NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Testnevelési és Küzdősportok Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Freyer Tamás
egyetemi docens

Budapest, VIII. Diószegi Sámuel utca 23.
Ludovika Aréna, Sportközpont, 1. emelet 103.

Titkárság:

Budapest, VIII. Diószegi Sámuel utca 23.
Ludovika Aréna, Sportközpont, 1. emelet 102.
Telefon: +36-1-432-9000/19-370
Mellék: 19-370
 

Pallás Nóra
adminisztrátor

E-mail: Pallas.Nora@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve Oktató neve
Testnevelés Dr. Benczéné Bagó Andrea
Testi kényszer Dr. Freyer Tamás, Doroszlai András , Horváth Dániel, Huszárné Soós Rita Terézia, Nagy Ádám Ferenc
Rendvédelmi kondicionálás Kecskés Alexandra, Kecskés Kornélia, Tóthné Kósa Erika

A tanszék története:

Testnevelési és Küzdősportok Tanszék története 1972-

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán és jogelődjén, a Rendőrtiszti Főiskolán is kiemelt jelentőségű a jövő rendvédelmi szakembereinek fizikai felkészítése.

Már a hetvenes évektől a hallgatók kondicionálása mellett megjelent a testi kényszer oktatása is. Kezdetekben, az abban az időszakban Magyarországra beérkező küzdősportok technikáit sajátították el a tisztjelöltek. A nyolcvanas években Dr. Sebestyén László r. ezredes úr „Védd magad” című korszakos munkájában már elkülöníti a küzdősportokat az önvédelemtől. A Rendőrtiszti Főiskola Testnevelési és Küzdősportok Tanszék korábbi vezetője önálló rendszert dolgozott ki, amelyre évtizedekig épült a főiskolai képzés. A terület specializálódása okán létrejött testi kényszer az ezredforduló után már elkülönült a küzdősportok és az önvédelmi felkészítés rendszereitől.   Kelemen András „A testi kényszer alkalmazásának és a rendőr fizikai konfrontációjának oktatás módszertani alapjai” című munkájában már szakmaspecifikus ismeretanyagként jelenik meg a testi kényszer. 

A fizikai felkészítés evolúcióját a Belügyminisztérium rendeleteiben megjelent követelmények határozták meg. Kissné Ferencz Éva, Somlai József, Tóthné Kósa Erika „Egészséges életmód. Sportképességek fejlesztése” című jegyzete a követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteken túl az egészséges életvezetéshez nélkülözhetetlen információkat is közvetített a hallgatók felé. Mindig is fontosnak tartottuk a sporttudomány legfrissebb eredményeinek bemutatását. A kétezres évek elejétől minden tavasszal „Sport, egészség, életmód” címmel konferenciát szervezünk, ahol az egyetem polgárai tájékozódhatnak, ismereteket szerezhetnek egészségtudatos életvitelük kialakításához.  A kilencvenes évek elejétől a Tanszék rendszeresen tartott továbbképzéseket a BM sportszakembereinek, illetve a Testnevelési Egyetem közre működésével fizikai felvételi rendszert dolgozott ki.

Folyamatos a Tanszék tudományos tevékenysége: eddigi legjelentősebb kutatása a futballhuliganizmus területén végzett vizsgálat volt, melynek eredményeként „A rendvédelmi erők harca a futballhuliganizmus ellen Magyarországon” címmel PhD értekezés készült Dr. Freyer Tamás jelenlegi tanszékvezető gondozásában.

A Tanszék feladatai közé tartozott a hallgatók versenyeztetése, szabadidő sportjának szervezése is. 1998-ban a testnevelők megalapították a Rendőrtiszti Főiskola Sportegyesületét, amely 2012-től Szent György Sportegyesület néven 2016 évi  megszűnéséig látta el ezen feladatokat. Az egyesület elnökei Dr. Blaskó Béla vezérőrnagy úr és Dr. Sárkány István vezérőrnagy úr voltak, ügyvezetőként Kissné Ferencz Éva, elnökhelyettesként Dr. Freyer Tamás vezették az egyesületet. A BM és egyetemi bajnokságok és nemzetközi versenyek szervezésén, illetve a hallgatók felkészítésén túl a testnevelés és kiképzés területén jelentős fejlesztések is megvalósultak a sportszervezet segítségével.

A Tanszék büszke hagyományaira. Az 1972-ben induló Testnevelési szakcsoportot Jószai János alezredes úr vezette, őt követte Kázmér Zsigmond őrnagy úr. Az 1989-től már tanszékként működő szervezeti egység élén Dr. Sebestyén László rendőr ezredes úr állt 1996-ig.

Jó néhány kiváló szakember dolgozott a tanszéken, akik közül a teljesség igénye nélkül azokat említenénk, akik évtizedekig oktattak és segítették a rendvédelmi szakemberek képzését:

Kissné Ferencz Éva, Dudás Mihályné, Harcos Jánosné, Benkő János, Horváth Tamás, Ipacs László, Jószai János, Kázmér Zsigmond, Patakfalvy Miklós, Dr. Sebestyén László, Somlai József.

Jelenlegi Kollégák:

  • Tóthné Kósa Erika mesteroktató 1992-
  • Doroszlai András mesteroktató 1992-
  • Dr. Benczéné Bagó Andrea mesteroktató 1993-
  • Dr. Freyer Tamás egyetemi docens 1996-
  • Nagy Ádám tanársegéd 2014-
  • Kecskés Kornélia testnevelő tanár 2017-
  • Huszárné Soós Rita testnevelő tanár 2017-
  • Horváth Dániel testnevelő tanár 2017-
  • Kecskés Alexandra testnevelő tanár 2018-