Oktatók

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék oktatói

Tanszékünk a rendészeti szak vám- és pénzügyőri szakirányának (hároméves képzésben: a rendészeti igazgatási szak vám- és jövedéki igazgatási szakirányának), valamint a bűnügyi szak adó- és pénzügyi nyomozó szakirányának (hároméves képzésben: a bűnügyi igazgatási szak pénzügyi nyomozó szakirányának) szakgazda tanszéke.

Oktatási asszisztens:

Körmendi Márta 
igazgatási szakreferens
Titkárság: 
Oktatási központ, Budapest VIII., Üllői út 82.,
II. emelet 242. szoba
Telefon: 432-9078; 432-9000/19-159

A tanszékvezető és az oktatók fogadóórája: a tanszékvezetővel, illetve az oktatóval előre egyeztetett időpontban.

Tanszékvezető

Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes PhD
egyetemi docens

Oktatott tantárgyak:

 • Gazdasági szakismeret 1-3.
 • Vám- és adópolitika
 • Szabályzatismeret 1-2.
 • Szakterületi vezetői ismeretek (pny)
 • Gazdasági szakismeretek (pny) 1-4.
 • Szabályzatismeret (pny) 1-2.
 • Büntetőjogi ismeretek
 • Vámok és adók mint gazdaságszabályozó eszközök
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA)
 • Vám- és pénzügyőri szakmatörténet
 • Szakterületi vezetői ismeretek (pny.)
 • Adó- és pénzügyi nyomozói szakmatörténet
 • Adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek


Magasvári Adrienn pénzügyőr alezredes
tanszékvezető-helyettes

 • Oktatott tantárgyak:
 •  
 • Jövedéki adójog 1-4.
 • Adóztatás 1-3.
 • Adóztatás (pny.) 1-4.
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA)
 • NAV szervek felsőszintű irányítása (MA)
 • Szakterületi vezetői ismeretek (pny.)
 • Rendészeti ellenőrzés
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1-2.
 • Adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek

Dr. Czene-Polgár Viktória
tanársegéd

 • Oktatott tantárgyak:
 • Adóigazgatás és adóeljárás
 • Adójog 1-2.
 • Ellenőrzés és hatósági eljárás
 • Adóztatás 1.
 • Vámok és adók mint gazdaságszabályozó eszközök

Erdős Ákos pénzügyőr őrnagy
tanársegéd

Oktatott tantárgyak:

 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1-2.
 • Rendészeti vezetéselmélet
 • Intézkedés-módszertan (pny, vj) 1-2.
 • Kábítószerismeret

dr. Potoczki Zoltán pénzügyőr alezredes
tanársegéd

Oktatott tantárgyak:

 • Jövedéki adójog 1-4.
 • Adóztatás 1-3.
 • Adóztatás (pny.) 1-4.
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • NAV szervek gazdálkodása (MA)
 • Rendészeti ellenőrzés
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1-2.

Dr. Pajor Andrea
mesteroktató

Oktatott tantárgyak:

 • Adóigazgatás és adóeljárás
 • Adójog 1-2.
 • Ellenőrzés és hatósági eljárás

dr. Szendi Antal pénzügyőr ezredes
tanár

Oktatott tantárgyak:

 • Szakmatörténet
 • Vámjog és vámeljárás 1-5.
 • Vámjog és külkereskedelmi technika 1-3.
 • Vám- és adópolitika
 • Gazdasági szakismeret 1-3.
 • Gazdasági szakismeretek (pny) 1-4.
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig
 • Régiségismeret
 • Vám- és pénzügyőri szakmatörténet
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1-2.
 • Adó- és pénzügyi nyomozói szakmatörténet

dr. Pálinkás András pénzügyőr alezredes
tanár

Oktatott tantárgyak:

 • Intézkedés-módszertan (pny, vj) 1-2.
 • Kábítószerismeret
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal speciális feladatainak ellátása
 • Kábítószer-felderítés a NAV-nál
 • Régiségismeret
 • A szolgálati kutya a rendvédelmi szervek szolgálatában
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1-2.
 • Adó- és pénzügyi nyomozói szakmatörténet


Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes pénzügyőr őrnagy
tanár

Oktatott tantárgyak:

 • Áru- és vegyvizsgálat
 • Vámtarifa és áruismeret 1-4.
 • Vámtarifa 1-2.
 • Alkalmazott termékazonosítási ismeret
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal speciális feladatainak ellátása
 • Régiségismeret
 • Humánpolitika, humánerőforrás gazdálkodás (MA)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1-2.


dr. Suba László pénzügyőr őrnagy
tanár
sajtó- és kommunikációs felelős

Oktatott tantárgyak:

 • Vámjog és vámeljárás 1-5.
 • Külkereskedelem-technika
 • Vámjog és külkereskedelmi technika 1-3.
 • NAV informatika 1-2.
 • NAV informatika (pny)
 • A vám és a nemzetközi szervezetek kapcsolata
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig
 • NAV szervek nemzetközi együttműködése (MA)
 • Rendészeti ellenőrzés
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1-2.