NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tevékenységünk

Testnevelési és Küzdősportok Tanszék tevékenysége:

 • fizikai-kondicionálás, rendőri beavatkozás technikák tanórák megtartása, gyakorlati foglalkozások vezetése, a hallgatók folyamatos ellenőrzése, értékelése;
 • az alapkiképzés során a fizikai és önvédelmi felkészítés biztosítása;
 • különösen a felvételi eljárás során, valamint igény esetén a hivatásos állományba vételt megelőzően történő fizikai-kondicionális alkalmassági vizsgálatok, sportversenyek szervezése, lebonyolítása;
 • szakdolgozatok gondozása, témavezetés;
 • oktatás idegen nyelven, konzultációk tartása;
 • kutatások végzése, konferenciák szervezése;
 • a vezényelt hivatásos állomány kondicionálása, fizikai állapotának mérése;
 • a tananyagok tanterv szerinti legkorszerűbb tartalmáról gondoskodni;
 • oktatói segédanyagokat, szükség szerint tankönyvet/jegyzetet készíteni;
 • más intézmények által szervezett versenyekre, sportrendezvényekre a hallgatók kísérése, szakmai felügyelet ellátása;
 • a rendőri (intézkedéstaktikai) alapismeretek, valamint az egyéb szabadon választott szakmai ismeretek tantárgy oktatásában való részvétel, a tanulmányok értékelése;