Testnevelési és Küzdősportok Tanszék: Tananyagok, jegyzetek

A tantárgy szakmai tartalma: Az NKE hagyományteremtő céllal indította útjára az érdeklődők számára nyitott rendezvénysorozatot, amellyel a hallgatók mellett a szélesebb közönségnek is áttekintést kíván adni az egyetemen folyó kutatásokról, a tudományos életről, közérthető módon mutatva be az egyes hivatásrendek (karok) és intézetek specifikus és interdiszciplináris szakterületeit. A tantárgyat felvevő hallgatók automatikusan bekerülnek az előadásokat látogatók névjegyzékébe.

A tantárgy tananyagának leírása (tematika): A Szabadegyetem előadásainak témái szerteágazóak, szemeszterenként változóak, az alábbi főbb témakörökből választva:

Hadtudományi kutatások eredményeinek bemutatása, hivatásrendi ismeretek nyújtása.

Rendészettudományi kutatások eredményeinek bemutatása, hivatásrendi ismeretek nyújtása.

Közigazgatás-tudományi kutatások eredményeinek a bemutatása.

Nemzetbiztonsági munka sajátosságainak bemutatása.

Állam- és társadalomelméleti-, államtudományi kutatások eredményeinek a bemutatása.

A Ludovika Szabadegyetemen az intézmény hallgatói, oktatói, kutatói személyesen is találkozhatnak és közvetlenül is megoszthatják legújabb kutatási eredményeiket.

Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A Szabadegyetem részvevői (hallgatói) minden foglalkozás végén teszt kitöltésével és a jelenléti ív aláírásával igazolják a részvételüket (minimum követelmény: az előadások 60%-án való részvétel) és egyben számot adnak az előadások releváns tudás anyagából (minimum követelmény: az elérhető pontok 60%-nak megszerzése).

Értékelés módszere: kollokvium

Vizsgakövetelmények: A vizsgaidőszakban az évközi követelményeket teljesítőknek írásbeli vizsgát kell tenniük, amelynek ponthatárai: 1-es 60%-ig, 2-es 70%-ig, 3-as 80%-ig, 4-es 90%-ig, 5-ös 91%-tól.