NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tantárgyi leírások

Testnevelés tantárgy tananyaga és követelményei

Tanszékünk két témakörrel foglalkozik:

 1. Rendvédelmi és Általános testnevelés

 2. A testi kényszer mozgástechnikai és taktikai alapjai

1. Rendvédelmi és Általános testnevelés

A hallgatók speciális fizikai felkészítése a rendvédelmi munkához. Ez magában foglalja a

 • kondicionális képzést

 • képességfejlesztést

 • alapvető elméleti ismereteket

 • labdajátékokat

 • úszás oktatást

 • a rendvédelmi munkához szükséges speciális fizikai képességek fejlesztését.

A félévek gyakorlati jeggyel zárulnak. Az osztályzatot fizikai teljesítmény alapján szerezhetik meg a hallgatók (lásd. követelménytáblák). „O”-ás  teljesítmény egyik felmérési anyagból sem lehet.

2. A testi kényszer mozgástechnikai és taktikai ismeretei

Oktatásunk célja:

A hallgató az intézkedések során előforduló testi kényszer technikai és taktikai ismereteit sajátítsa el.     

Eszközei:

 • Alaptechnikák oktatása (alap ütő-rúgó technikák és hárításaik,

 • földre vitelek, elvezetések, bilincselést előkészítő helyzetek, eszközös

 • támadások hárításának technikái);

 • szituációk gyakorlása;

 • távolságtartó technikák, eszközmegóvás;

 • kitérések, elmozgások;

 • 2:1 elleni intézkedési szituációk lehetséges megoldásai;

ERASMUS:  

Our department teaches two objects:

 1. Law Enforcement and General Physical Education

 2. The motion technique and tactical bases of physical coercion

1. Law enforcement and general Physical Education:

Preparing the special physical training of students for law enforcement work.

It comprises:

 • conditioned training

 • ability development

 • basic theoretical knowledge

 • ball games

The requiment of the semesters is partical mark. The mark can be obtained by the students achievement.

See the appendix.

The motion technique and tactical bases of physical coercion:

The objective of our educataion:

Is the acqvirement of the technical and tactical bases of physical coercion wich might occur during taking measures.

Methods:

 • The tuition of basic techniques (basic punching and kicking techniques their defence, forcing to the ground, draw away, preparatorysituations of handcuffing, the overting techniques of instrumental attacks.)

 • practicing of situations;

 • distance support techniques, the protection of own instruments;

 • evasion, moving away;

 • the optional solutions of measurements involving 2:1 persons;

Requirements:

The situational presentation of technical and tactical elements acquired during the semester.

Tantárgyi követelményrendszer
PDF letöltése