NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Terrorelhárítási Tanszék

Tanszékvezető:

Rémai Dániel József
tanszékvezetői feladatok ellátásával megbízott oktató

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/a.
Telefon: +36-1-432-9000/29-276
Mellék: 29-276
E-mail: remai.daniel@uni-nke.hu

Titkárság:

Ruff Terézia
referens

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail: ruff.terezia@uni-nke.hu

Szöllősiné Pethő Noémi (tartósan távol)
előadó

Budapest, Hungária körút 9-11.
Hungária körúti Campus, 41. épület fszt. 7/b.
Telefon: +36-1-432-9000/29-293
Mellék: 29-293
E-mail: petho.noemi@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 

Tantárgy neve

Oktató neve

A biztonság és védelem általános ismeretei

Rémai Dániel József, Dr. Laufer Balázs, megbízott oktatók

A biztonság és védelem speciális ismeretei

Rémai Dániel József, Dr. Laufer Balázs, megbízott oktatók

A kiber-terrorizmus és ellene való védekezés

Takács Gergely (megbízott oktató)

A terrorcselekmények felderítése

Prof. Dr. Gál István (megbízott oktató)

Jogi ismeretek

Prof. Dr. Gál István (megbízott oktató)

Kihívások, kockázatok, fenyegetések a XXI. században

Dr. Bács Zoltán György

Nemzetbiztonsági kihívások, kockázatok és fenyegetések külföldön

Dr. Bács Zoltán György

Személyvédelmi feladatok terrorveszélyes és nagykockázatú környezetben

Jasenszky Nándor, megbízott oktatók

Terrorfelderítés: elemzés, értékelés, feldolgozás

Dr. Bács Zoltán György, Dr. Laufer Balázs, Dr. Zalai-Göbölös Noémi, felkért szakértők

Speciális egészségügyi ismeretek

dr. Faggyas Attila (megbízott oktató)

Szakági jogi ismeretek III.

Prof. Dr. Gál István (megbízott oktató)

Szakmai esettanulmányok és tanulmányutak

Dr. Bács Zoltán György, Dr. Laufer Balázs, Dr. Zalai-Göbölös Noémi, Rémai Dániel József, megbízott oktatók

Szaktechnikai ismeretek alkalmazása (szakszolgálati ismeretek)

Dr. Bács Zoltán György, Dr. Laufer Balázs, megbízott oktatók

Terrorista hálózatok

Dr. Bács Zoltán György, Dr. Laufer Balázs, Rémai Dániel József, megbízott oktatók

Válságkezelés és kríziskommunikáció

Csomós István (megbízott oktató)

Konzultációs időpontok: az oktatóval történt előzetes elektronikus egyeztetés alapján.

A tanszék története:

A Terrorelhárítási Tanszék 2015. január elseje óta működik önálló tanszékként. A Tanszék fő küldetésének tartja, hogy az alap- és a mesterképzés keretében a hallgatók megismerkedhessenek a modern terrorelhárítás speciális ismeretanyagával. Az oktatás során a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy elsajátítsák a terrorizmus elhárításának elméleti- és gyakorlati színtereit, és azokat hasznosan alkalmazzák a munkavégzésük során.

 

 

 

 

A Terrorelhárítási Tanszék küldetésnyilatkozata

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karon belül - 2015. január 1-je óta önálló tanszékként működő - Terrorelhárítási Tanszék (a továbbiakban: TEK Tanszék) a minőségi felsőoktatás és kutatás érdekeit szolgálja, azon értékeket helyezi előtérbe.

A TEK Tanszék célja és küldetése:

 • az alap- és a mesterképzés keretében a modern terrorelhárítás speciális ismeretanyagának átadása a hallgatók számára;
 • olyan korszerű és komplex tudással rendelkező szakemberek képzése, akik megismerve a terrorizmus elhárításának elméleti és gyakorlati színtereit, azokat eredményesen és progresszíven alkalmazzák a munkavégzésük során;
 • a hallgatóközpontú oktatás keretében kritikus és kreatív gondolkodásra ösztönözni az oktatásban részt vevő szakembereket annak érdekében, hogy szolgálati feladataik ellátása során képesek legyenek a terrorizmus jövőbeni kihívásaira még hatékonyabban reagálni;
 • a modern, élményalapú oktatás keretében az új típusú pedagógiai módszerek alkalmazása és az oktatás gyakorlati pilléreinek erősítése;
 • tehetséggondozás keretében növelni a produktív és magasan kvalifikált oktatók / kutatók arányát, vonzó perspektívát és környezetet teremtve számukra;
 • közös szakmai értékeken nyugvó és előremutató szakmai kapcsolatot kialakítani hazai és külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel;
 • a terrorizmussal és terrorelhárítással kapcsolatos hazai kutatások támogatása;
 • a terrorizmussal és terrorelhárítással kapcsolatos közérdekű ismeretek széleskörű átadása;
 • együttműködés az oktatás és a kutatás területén a hazai és nemzetközi egyetemi szervezeti elemekkel, illetve kutatóintézetekkel;
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és különösen a Rendészettudományi Kar értékeinek elfogadása, a közös célok támogatása és integráció a rendvédelmi felsőoktatási struktúrába;
 • a mindenki számára elérhető tudományos érvényesülés támogatása.

 

Budapest, 2023.05.01.