NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Oktatók

Dr. Szabó Andrea
pénzügyőr ezredes
tanszékvezető egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 233.
Telefon: +36-1-432-9000/19-201
Mellék: 19-201
E-mail: szabo.andrea_2@nav.gov.hu

Oktatott tárgyak:

 • Vám- és adópolitika
 • Szabályzatismeret 1–2.
 • Szabályzatismeret (pny) 1–2.
 • Vámok és adók mint gazdaságszabályozó eszközök
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA)
 • NAV-szervek felsőszintű irányítása (MA)
 • Vám- és pénzügyőri szakmatörténet
 • Adó- és pénzügyi nyomozói szakmatörténet
 • Szakmatörténet
 • Adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek
 • Integrált pénzügyőri ismeretek
 • Tax and Customs as Regulatory Instrument in Economy (ERASMUS)
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén (RDI)

Kutatási területei: a rendészeti felsőoktatás nemzetközi dimenziói, a vám- és az adóhatóság története, nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok.

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10021229  

 

Dr. Magasvári Adrienn
pénzügyőr alezredes
adjunktus , tanszékvezető-helyettes

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 240.
Telefon: +36-1-432-9000/19-342; +36-1-432-9078
Mellék: 19-342
E-mail: magasvari.adrienn@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Jövedéki adójog 1–4.
 • Adóztatás 1–3.
 • Adóztatás (pny.) 1–4.
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA)
 • NAV szervek felsőszintű irányítása (MA)
 • Szakterületi vezetői ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.
 • Szabályzatismeret 1–2.
 • Az emberi erőforrás mint érték a rendészetben
 • Tudatos adózás

Kutatási területei: rendészeti igazgatás, emberi erőforrás-menedzsment.

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10046488

 

Dr. Balázs Zsolt pénzügyőr ezredes
mesteroktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 239.
Telefon: +36-1-432-9000/19-202; +36-1-432-9078; +36 30 629-6518
Mellék: 19-202
E-mail: balazs.zsolt@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak: 

 • Adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek
 • Adó- és pénzügyi nyomozói szakmatörténet
 • Szakterületi vezetői ismeretek (pny.)
 • Intézkedéstaktika 1–7.

Kutatási területei: határon átnyúló költségvetési csalások nyomozása, költségvetést károsító bűnszervezetek elleni fellépés, nyomozócsoportok létrehozása, működtetése. 

 

Dr. Czene-Polgár Viktória
adjunktus

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 250.
Telefon: +36-1-432-9000/19-431; +36-1-432-9078
Mellék: 19-431
E-mail: czene-polgar.viktoria@uni-nke.hu  

Oktatott tárgyak:

 • Adóigazgatás és adóeljárás alapjai
 • Adójog 1–2.
 • Adóztatás 1–3.
 • Adóztatás 1–4. (pny.)
 • Nemzetközi adójog és uniós vámjog I.
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1-2.
 • Vámok és adók mint gazdaságszabályozó eszközök
 • Adójog és adóztatás 1-3.
 • Tudatos adózás

Kutatási területei: Magyarország 20. századi gazdaságtörténete; A Rákosi- és a Kádár-korszak rendészete és pénzügyi bűncselekményei

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10061494

 

Dr. Erdős Ákos pénzügyőr őrnagy
adjunktus

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 323.
Telefon: +36-1-432-9000/19-445
Mellék: 19-445 
E-mail: erdos.akos@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.
 • Rendészeti vezetéselmélet
 • Intézkedés-módszertan (pny., vj.) 1–2.
 • Kábítószerismeret
 • Rendészeti ellenőrzés
 • Ellenőrzési szakismeret (MA)
 • Intézkedéstaktika 1–7.
 • Kábítószer-felderítés a NAV-nál
 • Narkológia
 • Ellenőrzési komplex ismeretek

Kutatási területei: rendészeti igazgatás, addiktológia.

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10059181

 

Miskolci Gábor pénzügyőr százados
szakoktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 239.
Telefon: +36-1-432-9000/19-202; +36-1-432-9078
Mellék: 19-202
E-mail: miskolci.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Intézkedés-módszertan (pny., vj.) 1–2.
 • Intézkedéstaktika 1–7.
 • Lőkiképzés és fegyverismeret

 

Dr. Pajor Andrea
mesteroktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 250.
Telefon: +36-1-432-9000/19-431; +36-1-432-9078
Mellék: 19-431
E-mail: pajor.andrea@uni-nke.hu   

Oktatott tárgyak:

 • Adóigazgatás és adóeljárás alapjai
 • Adójog 1-2.
 • Ellenőrzés és hatósági eljárás az adóigazgatásban
 • Ellenőrzési szakismeretek (MA)
 • Ellenőrzési komplex ismeretek
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 2.
 • Tudatos adózás
 • Felszámolási és végrehajtási ismeretek
 • Végrehajtási eljárás

Kutatási területei: adóigazgatási eljárás, ellenőrzés az adóigazgatásban.

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10068389

 

Dr. Potoczki Zoltán pénzügyőr alezredes
mesteroktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 239.
Telefon: +36-1-432-9000/20-841; +36-1-432-9078
Mellék: 20-841
E-mail: potoczki.zoltan@nav.gov.hupotoczki.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Jövedéki adójog 1–4.
 • Jövedéki és adójog 1–2. (pny)
 • Adóztatás 1–3.
 • Adóztatás (pny.) 1–4.
 • Gazdasági szakismeret 1.
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban

Kutatási területei: jövedéki adó.

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033156

 

Dr. Suba László pénzügyőr alezredes
adjunktus

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 247.

Telefon: +36-1-432-9000/19-249; +36-1-432-9078
Mellék: 19-249
E-mail: suba.laszlo@nav.gov.husuba.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Vámjog és vámeljárás 1–5.
 • Vámjog gyakorlat
 • Külkereskedelem-technika
 • Külkereskedelem-technika és logisztika 1–2.
 • Vámjog és külkereskedelmi technika 1–3.
 • NAV informatika 1–2.
 • NAV informatika (pny.)
 • A vám és a nemzetközi szervezetek kapcsolata
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.
 • Integrált vámigazgatás a határon (MA)
 • Tudatos adózás

Kutatási területei: rendészeti kommunikáció, vámjog.

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033163

 

Dr. Szappanos Edit pénzügyőr őrnagy
mesteroktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 247.
Telefon: +36-1-432-9000/19-249; +36-1-432-9078
Mellék: 19-249

E-mail: szappanos.edit@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Vámjog és vámeljárás 1–5.
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig
 • Vám- és pénzügyőri szakmatörténet
 • Nemzetközi adójog és uniós vámjog 2.
 • Vámjog gyakorlat
 • Ellenőrzési komplex ismeretek

Kutatási területei: az Európai Unió vámjogának fejlődése.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10088616

 

Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes pénzügyőr alezredes
mesteroktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 240.
Telefon: +36-1-432-9000/19-119, 19-342; +36-1-432-9078
Mellék: 19-119, 19-342
E-mail: zsambokine.ficskovszky.agnes@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Áru- és vegyvizsgálat
 • Áruosztályozás
 • Vámtarifa és áruismeret 1–4.
 • Vámtarifa 1–2.
 • Nemzetközi adójog és uniós vámjog 1¬–2.
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.
 • Uniós vámtarifa 1-3.
 • Vámtarifa gyakorlat

Kutatási területei: vámjog, vámtarifa.

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033164

 

Eördögh Gábor pénzügyőr százados
mesteroktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 240.
Telefon: +36-1-432-9000/19-119; +36-1-432-9078
Mellék: 19-445; 19-119
E-mail: eordogh.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Intézkedés-módszertan (pny., vj.) 1–2.
 • Intézkedéstaktika 1–7.
 • Kutatási területei: rendészeti igazgatás

MTMT: 


Kuris László pénzügyőr alezredes
szakoktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 239.
Telefon: +36-1-432-9000/19-202; +36-1-432-9078
Mellék: 19-202
E-mail: kuris.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Intézkedés-módszertan (pny., vj.) 1–2.
 • Intézkedéstaktika 1–7.

MTMT: