Oktatók

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék oktatói

Tanszékünk a rendészeti szak vám- és pénzügyőri szakirányának (hároméves képzésben: a rendészeti igazgatási szak vám- és jövedéki igazgatási szakirányának), valamint a bűnügyi szak adó- és pénzügyi nyomozó szakirányának (hároméves képzésben: a bűnügyi igazgatási szak pénzügyi nyomozó szakirányának) szakgazda tanszéke.

Oktatási asszisztens:

Körmendi Márta 
igazgatási szakreferens
Titkárság: 
Oktatási Központ, Budapest VIII., Üllői út 82.,
II. emelet 242. szoba
Telefon: 432-9078; 432-9000/19-159

A tanszékvezető és az oktatók fogadóórája: a tanszékvezetővel, illetve az oktatóval előre egyeztetett időpontban.

Tanszékvezető

Dr. Szabó Andrea PhD pénzügyőr ezredes
egyetemi docens

Oktatott tantárgyak:

 • Vám- és adópolitika
 • Szabályzatismeret 1–2.
 • Szabályzatismeret (pny) 1–2.
 • Büntetőjogi ismeretek 1–2.
 • Vámok és adók mint gazdaságszabályozó eszközök
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA)
 • Vám- és pénzügyőri szakmatörténet
 • Adó- és pénzügyi nyomozói szakmatörténet
 • Szakmatörténet
 • Adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek
 • Integrált pénzügyőri ismeretek
 • A rendészeti képzés az EU-ban (NETK)
 • Tax and Customs as Regulatory Instrument in Economy (ERASMUS)
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén (DI)


Magasvári Adrienn pénzügyőr alezredes
tanársegéd, tanszékvezető-helyettes

Oktatott tantárgyak:

 • Jövedéki adójog 1–4.
 • Adóztatás 1–3.
 • Adóztatás (pny.) 1–4.
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA)
 • NAV szervek felsőszintű irányítása (MA)
 • Szakterületi vezetői ismeretek (pny.)
 • Rendészeti ellenőrzés
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.
 • Adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek

Dr. Czene-Polgár Viktória
tanársegéd

Oktatott tantárgyak:

 • Adóigazgatás és adóeljárás alapjai
 • Adójog 1–2.
 • Adóztatás 1–3.
 • Adóztatás 1–4. (pny.)
 • Nemzetközi adójog és uniós vámjog I.
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1.
 • Vámok és adók mint gazdaságszabályozó eszközök

Dr. Csaba Zágon PhD pénzügyőr őrnagy
tanársegéd

Oktatott tantárgyak:

 • Kockázatkezelési alapok
 • Kockázatkezelés elmélete (MA)
 • Kockázatkezelés, értékelés (MA)
 • Kockázatkezelés az EU-ban (MA)
 • Információforrások a kockázatkezelés terén 1–2. (MA)
 • Kockázatkezelést támogató alkalmazások 1–2. (MA)
 • A vám- és a nemzetközi szervezetek kapcsolata (MA)
 • Pénzügyi nyomozói komplex ismeretek
 • Adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek
 • Ellenőrzési szakismeretek
 • Kockázatelemzés a rendőrség bűnügyi tevékenységében (MA)
 • Határbiztonsági kockázatelemzés (RDI)

Erdős Ákos pénzügyőr őrnagy
tanársegéd

Oktatott tantárgyak:

 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.
 • Rendészeti vezetéselmélet
 • Intézkedés-módszertan (pny., vj.) 1–2.
 • Kábítószerismeret
 • Rendészeti ellenőrzés
 • Ellenőrzési szakismeret (MA)
 • Intézkedéstaktika 1–7.
 • Kábítószer-felderítés a NAV-nál

Dr. Pajor Andrea
mesteroktató

Oktatott tantárgyak:

 • Adóigazgatás és adóeljárás alapjai
 • Adójog I.
 • Adójog II.
 • Ellenőrzés és hatósági eljárás az adóigazgatásban
 • Ellenőrzési szakismeretek ML2

Dr. Potoczki Zoltán pénzügyőr alezredes
mesteroktató

Oktatott tantárgyak:

 • Jövedéki adójog 1–4.
 • Jövedéki és adójog 1–2. (pny)
 • Adóztatás 1–3.
 • Adóztatás (pny.) 1–4.
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • NAV szervek gazdálkodása (MA)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.

Dr. Suba László pénzügyőr alezredes
tanársegéd

Oktatott tantárgyak:

 • Vámjog és vámeljárás 1–5.
 • Vámjog gyakorlat
 • Külkereskedelem-technika
 • Külkereskedelem-technika és logisztika 1–2.
 • Vámjog és külkereskedelmi technika 1–3.
 • NAV informatika 1–2.
 • NAV informatika (pny.)
 • A vám és a nemzetközi szervezetek kapcsolata
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig
 • NAV szervek nemzetközi együttműködése (MA)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.

 dr. Szendi Antal pénzügyőr ezredes
mesteroktató

Oktatott tantárgyak:

 • Szakmatörténet
 • Vámjog és vámeljárás 1–5.
 • Vámjog és külkereskedelmi technika 1–3.
 • Vám- és adópolitika
 • Gazdasági szakismeret 1–3.
 • Gazdasági szakismeretek (pny.) 1–4.
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig
 • Régiségismeret
 • Vám- és pénzügyőri szakmatörténet
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.
 • Adó- és pénzügyi nyomozói szakmatörténet
 • Felszámolási és végrehajtási ismeretek
 • Nemzetközi adójog és uniós vámjog

Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes pénzügyőr alezredes
mesteroktató

Oktatott tantárgyak:

 • Áru- és vegyvizsgálat
 • Vámtarifa és áruismeret 1–4.
 • Vámtarifa 1–2.
 • Vámtarifa gyakorlat
 • Alkalmazott termékazonosítási ismeret
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal speciális feladatainak ellátása
 • Régiségismeret
 • Nemzetközi adójog és uniós vámjog 1­–2.
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.