NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Terrorelhárítási Tanszék oktatói

Rémai Dániel József r. őrnagy
tanszékvezetői feladatok ellátásával megbízott oktató

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/a.
Telefon: +36-1-432-9000/29-276
Mellék: 29-276
E-mail: remai.daniel@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Terrorizmus
 • Terrorelhárítás alappillérei
 • Személyvédelmi és műveleti feladatok a terrorelhárításban
 • Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás I.
 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban I.
 • Terrorizmus és terrorellenes fellépés
 • A terrorizmus elmélete és történeti fejlődése
 • Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás II.
 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban II.
 • Tudományos elmélet és kutatás módszertana
 • Nemzetközi modellek a terrorellenes fellépésben    
 • Terrorizmus és science-fiction
 • Scientific theory and research methodology
 • Terrorism and science fiction

Kutatási területei:

 • A terrorizmus fejlődéstörténete
 • A terrorizmus és a terrorelhárítás kutatásmódszertana
 • Radikalizáció – társadalmi jelzőrendszerek
 • Az izraeli biztonsági koncepció fejlődése
 • Haderőszervezés és fejlesztés - Izraeli Védelmi Erők

MTMT:  https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10069611

Dr. Zalai-Göbölös Noémi c. nb. őrnagy
tanársegéd

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 6/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail: zalai-gobolos.noemi@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Terrorizmus
 • Személyvédelmi és műveleti feladatok a terrorelhárításban
 • Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás I.
 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban I.
 • Extrém helyzetek pszichológiai és kommunikációs sajátosságai
 • Terrorizmus és terrorellenes fellépés
 • Terrorelhárítás pszichológiája - kommunikáció, együttműködés
 • Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás II.
 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban II.
 • Szélsőséges és terrorszervezetek kommunikációs stratégiái I.
 • Szélsőséges és terrorszervezetek kommunikációs stratégiái II.
 • Communication strategies of extremist and terrorist organisations I.
 • Communication strategies of extremist and terrorist organisations II.

Kutatási területei:

 • Kommunikáció elmélet és gyakorlat
 • Kompetencia alapú kiválasztás
 • Szervezetfejlesztés
 • Nemzetbiztonság
 • Terrorizmus

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10050029

Szabó Jenő János ny. r. vezérőrnagy
közszolgálati egyetemi docens
r. főtanácsos

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/c
Telefon: + 36 1 432-9000 / 29-291
Mellék: 29-291
E-mail: Szabo.Jeno.Janos@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Terrorizmus
 • Személyvédelmi és műveleti feladatok a terrorelhárításban
 • Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás I.
 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban I.
 • Komplex terrorelhárítási feladatok végrehajtása
 • Terrorizmus és terrorellenes fellépés
 • Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás II.
 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban II.
 • Komplex terrorelhárítási feladatok vezetése
 • Bűnszervezetek kialakulása, fejlődése és felszámolása – a terrorizmus szempontrendszere szerint

Jasenszky Nándor
szakoktató

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 6/a.
Telefon: +36-1-432-9000/29-315
Mellék: 29-315
E-mail: jasenszky.nandor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Terrorizmus
 • Terrorelhárítás alappillérei
 • Személyvédelmi és műveleti feladatok a terrorelhárításban
 • Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás I.
 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban I.
 • Komplex terrorelhárítási feladatok végrehajtása
 • Terrorizmus és terrorellenes fellépés
 • A terrorizmus elmélete és történeti fejlődése
 • Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás II.
 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban II.
 • Komplex terrorelhárítási feladatok vezetése
 • Magánbiztonsági szolgálatok

Kutatási területei:

 • Biztonságvédelem
 • Magánbiztonság
 • Nagykockázatú akciók végrehajtása
 • Szervezett bűnözés és terrorizmus

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10052557

 

Külsős oktatók:

Dr. Laufer Balázs nb. alezredes
tanársegéd

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 6/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail: laufer.balazs@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Terrorizmus
 • Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás I.
 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban I.
 • Terrorizmus és terrorellenes fellépés
 • Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás II.
 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban II.

Kutatási területei:

 • A migráció nemzetbiztonsági kockázatai
 • Elhárítási ismeretek
 • Elhárítási tevékenység elemző-értékelő támogatása
 • Kormányzati tájékoztató munka a titkosszolgálatoknál
 • Nemzetbiztonság általános elmélete
 • Terrorelhárítás alapjai

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10050031

 

Takács Gergely
megbízott oktató

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 6/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail:

Oktatott tárgyak:

 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban I.
 • Új típusú kihívások a terrorelhárításban II.

Kutatási területei:

 • Energiabiztonság, orosz energia-, és geopolitika, magyar-orosz kapcsolatok (doktori program);
 • Új technológiai kihívások és lehetőségek a nemzetbiztonsági szolgálatok számára, adat (big data), és információelemzési módszerek a nemzetbiztonsági szférában

Csomós István
megbízott oktató

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 6/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293

Oktatott tárgyak:

 • Extrém helyzetek pszichológiai és kommunikációs sajátosságai
 • Terrorelhárítás pszichológiája - kommunikáció, együttműködés

 

Korábbi oktatóink:

Dr. Bács Zoltán György ny. alezredes
adjunktus

E-mail: bacs.zoltan.gyorgy@uni-nke.hu

Kutatási területei:

 • Hírszerzés, értékelés
 • Latin–Amerika és a terrorizmus és kábítószerkereskedelem kapcsolata
 • Nemzetbiztonsági kihívásokkal, kockázatokkal és veszélyekkel kapcsolatos komplex szakmai gyakorlatok
 • Nemzetközi kapcsolatok
 • Protokoll
 • Radikalizáció

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10052752