárgy és a hozzá kapcsolódó tantárgyak által lefedett ismeretkör, a tudásanyag alapos elméleti elsajátítása és a gyakorlatban történő alkalmazása.

Az Egyetemen alapképzés, mesterképzés és doktori képzés folyik, mind ezek mellett persze megtalálhatóak a speciális képzési, át- és továbbképzési programok is. A képzések szakfelelősei, az Egyetem vezetői és a Tanszék oktatói kiemelt figyelmet szentelnek a vezetés- és szervezéselméleti általános ismereteknek és a vezetéssel kapcsolatos szakismeretek különböző képzésekben történő markáns megjelentetésének. A szükséges – vezetéssel kapcsolatos – ismeretkörök differenciált módon, de minden képzésben megtalálhatóak.

Az alapképzésben megismertetjük a hallgatókkal a vezetési folyamat fő mozzanatait, funkcióit és a vezetés fő elveit. Áttekintést adunk a vezetéselmélet elért eredményeinek felhasználásával a rendészeti szervezetek szervezeti és működési sajátosságairól, a rendészeti vezetés sajátosságairól. E megközelítésen keresztül bővítjük a hallgatók ismereteit a szervezés- és vezetés általános kérdéseit illetően. Célunk a vezetői típusú feladatok ellátásához szükséges ismertek átadása, rendszerezése, a vezetői szemlélet és alkalmazási készség megalapozása.

A mesterképzésben az oktatási folyamatban arra törekszünk, hogy elmélyítsük, tudományos összefüggéseiben láttassuk azokat a vezetési problémákat és megoldási lehetőségeket, amelyekkel a hallgatók az egyetemi alapképzésük során már találkozhattak. Foglalkozunk a rendészeti-rendvédelmi szervezeteknek az alkotmányos jogállamban elfoglalt helyével, szerepével, szervezeti és működési sajátosságaival. Kibővítjük a hallgatók ismereteit a vezetés- és szervezéselmélet legkorszerűbb eredményeinek, kidolgozott módszereinek feldolgozásával, ami az itt végzett hallgatók tudásának alkalmazási készségét is megerősíti. Áttekintést kívánunk adni a vezetéselmélet fejlődésének fő tendenciáiról, a legújabb eredmények adaptálásának feltételeiről és lehetőségeiről a rendészet területén. E megközelítésen keresztül bővítjük a hallgatók ismereteit a szervezés és vezetés általános, elméleti kérdéseit és a vezetési módszereket.

Egyértelmű az a tanszéki törekvés, hogy a tananyagtartalom és az oktatás módszerei az adott hivatásrend igényeihez maximálisan igazodjanak. A hallgatók alap- és mester szintű vezetői felkészítése minden hivatásrend esetében a képzéseket megrendelő belügyminisztériummal és a végzett hallgatókat befogadó szervezetekkel egyeztetett igények alapján történik.


A tanszék által elkészített tananyagok digitálisan elérhetők a honlapon: