NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Terrorelhárítási Tanszék

Tanszékvezető:

Rémai Dániel József r. őrnagy
tanszékvezetői feladatok ellátásával megbízott oktató

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/a.
Telefon: +36-1-432-9000/29-276
Mellék: 29-276
E-mail: remai.daniel@uni-nke.hu

Titkárság:

Ruff Terézia
referens

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail: ruff.terezia@uni-nke.hu

Szöllősiné Pethő Noémi (tartósan távol)
előadó

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail: petho.noemi@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 

Tantárgy neve

Oktató neve

Terrorizmus

Jasenszky Nándor, Dr. Laufer Balázs (felkért oktató), Rémai Dániel József,  Szabó Jenő János, Dr. Zalai Noémi, felkért oktatók

Terrorelhárítás alappillérei

Jasenszky Nándor, Rémai Dániel József, felkért oktatók

Büntetőjogi és büntetőeljárásjogi szabályok

Prof. Dr. Gál István (felkért oktató)

Személyvédelmi és műveleti feladatok a terrorelhárításban

Jasenszky Nándor, Rémai Dániel József,  Szabó Jenő János, Dr. Zalai Noémi, felkért oktatók

Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás I.

Jasenszky Nándor, Dr. Laufer Balázs (felkért oktató), Rémai Dániel József,  Szabó Jenő János, Dr. Zalai Noémi, felkért oktatók

Új típusú kihívások a terrorelhárításban I.

Jasenszky Nándor, Dr. Laufer Balázs (felkért oktató), Rémai Dániel József,  Szabó Jenő János, Takács Gergely (felkért oktató), Dr. Zalai Noémi, felkért oktatók

Komplex terrorelhárítási feladatok végrehajtása

Jasenszky Nándor, Szabó Jenő János

Extrém helyzetek pszichológiai és kommunikációs sajátosságai

Dr. Zalai Noémi, Csomós István

Terrorizmus és terrorellenes fellépés

Jasenszky Nándor, Dr. Laufer Balázs (felkért oktató), Rémai Dániel József,  Szabó Jenő János, Dr. Zalai Noémi, felkért oktatók

A terrorizmus elmélete és történeti fejlődése

Jasenszky Nándor, Rémai Dániel József, felkért oktatók

Terrorcselekmények felderítésének jogi aspektusai

Prof. Dr. Gál István (felkért oktató)

Terrorfelderítés: hírszerzés, elemzés, értékelés, feldolgozás II.

Jasenszky Nándor, Dr. Laufer Balázs (felkért oktató), Rémai Dániel József,  Szabó Jenő János, Dr. Zalai Noémi, felkért oktatók

Terrorelhárítás pszichológiája - kommunikáció, együttműködés

Dr. Zalai Noémi, Csomós István

Új típusú kihívások a terrorelhárításban II.

Jasenszky Nándor, Dr. Laufer Balázs (felkért oktató), Rémai Dániel József,  Szabó Jenő János, Takács Gergely (felkért oktató), Dr. Zalai Noémi, felkért oktatók

Komplex terrorelhárítási feladatok vezetése

Jasenszky Nándor, Szabó Jenő János

Tudományos elmélet és kutatás módszertana

Rémai Dániel József

Speciális egészségügyi ismeretek

dr. Faggyas Attila (felkért oktató)

Nemzetközi modellek a terrorellenes fellépésben

Rémai Dániel József

Magánbiztonsági szolgálatok

Jasenszky Nándor

Bűnszervezetek kialakulása, fejlődése és felszámolása – a terrorizmus szempontrendszere szerint

Szabó Jenő János

Szélsőséges és terrorszervezetek kommunikációs stratégiái I.

Dr. Zalai Noémi

Szélsőséges és terrorszervezetek kommunikációs stratégiái II.

Dr. Zalai Noémi

Terrorizmus és science-fiction

Rémai Dániel József

Scientific theory and research methodology

Rémai Dániel József

Communication strategies of extremist and terrorist organisations I.

Dr. Zalai Noémi

Communication strategies of extremist and terrorist organisations II.

Dr. Zalai Noémi

Terrorism and science fiction

Rémai Dániel József

 

Konzultációs időpontok: az oktatóval történt előzetes elektronikus egyeztetés alapján.

A tanszék története:

A Terrorelhárítási Tanszék 2015. január elseje óta működik önálló tanszékként. A Tanszék fő küldetésének tartja, hogy az alap- és a mesterképzés keretében a hallgatók megismerkedhessenek a modern terrorelhárítás speciális ismeretanyagával. Az oktatás során a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék a terrorizmus elhárításának elméleti- és gyakorlati színtereit, és az ismereteket alkalmazzák a munkavégzésük során.

 

 

 

 

A Terrorelhárítási Tanszék küldetésnyilatkozata

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karon belül - 2015. január 1-je óta önálló tanszékként működő - Terrorelhárítási Tanszék (a továbbiakban: TEK Tanszék) a minőségi felsőoktatás és kutatás érdekeit szolgálja, azon értékeket helyezi előtérbe.

A TEK Tanszék célja és küldetése:

 • az alap- és a mesterképzés keretében a modern terrorelhárítás speciális ismeretanyagának átadása a hallgatók számára;
 • olyan korszerű és komplex tudással rendelkező szakemberek képzése, akik megismerve a terrorizmus elhárításának elméleti és gyakorlati színtereit, azokat eredményesen és progresszíven alkalmazzák a munkavégzésük során;
 • a hallgatóközpontú oktatás keretében kritikus és kreatív gondolkodásra ösztönözni az oktatásban részt vevő szakembereket annak érdekében, hogy szolgálati feladataik ellátása során képesek legyenek a terrorizmus jövőbeni kihívásaira még hatékonyabban reagálni;
 • a modern, élményalapú oktatás keretében az új típusú pedagógiai módszerek alkalmazása és az oktatás gyakorlati pilléreinek erősítése;
 • tehetséggondozás keretében növelni a produktív és magasan kvalifikált oktatók / kutatók arányát, vonzó perspektívát és környezetet teremtve számukra;
 • közös szakmai értékeken nyugvó és előremutató szakmai kapcsolatot kialakítani hazai és külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel;
 • a terrorizmussal és terrorelhárítással kapcsolatos hazai kutatások támogatása;
 • a terrorizmussal és terrorelhárítással kapcsolatos közérdekű ismeretek széleskörű átadása;
 • együttműködés az oktatás és a kutatás területén a hazai és nemzetközi egyetemi szervezeti elemekkel, illetve kutatóintézetekkel;
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és különösen a Rendészettudományi Kar értékeinek elfogadása, a közös célok támogatása és integráció a rendvédelmi felsőoktatási struktúrába;
 • a mindenki számára elérhető tudományos érvényesülés támogatása.

 

Budapest, 2023.05.01.