NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Terrorelhárítási Tanszék oktatói

Rémai Dániel József
tanszékvezetői feladatok ellátásával megbízott oktató

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/a.
Telefon: +36-1-432-9000/29-276
Mellék: 29-276
E-mail: remai.daniel@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • A biztonság és védelem általános ismeretei
 • A biztonság és védelem speciális ismeretei
 • Szakmai esettanulmányok és tanulmányutak
 • Terrorista hálózatok

Kutatási területei:

 • Radikalizáció – társadalmi jelzőrendszerek
 • Haderőszervezés és fejlesztés
 • Az izraeli biztonsági koncepció fejlődése
 • Izraeli védelmi erők

MTMT:  https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10069611

Dr. Laufer Balázs nb. alezredes
tanársegéd

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 6/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail: laufer.balazs@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • A biztonság és védelem kérdései
 • A migrációelmélet
 • A terrorfenyegetettég-értékelés stratégiai elemző módszerei
 • Terrorelhárítás alapjai
 • Terrorfelderítés: elemzés, értékelés, feldolgozás
 • Titkos információgyűjtés szerepe a terrorelhárításban

Kutatási területei:

 • A migráció nemzetbiztonsági kockázatai
 • Elhárítási ismeretek
 • Elhárítási tevékenység elemző-értékelő támogatása
 • Kormányzati tájékoztató munka a titkosszolgálatoknál
 • Nemzetbiztonság általános elmélete
 • Terrorelhárítás alapjai

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10050031

Dr. Zalai-Göbölös Noémi c. nb. őrnagy
tanársegéd

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 6/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail: zalai-gobolos.noemi@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • A terrorfenyegetettség-értékelés stratégiai elemző módszerei
 • Terrorfelderítés: elemzés, értékelés, feldolgozás
 • Titkos információgyűjtés szerepe a terrorelhárításban
 • Terrorelhárítás alapjai

Kutatási területei:

 • Kommunikáció elmélet és gyakorlat
 • Kompetencia alapú kiválasztás
 • Szervezetfejlesztés
 • Nemzetbiztonság
 • Terrorizmus

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10050029

Dr. Bács Zoltán György ny. alezredes
adjunktus

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 6/a.
Telefon: +36-1-432-9000/29-301
Mellék: 29-301
E-mail: bacs.zoltan.gyorgy@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Kihívások, kockázatok, fenyegetések a XXI. században
 • Terrorelhárítás alapjai
 • Terrorfelderítés: elemzés, értékelés, feldolgozás
 • Titkos információgyűjtés szerepe a terrorelhárításban

Kutatási területei:

 • Hírszerzés, értékelés
 • Latin–Amerika és a terrorizmus és kábítószerkereskedelem kapcsolata
 • Nemzetbiztonsági kihívásokkal, kockázatokkal és veszélyekkel kapcsolatos komplex szakmai gyakorlatok
 • Nemzetközi kapcsolatok
 • Protokoll
 • Radikalizáció

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10052752

Külsős oktatók:

Jasenszky Nándor
szakoktató

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 6/a.
Telefon: +36-1-432-9000/29-315
Mellék: 29-315
E-mail: jasenszky.nandor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Felderítés vezette műveletek a terrorelhárításban
 • Magánbiztonsági szolgálatok
 • Nagykockázatú akciók tervezése, szervezése, végrehajtása, egészségügyi biztosításának specialitása
 • Speciális technikai ismeretek terrorelhárítóknak (lőfegyver, robbanószer, operatív technika)
 • Terrorfelderítés: hírszerzés
 • Terrorelhárítás alapjai

Kutatási területei:

 • Biztonságvédelem
 • Magánbiztonság
 • Nagykockázatú akciók végrehajtása
 • Szervezett bűnözés és terrorizmus

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10052557

Takács Gergely
megbízott oktató

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 6/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail:

Oktatott tárgyak:

 • A kiber-terrorizmus és az ellene való védekezés
 • Szakmai esettanulmányok és tanulmányutak

Kutatási területei:

 • Energiabiztonság, orosz energia-, és geopolitika, magyar-orosz kapcsolatok (doktori program);
 • Új technológiai kihívások és lehetőségek a nemzetbiztonsági szolgálatok számára, adat (big data), és információelemzési módszerek a nemzetbiztonsági szférában

Csomós István
megbízott oktató

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 6/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293

Oktatott tárgyak:

 • Válságkezelés és kríziskommunikáció
 • Profilalkotás a felderítésben
 • A terrorelhárítók viselkedését meghatározó pszichológiai folyamatok