Oktatók

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék oktatói

Tanszékünk a rendészeti igazgatási szak vám- és jövedéki igazgatási szakirány, valamint a bűnügyi igazgatási szak pénzügyi nyomozó szakirány szakgazda tanszéke.

Oktatási asszisztens:

Körmendi Márta 
igazgatási szakreferens
Titkárság: 
Telefon: 432-9000, 19-159

A tanszékvezető és az oktatók fogadóórája a tanszéki hirdetőtáblán megtalálható.

Tanszékvezető

Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes PhD
egyetemi docens

Oktatott tantárgyak:

 • Gazdasági szakismeret 1-3.
 • Vám- és adópolitika
 • Szabályzatismeret 1-2.
 • Szakterületi vezetői ismeretek (pny)
 • Gazdasági szakismeretek (pny) 1-4.
 • Szabályzatismeret (pny) 1-2.
 • Büntetőjogi ismeretek
 • Vámok és adók mint gazdaság-szabályozó eszközök
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA)


Magasvári Adrienn pénzügyőr alezredes
tanár

Oktatott tantárgyak:

 • Jövedéki és adójog 1-4.
 • Jövedéki jog 1-4.
 • Adóztatás 1-3.
 • Adóztatás (pny.) 1-4.
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA)
 • NAV szervek felsőszintű irányítása (MA)


dr. Szendi Antal pénzügyőr ezredes
tanár

Oktatott tantárgyak:

 • Szakmatörténet
 • Vámjog és vámeljárás 1-5.
 • Vámjog és külkereskedelmi technika 1-3.
 • Vám- és adópolitika
 • Gazdasági szakismeret 1-3.
 • Gazdasági szakismeretek (pny) 1-4.
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig
 • Régiségismeret


dr. Pálinkás András pénzügyőr alezredes
tanár

Oktatott tantárgyak:

 • Intézkedés módszertan (pny, vj) 1-2.
 • Kábítószerismeret
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal speciális feladatainak ellátása
 • Kábítószer-felderítés a NAV-nál
 • Régiségismeret
 • A szolgálati kutya a rendvédelmi szervek szolgálatában


dr. Potoczki Zoltán pénzügyőr alezredes
tanársegéd

Oktatott tantárgyak:

 • Jövedéki és adójog 1-4.
 • Jövedéki jog 1-4.
 • Adóztatás 1-3.
 • Adóztatás (pny.) 1-4.
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • NAV szervek gazdálkodása (MA)


Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes pénzügyőr őrnagy
tanár

Oktatott tantárgyak:

 • Áru- és vegyvizsgálat
 • Vámtarifa és áruismeret 1-4.
 • Vámtarifa 1-2.
 • Alkalmazott termékazonosítási ismeret
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal speciális feladatainak ellátása
 • Régiségismeret
 • Humánpolitika, humánerőforrás gazdálkodás (MA)


dr. Suba László pénzügyőr őrnagy
tanár
sajtó- és kommunikációs felelős

 

Oktatott tantárgyak:

 • Vámjog és vámeljárás 1-5.
 • Külkereskedelem-technika
 • Vámjog és külkereskedelmi technika 1-3.
 • NAV informatika 1-2.
 • NAV informatika (pny)
 • A vám és a nemzetközi szervezetek kapcsolata
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig
 • NAV szervek nemzetközi együttműködése (MA)