NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Terrorelhárítási Tanszék

Tanszékvezető:

Rémai Dániel József
tanszékvezetői feladatok ellátásával megbízott oktató

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/a.
Telefon: +36-1-432-9000/29-276
Mellék: 29-276
E-mail: remai.daniel@uni-nke.hu

Titkárság:

Ruff Terézia
referens

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail: ruff.terezia@uni-nke.hu

Szöllősiné Pethő Noémi (tartósan távol)
előadó

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail: petho.noemi@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 

Tantárgy neve

Oktató neve

A biztonság és védelem általános ismeretei

Rémai Dániel József, Dr. Laufer Balázs, megbízott oktatók

A biztonság és védelem speciális ismeretei

Rémai Dániel József, Dr. Laufer Balázs, megbízott oktatók

A kiber-terrorizmus és ellene való védekezés

Takács Gergely (megbízott oktató)

A terrorcselekmények felderítése

Prof. Dr. Gál István (megbízott oktató)

Jogi ismeretek

Prof. Dr. Gál István (megbízott oktató)

Kihívások, kockázatok, fenyegetések a XXI. században

Dr. Bács Zoltán György

Nemzetbiztonsági kihívások, kockázatok és fenyegetések külföldön

Dr. Bács Zoltán György

Személyvédelmi feladatok terrorveszélyes és nagykockázatú környezetben

Jasenszky Nándor, megbízott oktatók

Terrorfelderítés: elemzés, értékelés, feldolgozás

Dr. Bács Zoltán György, Dr. Laufer Balázs, Dr. Zalai-Göbölös Noémi, felkért szakértők

Speciális egészségügyi ismeretek

dr. Faggyas Attila (megbízott oktató)

Szakági jogi ismeretek III.

Prof. Dr. Gál István (megbízott oktató)

Szakmai esettanulmányok és tanulmányutak

Dr. Bács Zoltán György, Dr. Laufer Balázs, Dr. Zalai-Göbölös Noémi, Rémai Dániel József, megbízott oktatók

Szaktechnikai ismeretek alkalmazása (szakszolgálati ismeretek)

Dr. Bács Zoltán György, Dr. Laufer Balázs, megbízott oktatók

Terrorista hálózatok

Dr. Bács Zoltán György, Dr. Laufer Balázs, Rémai Dániel József, megbízott oktatók

Válságkezelés és kríziskommunikáció

Csomós István (megbízott oktató)

Konzultációs időpontok: az oktatóval történt előzetes elektronikus egyeztetés alapján.

A tanszék története:

A Terrorelhárítási Tanszék 2015. január elseje óta működik önálló tanszékként. A Tanszék fő küldetésének tartja, hogy az alap- és a mesterképzés keretében a hallgatók megismerkedhessenek a modern terrorelhárítás speciális ismeretanyagával. Az oktatás során a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy elsajátítsák a terrorizmus elhárításának elméleti- és gyakorlati színtereit, és azokat hasznosan alkalmazzák a munkavégzésük során.